• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
19 z działu

Powłoki uszczelniające


 

Nazwa

Producent

Rodzaj powłoki :

mikrozaprawa mineralna

emulsja polimerowo-bitumiczna

emulsja polimerowo-bitumiczna

masa z tw. sztucznego

masa żywiczna

emulsja bitumiczna modyfikowana polimerem

mikrozaprawa cementowa

mikrozaprawa cementowa (mineralna zaprawa hydroizolacyjna)

masa polimerowo-bitumiczna

masa polimerowo-bitumiczna

masa żywiczna

mikrozaprawa cementowa

mikrozaprawa cementowa

mikrozaprawa cementowa

emulsja bitumiczna

masa polimerowo-bitumiczna

masa polimerowa

masa polimerowa

masa z tw. sztucznego

Rodzaj obciążenia :

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym

wilgoć

 

 

woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem wewnętrznym, woda pod ciśnieniem zewnętrznym

woda pod ciśnieniem zewnętrznym (negatywnym i pozytywnym),
woda pod ciśnieniem wewnętrznym (negatywnym i pozytywnym)

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym (warunkowo zgodnie z przypisem i odnośnikiem do normy w Instrukcji technicznej nr art. 2 04912 i nr art. 2 04913)

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym (warunkowo zgodnie z przypisem i odnośnikiem do normy w Instrukcji technicznej nr art. 2 04912 i nr art. 2 04913)

wilgoć, woda bez ciśnienia

woda pod ciśnieniem zewnętrznym (negatywnym i pozytywnym),
woda pod ciśnieniem wewnętrznym (negatywnym i pozytywnym)

woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia; woda pod ciśnieniem zewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem wewnętrznym i zewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia

Skład :

dyspersja polimerów, cement, wypełniacz mineralny

dyspersja bitumiczna

dyspersja bitumiczna, przyspieszacz

bezrozpuszczalnikowa dyspersja polimerowa z wypełniaczami węglanowymi

 

hydroizolacja na bazie gumy i bitumu

dyspersja polimerowa, cement specjalny, wypełniacze

dyspersja polimerowa, piasek/cement, dodatki

anionowa masa bitumiczna

anionowa masa bitumiczna z wypełniaczem poliestrowym

 

piasek i cement, dodatki nieorganiczne

dyspersja polimerowa, cement specjalny, wypełniacze

piasek, cement, modyfikowany tworzywami sztucznymi

 

 

 

 

 

Postać :

masa tiksotropowa

masa tiksotropowa

masa tiksotropowa

płynna

 

płynna

proszek (szary),
dyspersja (biała)

 

 

składnik bitumiczny + proszek

żywica + utwardzacz

proszek

proszek (szary),
dyspersja (biała)

proszek

płyn + proszek

płyn + proszek

płyn + proszek

płyn + proszek

pasta

Wodoszczelność [MPa] :

0,15

0,075

0,075

 

 

 

0,25

0,25

0,075

0,075

0,3

1,3

0,50

0,5

0,50

0,50

0,30

0,30

0,10

Odporność na parcie wody :

 

 

 

0,5 N/mm²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepuszczalność pary wodnej Sd [m] :

4,5

56

66

ok. 9 (z ASO-Unigrund-GE/-K), ok. 6,8 (z ASO-Unigrund-S)

 

 

ok. 1,3 (gr. warstwy 2 mm)

 

 

 

3,4

 

ok. 2,2 (gr. warstwy 2 mm)

≤ 0,5

69,0

69,0

15,7

3,5

1,0

Rodzaj podłoża :

mineralne

mineralne

mineralne

równe i nośne powierzchnie, które można wyłożyć płytkami ceramicznymi i płytami oraz które nadają się do wykonania podpłytkowych uszczelnień zespolonych

betonowe i stalowe

betonowe i stalowe konstrukcje mostowe oraz inne powierzchnie obciążone ruchem kołowym; podłoża nowe i remontowane obiektów budowlanych, również stare membrany bitumiczne

beton o zwartej strukturze, tynk P II i P III, mury o pełnych spoinach, jastrych cementowy

beton o zwartej strukturze, tynk P II i P III, mury o pełnych spoinach, jastrych cementowy, asfalt lany o klasie twardości IC10, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, jak również ogrzewane i nieogrzewane konstrukcje jastrychów

mur: ceglany (cegła ceramiczna, piaskowo-wapienna), z betonu komórkowego, z pustaków lub bloczków betonowych i żużlobetonowych, beton/żelbet

mur: ceglany (cegła ceramiczna, piaskowo-wapienna), z betonu komórkowego, z pustaków lub bloczków betonowych i żużlobetonowych, beton/żelbet

 

beton (min. C 20/25)

beton o gęstej strukturze, tynk P II i III, mury o pełnych spoinach, jastrychy cementowe, asfalt lany o klasie twardości IC 10 i IC15, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe

wszystkie nośne, występujące w budownictwie podłoża

 

 

 

 

dachy papowe, ceramiczne, betonowe i metalowe

Temperatura stosowania [°C] :

Od +5 do + 30

od +5 do +30

od +5 do +30

od +5 do +30

od -10 do +50

od +4 do +35

od +5 do +30

od +5 do +35

od 0 do +30

od +5 do +30 (dotyczy również podłoża)

od +8 do +30

od +5 do +30

od +5 do +30

od +5 do +30

od +5 do +35

od +5 do +35

od +5 do +25

od +5 do +30

od +5 do +35

Temperatura podłoża [°C] :

 

 

 

od +5 do +30

 

 

od +5 do +30

 

 

 

 

od +5 do +30

od +5 do +30

 

 

 

 

 

 

Odporność termiczna [°C] :

 

 

 

kategoria 2: odporny na temperaturę

 

brak uszkodzeń przy pęknięciach o szerokości 0,6 mm w temp. 20°C i 0°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęstość [kg/dm³] :

1,6

0,65

1,1

ok. 1,4

 

 

1,1

-

-

0,7

1,20

1,20

1,27

1,85

1,10

0,75

1,50

1,70

1,40

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

0,5

0,27

0,29

 

 

do betonu i stali (rozciąganie): 0,3/0,2/0,1 (w temp. 10, 23, 40 o); do betonu i stali (ścinanie): 0,05/0,03/0,01 (w temp. 10, 23, 40 o)

> 0,5

> 0,5 N/mm2 zgodnie z DIN EN 1542

 

 

 

≥ 1,5

> 1,0

≥ 1,0 (podłoże betonowe)

 

 

 

 

 

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] :

0,5

0,27

0,29

 

 

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

0,26

0,25

2,20

1,30

1,43

Wytrzymałość na odrywanie [N/mm²] :

 

 

 

≥ 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1,0 (po 28 dniach)

 

 

 

 

 

Wydłużenie całkowite [%] :

 

 

 

 

 

500 (po 36 godz./20°C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] :

20

55

45

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

60

130

80

80

195

Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :

≥ 0,75

klasa CB2 tj. > 2,00 (w temp. +4°C)

klasa CB2, tj. > 2,00 (w temp. +4°C)

 

 

 

> 2,0

mostkowanie rys w warunkach znormalizowanych i niskich temperaturach ≥ 0,75

> 2

> 2

> 5,00 (w temp. +4°C)

do 0,40 (uszczelnienie rys)

≥ 0,75

 

> 2,00 (w temp. +4°C)

> 2,00 (w temp. +4°C)

> 0,75 (w temp. +4°C)

> 0,75 (w temp. +4°C)

> 2,00 (w temp. +4°C)

Zdolność mostkowania rys :

 

 

 

kategoria 1: 0,4 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporność na działanie deszczu [h] :

po 2

po 6

po 2

 

 

 

po ok. 3

po ok. 6 (na powierzchniach nachylonych, unikać obciążenia wodą stojącą)

< 4

< 4

 

po 24

po ok. 3

 

 

 

 

 

5

Reakcja na ogień :

 

 

 

klasa E

 

 

 

 

 

klasa E

 

klasa E

klasa E

 

 

 

 

 

 

Chemoodporność :

 

 

 

 

 

 

środowiska agresywne XA2

środowiska silnie agresywne XA3

kwasy humusowe

kwasy humusowe

 

środowiska agresywne XA1, XA2 i XA3 wg PN-EN 206:2014

środowiska agresywne XA2 wg PN-EN 206:2014

 

 

 

 

 

 

Mrozoodporność [%] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak uszkodzeń po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania

 

 

 

 

 

 

 

Kolor :

 

 

 

ochra

 

szary

szary (proszek), płyn (biały)

szary (składnik A), biały (składnik B)

brązowy (składnik A), szary (składnik B)

brązowy (składnik A), szary (składnik B)

 

szary

szary

szary

 

 

 

 

 

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

19/6 proszek/płyn

jeden składnik

22/8 kg (masa/proszek)

 

 

 

1,5/1 (wagowo) proszek/płyn

 

 

1/2,73

3,6 kg/0,4 kg 9kg/1kg (żywica/utwardzacz)

6,75-8,00/25 (woda/proszek)

1/1 (wagowo) proszek/płyn

ok. 6,7/25 ( wody/worek 25 kg AQUAFIN-1K); ok. 1,6/6 (woda/worek 6 kg AQUAFIN-1K)

4 kg/1 kg (proszek/płyn)

27 dm³/4 kg (płyn/proszek)

2 kg/3 kg (płyn/proszek)

1 kg/3 kg (płyn/proszek)

Ilość warstw :

2

1

1

 

2

1

2

w zależności od rodzaju obciążenia

2 (plus warstwa gruntująca)

1 (plus warstwa gruntująca)

1

1-2

1-2

 

1

1

od 1 do 2

2

od 1 do 2

Grubość warstwy [mm] :

min. 2 x 1 mm

min. 3,0

min. 3,0

min. 0,5 (po wyschnięciu)

1

min. 1,8

1,0-3,3

wg obciążenia (tab. producenta)

3-4

3-4

 

 

 

ok. 2,0--2,5

min. 3,0

min. 3,0

min. 2,0

1,5-2,0

1,0-2,0

Zużycie [kg/m²] :

3,3–4,8 (w zależności od rodzaju obciążenia)

3,6-4,8 (w zależności od rodzaju obciążenia)

4,3-5,7 (w zależności od rodzaju obciążenia)

1,2 (gr. warstwy min. 0,5 mm)

1,4 (na jedną warstwę)

22,5 dm 3/(10-12) m2

1,2 (warstwy wyrównujące); 2,4 (wilgotność gruntowa i woda nienapierająca, uszczelnienia zbiorników, uszczelnienia poziome pod konstrukcją murowaną); 3,6 (woda napierająca)

wg obciążenia (tab. producenta)

4-5 dm3/m2

4-5 dm3/m2

1,2-2,4

0,75-1,50

od 3,00 do 4,50

3,5 (gr. 2 mm; obciążenie: wilgoć gruntowa/woda opadowa niezalegająca) ,
4,5 (gr. ok. 2,5 mm; obciążenie: woda opadowa zalegająca/woda naporowa)

4,1-5,5

3,3-4,4 dm³/m²

2,4 (1 warstwa)

3,0-4,0

1,0-2,0 (1 warstwa)

Czas zużycia :

 

 

 

 

 

ok. 20 min (w temp. +20oC)

maks. 45 minut (temp. +23°C)

ok. 60 min.

60 min.

60 min.

 

30-60 minut (temp. +23°C)

maks. 45 minut (temp. +23°C)

 

 

 

 

 

 

Czas nakładania kolejnej warstwy :

 

 

 

 

1 h

 

 

od 3h do 6h (w zależności od warunków otoczenia)

metoda świeże na świeże lub świeże na suche

metoda świeże na świeże lub świeże na suche

 

druga warstwa na pierwszą, gdy ta jest jeszcze wilgotna (nie dopuszczać do całkowitego przeschnięcia pierwszej warstwy)

od 2 do 4 h

 

 

 

 

 

 

Czas utwardzania [h] :

 

 

 

ruch pieszy (chodzenie) po ok. 1 dniu, wyłożenie płytkami po ok. 1 dniu (w temp. +23°C oraz przy 50 % wilgotności wzgl. powietrza)

 

po 4

 

pełne obciążenie po 7 dniach

pełne obciążenie po 7 dniach

48

 

pełne obciążenie po 7 dniach

ok. 72 h (pełne utwardzenie)

ok. 24

 

 

 

 

 

Czas obróbki [min] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

Czas początku wiązania (urabialność) [min] :

 

 

 

60 (w temp. +23°C oraz przy 50 % wilgotności wzgl. powietrza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas schnięcia :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

12-24 h

Dalsza obróbka [h] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 2 do 4 h

 

 

 

 

 

 

Pełne użytkowanie :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po 3 dniach

po 24 h

 

 

 

 

 

Sposób aplikacji :

ręczny

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

 

ręczna lub natryskowa

połączyć składniki z opakowań A i B, mieszać ręcznie (przez maks. 2 min) drewnianą łopatką do uzyskania mieszaniny o jednolitym kolorze; Servidek rozprowadzić równomiernie na podłożu; przykryć płytami Servipak, gdy Servidek jest jeszcze lepka

pacą lub pędzlem w przynajmniej dwóch przejściach roboczych, bez porów oraz metodą natryskową

pędzel, paca, natrysk

paca stalowa lub natrysk (pompa perystaltyczna, pomp ślimakowa)

paca stalowa lub natrysk (pompa perystaltyczna, pompa ślimakowa)

ręczny

 

natrysk, wcieranie pędzlem lub szpachlowanie

ręczny lub natrysk (pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem)

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

Trwałość [m-c] :

 

 

 

 

do 12

do 12

 

 

 

 

 

12

6

 

 

 

 

 

 

Przechowywanie :

 

 

 

chronić przed mrozem, 15 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie natychmiast zużyć

w chłodnym, suchym, zadaszonym miejscu, zabezpieczone przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP; temperatura przechowywania maks. 25°C; nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia lub artykułów spożywczych

w zamkniętych, szczelnych opakowaniach, w temp. +5ºC do +27ºC

składniki proszkowe - w chłodnym i suchym miejscu, 9 miesięcy; składniki płynne - chronić przed mrozem, 9 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie natychmiast zużyć

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

 

w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem

w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem

w suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie zużyć w jak najkrótszym czasie

 

 

 

 

 

Opakowanie :

 

30 dm3 (wiadro), 1000 dm3 (kontener)

22 kg (wiadro), 8 kg (worek)

12, 20 (pojemniki)

membrana do natrysku: zestawy 48 kg i 400 kg, zawierające katalizator proszkowy BPO; membrana do aplikacji ręcznej: opakowanie 20 kg, tylko żywica

22,5 dm3 (składnik A i B)

20 kg pojemnik (12 kg proszek + 8 kg płyn)

5, 15, 25 kg (składnik A),
2, 6, 10 kg (składnik B)

30 kg (pojemnik)

30 dm3 (pojemnik)

składnik A+B: kombi (wiadro), 10 kg lub 4kg

25 kg (worki)

10 (pojemnik 5 kg + worek 5 kg),
20 kg (pojemnik 10 kg + 2 worki po 5 kg)

6 kg, 25 kg

24 kg (wiadro), 6 kg (worek)

27 dm³ (wiadro), 4 kg (worek)

10 kg (wiadro), 15 kg (worek)

5 kg (kanister), 15 kg (worek)

25 kg (wiadro)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 14891

PN-EN 15814

PN-EN 15814

element systemu ETA-17/0469; badania emisji zgodnie z metodą badawczą GEV i francuskim Rozporządzeniem LZO

certyfikaty i aprobaty: British Board of Agrément (Wielka Brytania), British Nuclear Fuels (Wielka Brytania) i CEMETE (Francja); produkt zatwierdzony przez British Board of Agrément dla nowych i istniejących dachów płaskich, certyfikat nr 03/4060

AT IBDiM nr AT/2010-02-0878/3, ETA 13/0357

PN-EN 14891

PN-EN 1504-2, PN-EN 14891

PN-EN 15814

PN-EN 15814

PN-EN 1504-2

PN-EN 1504-2

PN-EN 14891, Certyfikat P-DD 4534/01/2010b wydany przez KIWA Bautest GmbH, AH PZH HK/W/0995/01/2014

ITB-KOT-2018/0537 wydanie 1, KDWU 1/2018

PN-EN 15814

PN-EN 15814

PN-EN 14891 PN-EN

PN-EN 14891

PN-EN 1504-2

Opis

Elastyczna mikrozaprawa mineralna PROFLEX D2, marki MONOLITH to 2-komponentowa, cementowo-polimerowa, zaprawa hydroizolacyjna odporna na siarczany, hydraulicznie wiążąca zaprawa uszczelniająca. Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, publicznych i na zewnątrz, w zbiornikach wody i ścieków komunalnych, basenach kąpielowych. O dużej przyczepności oraz wodoszczelności, wytrzymałości mechanicznej, odporności na skurcz i odparzanie. Charakteryzuje się optymalnymi właściwościami roboczymi, czasie otwartym i łatwości nanoszenia różnymi metodami przy braku tendencji do spływania. Odporna na cykle zamrażania i inne wpływy atmosferyczne np. promienie UV.Izolacja przeznaczoną do ochrony przed wodą opadową na balkony, tarasy, dachy użytkowe, w zbiornikach wody pitnej i basenach kąpielowych o głębokości do 15 m lub parcie ujemne 5 m sł. wody

Emulsja polimerowo-bitumiczna BITUMAX 1K S Top, marki MONOLITH to 1-komponentowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa  powłoka bitumiczna  wypełniaczem polistyrenowym. Produkt gotowy do zastosowania, łatwy w obróbce, nadaje się do natrysku i nakładania ręcznego. Wysoce wydajny (2-3 m2/min.), niskoskurczowy o wysokiej  wydajności roboczej na dużych powierzchniach. Uzyskujemy elastyczną, rozciągliwą, mostkującą rysy powłokę o optymalnej trwałości. Odporną na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie, neutralną dla wody gruntowej oraz radonoszczelną. Izolacja przeznaczona do ochrony przed wilgocią gruntową i niespiętrzoną wodą przesiąkową, wodą napierającą pod ciśnieniem, wodą nienapierającą, na przysypanym glebą stropie, wodą rozbryzgową i wilgocią gruntową w cokole ściany.

Emulsja polimerowo-bitumiczna BITUMAX 2K, marki MONOLITH - to 2-komponentowa, zawierająca polimery, zbrojona mikrowłóknami, bezrozpuszczalnikowa,  grubowarstwowa powłoka bitumiczna. W stanie świeżym wodorozcieńczalna, po wymieszaniu obu komponentów gotowa do zastosowania. Szybkowiążąca i niskoskurczowa, po nałożeniu w krótkim czasie odporna na deszcz. Można nakładać pacą lub natryskiem przy pomocy pompy perystaltycznej. Uzyskujemy elastyczną, rozciągliwą, mostkującą rysy powłokę o wysokiej trwałości. Odporną na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie, neutralną dla wody gruntowej oraz radonoszczelną. Izolacja przeznaczona do ochrony przed wilgocią gruntowa i niespiętrzoną wodą przesiąkową, wodą napierającą pod ciśnieniem, wodą nie napierająca, na przysypanym glebą stropie, wodą rozbryzgowa i wilgocią gruntowa w cokole ściany.

Płynna folia uszczelniająca SANIFLEX-EU to zestaw do bezszwowego i bezspoinowego uszczelniania ścian i posadzek w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, pod warstwą wierzchnią (np. z płytek i kamienia naturalnego). Nadaje się do wykonywania uszczelnień w domach, blokach mieszkalnych, łazienkach, kuchniach, hotelach lub w przypadku długo utrzymującego się obciążenia wodą, np. w narażonych na wilgoć pomieszczeniach publicznych w szkołach i obiektach sportowych, prywatnych i publicznych pomieszczeniach sanitarnych. Należy stosować składniki systemu SANIFLEX-EU.Cechy charakteryzujące folię SANIFLEX-EU:●  gotowa do użycia●  wyjątkowo niskoemisyjna●  nie zawiera rozpuszczalników●  możliwość aplikacji pędzlem, wałkiem i pacą●  paroprzepuszczalna●  szybkoschnąca●  elastyczna i wodoszczelna●  do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

INTEGRITANK® to wysokowydajna, powłokowa membrana hydroizolacyjna, służąca do ochrony konstrukcji stalowych i betonowych oparta na unikalnej zaawansowanej technologii żywic ESSELAC® stosowanej przez GCP (wcześniej Stirling Lloyd). Szybko wiążąca, twarda, elastyczna, bezspoinowa membrana dostępną w wersji natryskowej jak i ręcznej.Typowe obszary zastosowań:●  dachy - w tym dachy zielone i bioróżnorodne●  stropy nad garażami●  balkony, tarasy●  zewnętrzne ściany fundamentowe●  tunele●  kanały i przepusty●  zbiorniki i silosy●  zbiorniki ściekowe i osadniki●  zbiorniki o niskim poziomie promieniowania.

Servidek®/Servipak® System - to płynna hydroizolacja betonowych i stalowychpomostów konstrukcji mostowych oraz innych konstrukcji obciążonych ruchem kołowym.Servidek® to dwuskładnikowa, płynna hydroizolacja na bazie gumy i bitumu. Produkt jest w łatwy sposób nakładany na zimno za pomocą gumowej rozściełaczki lub pacy. Wiążąc chemicznie tworzy jednolitą, bezszwową, elastomerową wodoodporną membranę.Płyty zabezpieczające Servipak® zbudowane są z dwóch warstw trwałej papy, pomiędzy którymi znajduje się mieszanka bitumiczna wzbogacona specjalnymi wypełniaczami. Płyty Servipak® montuje się na świeżo położonej masie Servidek® w celu ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami spowodowanymi pracami wykończeniowymi wykonywanymi na zimno i na gorąco. Dostępne grubości płyt Servipak®: 3mm, 6mm i 12 mm.Na system Servidek®/Servipak® można bezpośrednio nakładać gorący asfalt twardolany, beton asfaltowy lub podsypkę np. w postaci tłucznia. System łatwy w aplikacji , nakładany na zimno, bez konieczności wykorzystywania specjalistycznego sprzętu.

Szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-RB400 stosowana jest jako:●  uszczelnienie elementów budowli stykających się z gruntem, powierzchni ścian i posadzek w nowych i istniejących budynkach (w trakcie przebudowy) do stosowania na betonowych lub murowanych elementach konstrukcyjnych; uszczelnienie konstrukcji zbiorników przed działaniem wody napierającej od wewnątrz (np. zbiorników wody użytkowej, zbiorników na ścieki)●  uszczelnienie łączeń okien i drzwi ze ścianą●  izolacja pozioma w i pod ścianami przeciwko wilgoci podciąganej kapilarnie●  uszczelnienie na starych, mocno związanych podłożach bitumicznych●  uzupełnienie izolacji ochronnej lub obwodowej.Najważniejsze cechy AQUAFIN-RB400:●  nie zawiera bitumów●  szybkie, reaktywne wiązanie●  uniwersalna●  wysoka zdolność mostkowania rys●  wiążąca hydraulicznie, samosieciująca●  już po upływie 3 godzin wykazuje odporność na deszcz, może być obciążana ruchem pieszym (chodzenie) i poddawana dalszej obróbce●  dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV i starzenie●  odporna na działanie siarczanów●  odporna na działanie soli drogowych●  odporna na działanie wody agresywnej dla betonu zgodnie z DIN 4030●  dowiedziona odporność na działanie negatywnego ciśnienia wody●  może być otynkowana i malowana.

AQUAFIN-2K/M-PLUS to dwuskładnikowa, mineralna zaprawa cementowa z dyspersją polimerową, bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy hydroizolacja elastyczna, do stosowania na wszystkich nośnych, występujących w budownictwie podłożach, przywiera bez wstępnego gruntowania do wilgotnych podłoży, dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV i starzenie, odporna na działanie soli odladzających, hydroizolacja elementów budowli m.in.stykających się z gruntem.

COMBIDIC-2K-PREMIUM to dwuskładnikowa, anionowa masa bitumiczna, zawierająca wypełniacze reaktywne, niezawierająca rozpuszczalników o wodoszczelności 0,075 MPa  (ciśnienie szczelinowe 1 mm). Bezspoinowa, mostkująca rysy, odpowiednia do stosowania na typowe podłoża budowlane, przeznaczona do wykonywania elementów konstrukcji w obszarze gruntu, np. ścian piwnic, fundamentów, płyt fundamentowych, charakteryzuje się wysoką odpornością na ciśnienie, może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz jednocześnie odznacza się szybkim wysychaniem.

COMBIDIC-2K-CLASSIC to dwuskładnikowa, anionowa masa bitumiczna z wypełniaczem poliestrowym, bezspoinowa, mostkująca rysy przeznaczona do wykonywania elementów konstrukcji w obszarze gruntu, np. ścian piwnic, fundamentów, płyt fundamentowych o wodoszczelności rzędu 0,075 MPa (ciśnienie szczelinowe 1 mm).

HADALAN® DS91 13P – 2-składnikowa, kleista, samorozpływna masa na bazie żywicy poliuretanowej; po utwardzeniu powstaje bardzo elastyczna powłoka, niekurczliwa i zachowująca elastyczność w niższych temperaturach; szczególnie nadaje się do stosowania na elementach budynków, które są narażone na silne wahania temperatur i tym samym na zmiany długości; jako uszczelnieniem powierzchni balkonów i tarasówProducent: hahne

Krystaliczna zaprawa do uszczelniania AQUAFIN-IC to zaprawa przeznaczona do uszczelniania konstrukcji betonowych i żelbetowych, w tym zbiorników na wodę pitną, użytkową i morską oraz podziemnych części budynków i budowli. Nałożona na powierzchnię betonową (żelbetową) penetruje w głąb betonu. Związki aktywne w zaprawie reagują, pod wpływem wilgoci, ze związkami w betonie i tworzą nierozpuszczalne substancje krystaliczne, uszczelniające kapilary w betonie. Stanowi barierę dla jonów chlorkowych, jest odporna na działanie mrozu i substancji chemicznych występujących w ściekach bytowych i wodach gruntowych, zabezpiecza przed wysalaniem się soli siarczanowych podciąganych kapilarami. Nie wykazuje oddziaływania korozyjnego na zbrojenie betonu.

Bardzo elastyczna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-RS300 to wiążąca hydraulicznie zaprawa przeznaczona do wykonywania bezszwowych izolacji budowli w obszarze gruntu, izolacji pod okładzinami ceramicznymi, izolacji powierzchni ścian i posadzek w budynkach nowych i w trakcie przebudowy na betonowych lub murowanych elementach konstrukcyjnych. Odporna na mróz, promieniowanie UV oraz starzenie, wiąże bez gruntowania, również na matowo-wilgotnych podłożach o maks. wodoszczelności rzędu 0,5 MPa 

Mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN®-1K stosowana jest do uszczelnienia nowych i istniejących budowli w obszarze gruntu przed oddziaływaniem wilgoci gruntowej, wody opadowej niezalegającej, wody opadowej zalegającej/wody naporowej (w przypadku odpowiedniej konstrukcji), jak również przed działaniem wody naporowej od wewnątrz. Dodatkowe uszczelnia wewnętrzne przed zewnętrznym oddziaływaniem wilgoci oraz działa jako uszczelnienie poziome w obszarach ścian i cokołów, a także pod tymi obszarami. Przeznaczona do uszczelniania wystawionych na oddziaływanie czynników atmosferycznych lub zazielenionych nieocieplanych dachów betonowych garaży podziemnych, garaży prefabrykowanych, zbiorników na ścieki i kanałów, zapór i śluz. Może być stosowania w obszarach ścian i posadzek oraz w przypadku podłoży nienarażonych na późniejsze powstawanie rys.Podczas stosowania w zbiornikach zasadniczo wymagane jest przeprowadzenie analizy wody.

ÖKOPLAST® 2K 20B to 2-składnikowa masa bitumiczna ulepszona włóknami, niezawierająca rozpuszczalników, zapewniająca niezawodną izolację przeciw wilgoci, wodzie przesiąkowej i wodzie pod ciśnieniem; stosowana do uszczelniania ścian piwnicznych, murów oporowych, płyt dennych i fundamentów. Skutecznie uszczelnia przerwy robocze pomiędzy elementami betonowymi. Łatwa w stosowaniu, podatna na późniejsze wygładzanie, szybko twardniejąca. Producent: hahne

IMBERAL® S100 90B to 2-składnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca, niezawierająca rozpuszczalników, ulepszona polistyrenem, przekrywająca rysy. Szybka i łatwa w stosowaniu dzięki niewielkiej gęstości i dużej grubości suchej pozostałości. Tworzy szczelną powłokę, odporną na działanie agresywnych substancji występujących w gruncie.Producent: hahne

IMBERAL® RSB 55Z to 2-komponentowa masa uszczelniająca, trwale elastyczna, odporna na wysokie obciążenia, mostkująca zarysowania. Uszczelnia budowle i gwarantuje bardzo dobrą ochronę przed wilgocią poziomych i pionowych powierzchni, a także detali. To materiał o wysokiej wytrzymałości na obciążenia ściskające. Nie zawiera rozpuszczalników, jest ekologiczny. Odporny na deszcz po upływie 2 h od nałożenia, a na wodę pod ciśnieniem po 16 h.Producent: hahne

INTRASIT® Poly-C1 54Z to masa na bazie polimerów i cementu o dobrej przyczepności. Po wymieszaniu składników uzyskuje się zaprawę PCC do szpachlowania, a po dodaniu 1% wody masę można nakładać pędzlem. Przeznaczona do uszczelniania betonu, tynku, muru w budownictwie naziemnym i podziemnym. Alternatywnie stosowana jako uszczelnienie pod wykładziny z płytek ceramicznych. Nie przepuszcza wody pod ciśnieniem. Elastyczna w niskich temperaturach.Producent: hahne

DAKORIT

Produkty (0)