• patron serwisu

Program Belka Drewniana

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Program jest przeznaczony do projektowania belek o przekroju prostokątnym (pojedynczym, podwójnym lub potrójnym), swobodnie podpartych i ciągłych, dowolnie obciążonych. 
Geometrię belki, działające na nią obciążenia oraz kombinacje obciążeń (wyznaczane automatycznie przez program lub "ręcznie" przez Użytkownika) określa się bardzo sprawnie. Wyniki obliczeń statycznych prezentowane są w postaci wykresów momentów zginających i sił poprzecznych oraz linii ugięcia belki, a także reakcji podporowych. W zakresie wymiarowania sprawdzane są warunki wytrzymałości przy zginaniu z uwzględnieniem zwichrzenia (także dwukierunkowe zginanie), przy ścinaniu oraz docisku na podporach; ugięcie przęseł porównywane jest z ugięciem granicznym.

Produkty (0)