• partnerzy serwisu
Liczba porównywanych produktów:
24 z działu

Powłoki uszczelniające


 

Nazwa

Producent

Rodzaj powłoki :

mikrozaprawa cementowa (mineralna zaprawa hydroizolacyjna)

masa polimerowo-bitumiczna

masa polimerowo-bitumiczna

masa żywiczna

mikrozaprawa cementowa

mikrozaprawa cementowa

mikrozaprawa cementowa (mieszanka na bazie cementu do stosowania metodą "dry-shake")

mikrozaprawa cementowa

masa polimerowa

mikrozaprawa cementowa (mieszanka na bazie cementu do aplikacji powierzchniowej)

mikrozaprawa cementowa (mieszanka na bazie cementu do aplikacji powierzchniowej)

mikrozaprawa cementowa (mieszanka na bazie cementu hydraulicznego do tamowania wycieków i uszczelnień liniowych)

mikrozaprawa cementowa

emulsja bitumiczna

masa polimerowo-bitumiczna

masa polimerowo-bitumiczna

masa z tw. sztucznego (folia w płynie)

mikrozaprawa cementowa

emulsja bitumiczna

masa polimerowo-bitumiczna

masa polimerowa

masa polimerowa

masa z tw. sztucznego

Rodzaj obciążenia :

woda pod ciśnieniem zewnętrznym (negatywym i pozytywnym),
woda pod ciśnieniem wewnętrznym (negatywym i pozytywnym)

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym (warunkowo zgodnie z przypisem i odnośnikiem do normy w Instrukcji technicznej nr art. 2 04912 i nr art. 2 04913)

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym (warunkowo zgodnie z przypisem i odnośnikiem do normy w Instrukcji technicznej nr art. 2 04912 i nr art. 2 04913)

wilgoć, woda bez ciśnienia

woda pod ciśnieniem zewnętrznym (negatywym i pozytywnym),
woda pod ciśnieniem wewnętrznym (negatywym i pozytywnym)

woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć

woda bez ciśnienia

woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

woda pod ciśnieniem zewnętrznym

woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem wewnętrznym i zewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia

Skład :

dyspersja polimerowa, piasek/cement, dodatki

anionowa masa bitumiczna

anionowa masa bitumiczna z wypełniaczem poliestrowym

 

piasek i cement, dodatki nieorganiczne

dyspersja polimerowa, cement specjalny, wypełniacze

cement portlandzki, piasek krzemionkowy, aktywne substancje chemiczne

cement, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące

dyspersja polimerowa, wypełniacze, środki modyfikujące

cement portlandzki, piasek krzemionkowy, aktywne substancje chemiczne

cement portlandzki, piasek krzemionkowy, aktywne substancje chemiczne

cement hydrauliczny, aktywne substancje chemiczne

cement, wypełniacze, dodatki modyfikujące, żywice syntetyczne

 

 

asfalt + polimer modyfikowany

 

 

 

 

 

 

 

Postać :

 

 

składnik bitumiczny + proszek

żywica + utwardzacz

proszek

proszek (szary),
dyspersja (biała)

szary proszek

 

pasta

szary proszek lub biały proszek

szary lub biały proszek

szary proszek

szlam

płyn

masa

płyn (składnik A),
proszek (składnik B)

masa

płyn (składnik A),
proszek (składnik B)

płyn + proszek

płyn + proszek

płyn + proszek

płyn + proszek

pasta

Wodoszczelność [MPa] :

0,25

> 0,075 (ciśnienie szczelinowe 1 mm)

> 0,075 (ciśnienie szczelinowe 1 mm)

0,3

1,3

0,5 (maksymalna, brak przecieków)

1,2 (ciśnienie negatywne i pozytywne)

-

0,50

1,2 (ciśnienie negatywne i pozytywne)

1,2 (ciśnienie negatywne i pozytywne)

0,8 (min.)

0,7 parcie pozytywne;
0,5 parcie negatywne

– (klasa W-1)

– (brak przenikania)

– (brak przenikania)

0,50

0,50

0,30

0,30

0,10 po 24 h

Odporność na parcie wody :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczelność [N/mm²] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepuszczalność pary wodnej Sd [m] :

 

 

 

3,4

 

ok. 2,2 (gr. warstwy 2 mm)

 

 

> 50

 

 

 

2,78

 

 

 

 

 

69,0

69,0

15,7

1,8

1,3

Przepuszczalność wody [kg/m²h0,5] :

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj podłoża :

beton o zwartej strukturze, tynk P II i P III, mury o pełnych spoinach, jastrych cementowy, asfalt lany o klasie twardości IC10, płyty gipsowo-kartonowe i włókienno-gipsowe, jak również ogrzewane i nieogrzewane konstrukcje jastrychów

mur: ceglany (cegła ceramiczna, piaskowo-wapienna), z betonu komórkowego, z pustaków lub bloczków betonowych i żużlobetonowych, beton/żelbet

mur: ceglany (cegła ceramiczna, piaskowo-wapienna), z betonu komórkowego, z pustaków lub bloczków betonowych i żużlobetonowych, beton/żelbet

 

beton (min. C 20/25)

beton o gęstej strukturze, tynk P II i III, mury o pełnych spoinach, jastrychy cementowe, asfalt lany o klasie twardości IC 10 i IC15, płyty gipsowo-kartonowe i włókienno-gipsowe

 

 

cementowe, anhydrytowe, gipsowe, beton komórkowy, ceramiczne, silikatowe, płyty OSB

beton

 

 

cementowe, beton komórkowy, ceramiczne, silikatowe, płyty OSB

mineralne (betonowe)

mineralne (betonowe)

mineralne (betonowe)

mineralne (betonowe)

mineralne (betonowe)

 

 

 

 

dachy papowe, ceramiczne, betonowe i metalowe

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +35

od 0 do +30

od +5 do +30 (dotyczy również podłoża)

od +8 do +30

od +5 do +30

od +5 do +30

> 0

 

od +5 do +30

> 0

> 0

> 0

od +8 do +30

od +5 do +30

od +5 do +30

od +5 do +30

ok. +20

od +5 do +30

od +5 do +35

od +5 do +35

od +5 do +25

od +5 do +30

od +5 do +35

Temperatura podłoża [°C] :

 

 

 

 

od +5 do +30

od +5 do +30

 

 

od +5 do +30

 

 

 

od +8 do +30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporność termiczna [°C] :

 

 

 

 

 

 

od -32 do +130 (stałe),
od -185 do +1530 (okresowo)

 

min. +60

od -32 do +130 (stałe),
od -185 do +1530 (okresowo)

od -32 do +130 (stałe),
od -185 do +1530 (okresowo)

od -32 do +130 (stałe),
od -185 do +1530 (okresowo)

min. +60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęstość [kg/dm³] :

-

-

0,7

1,2

1,20

1,27

1,1 ± 0,05

1,1 (maksymalna 1,5)

1,50

1,15

1,15

1,05 ± 0,05

1,85 (składnik A); 1,00 (składnik B)

1,00 (min.; 1,10 – maksymalna)

0,98 (min.; 1,05 – maksymalna)

0,98 (min.; 1,00 – maksymalna)

1,40 (min.; 1,60 – maksymalna)

1,00 (płyn); ok. 1,20 (nasypowa proszka)

1,10

0,75

1,50

1,70

1,40

Wartość pH :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczynnik lepkości [Ns/m²] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

> 0,5 N/mm2 zgodnie z DIN EN 1542

 

 

 

≥ 1,5

> 1,0

 

 

> 2,2 (betonowe);
> 2,0 (ceglane);
> 0,5 (płyty GK)

≥ 1,5

≥ 1,5

≥ 1,5

> 0,9 (betonowe); > 0,6 (ceglane); > 0,6 (stalowe); >0,8 (powłoka malarska z żywic epoksydowych); >0,5 (płyty GK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

 

 

 

 

 

 

 

> 25 (klasa R3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] :

 

 

 

10,00

 

 

 

 

> 1,4

 

 

 

> 0,3

 

 

 

 

 

0,26

0,25

2,20

1,30

1,43

Wytrzymałość na rozrywanie [N/mm²] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydłużenie całkowite [%] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] :

 

 

 

500

 

 

 

 

> 25

 

 

 

> 20

 

 

 

 

 

60

130

80

80

195

Elastyczność [mm] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :

mostkowanie rys w warunkach znormalizowanych i niskich temperaturach ≥ 0,75

> 2

> 2

>5,00

do 0,40 (uszczelnienie rys)

≥ 0,75

 

 

2,5

0,4

 

 

1,35 (z wkładką wzmacniającą); 1,00 (bez wkładki)

 

 

odporna na zarysowania

 

 

> 2,00 (przy +4°C)

> 2,00 (przy +4°C)

> 0,75

> 0,75

> 2,0

Twardość :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporność na działanie deszczu [h] :

po ok. 6 (na powierzchniach nachylonych, unikać obciążenia wodą stojącą)

< 4

< 4

 

po 24

po ok. 3

 

 

 

po 48

 

 

 

 

 

ok. 6

 

 

 

 

 

 

5

Klasyfikacja ogniowa :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

klasa E

 

klasa E

klasa E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemoodporność :

środowiska silnie agresywne XA3

kwasy humusowe

kwasy humusowe

 

środowiska agresywne XA1, XA2 i XA3 wg PN-EN 206:2014

środowiska agresywne XA2 wg PN-EN 206:2014

brak zmian w środowisku 3 ≤ pH ≤ 11, okresowo 2 ≤ pH ≤ 12

 

 

brak zmian w środowisku 3 ≤ pH ≤ 11, okresowo 2 ≤ pH ≤ 12

brak zmian w środowisku 3 ≤ pH ≤ 11, okresowo 2 ≤ pH ≤ 12

brak zmian w środowisku 3 ≤ pH ≤ 11, okresowo 2 ≤ pH ≤ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawartość jonów chlorkowych [%] :

 

 

 

 

 

 

< 0,05

 

 

< 0,05

< 0,05

< 0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrozoodporność [%] :

 

 

 

 

brak uszkodzeń po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania

 

 

tak

tak

≤ 20 (spadek wytrzymałości na rozłupywanie po 150 cyklach)

≤ 20 (spadek wytrzymałości na rozłupywanie po 150 cyklach)

 

tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucha pozostałość [%] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolor :

szary (składnik A), biały (składnik B)

brązowy (składnik A), szary (składnik B)

brązowy (składnik A), szary (składnik B)

 

szary

szary

szary

szary

szary

szary

szary

szary

szary

brunatny

brunatny

brunatny

niebieski

szary

 

 

 

 

 

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

 

 

1/2,73

3,6 kg/0,4 kg 9kg/1kg (żywica/utwardzacz)

6,75-8,00/25 (woda/proszek)

1/1 (wagowo) proszek/płyn

 

zgodnie z RT

 

2,0/5,0 lub 1,0/3,0 (pędzlem);
3,0/5,0 (natrysk)

2,0/5,0 lub 1,0/3,0 (pędzlem);
3,0/5,0 (natrysk)

1,0/3,5

3/1 (składnik A/składnik B)

bez rozcieńczania,
1/1 – do gruntowania z wodą

bez rozcieńczania

składniki A i B w stosunku 3/1

gotowa do stosowania

b.d.

4 kg/1 kg (proszek/płyn)

27 dm³/4 kg (płyn/proszek)

2 kg/3 kg (płyn/proszek)

1 kg/3 kg (płyn/proszek)

Ilość warstw :

w zależności od rodzaju obciążenia

2 (plus warstwa gruntująca)

1 (plus warstwa gruntująca)

1

1-2

1-2

1

 

2

1 lub 2

1 lub 2

1

2

1 – gruntowanie,
2 – powłoka przeciwwilgociowa,
3 – hydroizolacja typu lekkiego

min. 2

1 – izolacja typu średniego,
2 – izolacja typu ciężkiego,
2 + tkanina techniczna – izolacja typu ciężkiego

min. 2

1 lub 2

1

1

od 1 do 2

2

od 1 do 2

Grubość warstwy [mm] :

wg obciążenia (tab. producenta)

3-4

3-4

 

 

 

 

do 50

od 1 do 3

0,5-1,0

0,5-1,0

 

do 2 (I warstwa),
2-3 (II warstwa)

 

 

ok. 2,0

 

 

min. 3,0

min. 3,0

min. 2,0

1,5-2,0

1,0-2,0

Zużycie [kg/m²] :

wg obciążenia (tab. producenta)

4-5 dm3/m2

4-5 dm3/m2

1,2-2,4

0,75-1,50

od 3,00 do 4,50

0,95

 

ok. 1,0 (warstwa przeciwwilgociowa);
ok. 2,0 (warstwa przeciwwodna)

0,65-1,00

0,65-1,00

od 1,5 do 2,5 kg/mb rysy

3,00 (izolacja typu lekkiego);
3,75 (izolacja typu średniego);
4,50 (izolacja typu ciężkiego)

0,2–0,7 dm³/m²

0,6–1,2

2,5–4,5

3,0–4,5

3,5–5,5

4,1-5,5

3,3-4,4 dm³/m²

2,4 (1 warstwa)

3,0-4,0

1,0-2,0 (1 warstwa)

Czas zużycia :

ok. 60 min.

60 min.

60 min.

 

30-60 minut (temp. +23°C)

maks. 45 minut (temp. +23°C)

 

 

 

 

 

 

60 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas nakładania kolejnej warstwy :

od 3h do 6h (w zależności od warunków otoczenia)

metoda świeże na świeże lub świeże na suche

metoda świeże na świeże lub świeże na suche

 

druga warstwa na pierwszą, gdy ta jest jeszcze wilgotna (nie dopuszczać do całkowitego przeschnięcia pierwszej warstwy)

od 2 do 4 h

 

 

3 h

 

 

 

3 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas utwardzania [h] :

pełne obciążenie po 7 dniach

pełne obciążenie po 7 dniach

48

 

pełne obciążenie po 7 dniach

ok. 72 h (pełne utwardzenie)

 

28 dni

 

≥ 0,3 (20 min)

 

0,07-0,15 (4,0-9,0 min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas obróbki [min] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas początku wiązania (urabialność) [min] :

 

 

 

 

 

 

jak beton

 

 

maks. 25

maks. 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas schnięcia :

 

 

48

 

 

 

 

 

3 h

pielęgnacja mgłą wodną przez 2-3 dni

 

 

3 h

ok. 6 h

ok. 8 h

ok. 8 h

ok. 2 h

ok. 8 h

 

 

 

 

12-24 h

Dalsza obróbka [h] :

 

 

 

 

 

od 2 do 4 h

 

 

3 h

 

 

 

3 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełne użytkowanie :

 

 

 

 

 

po 3 dniach

 

 

24 h

 

 

 

7 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób aplikacji :

pędzel, paca, natrysk

paca stalowa lub natrysk (pompa perystaltyczna, pomp ślimakowa)

paca stalowa lub natrysk (pompa perystaltyczna, pompa ślimakowa)

ręczny

 

natrysk, wcieranie pędzlem lub szpachlowanie

 

 

paca, pędzel

natrysk pistoletem, szczotka lub pędzel

 

 

paca, pędzel, natrysk

ręczny (szczota dekarska, pędzel z twardym włosiem),
mechaniczny (natrysk)

ręczny (szczota dekarska, pędzel z twardym włosiem),
mechaniczny (natrysk)

ręczny (szpachla ząbkowa),
mechaniczny (natrysk)

ręczny (pędzel, szpachla),
mechaniczny (pneumatycznie)

ręczny (szczota dekarska, paca)

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

Trwałość [m-c] :

 

 

 

 

12

6

12

 

12 miesięcy

12

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechowywanie :

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

 

w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem

w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem

w suchych pomieszczeniach w temp. min. +7°C

 

w szczelnych opakowaniach, chronić przed mrozem

w suchych pomieszczeniach w temp. min. +7°C

w suchych pomieszczeniach w temp. min. +7°C

w suchych pomieszczeniach w temp. min. +7°C

 

przechowywanie i przewożenie w temperaturze > +5°C

przechowywanie i przewożenie w temperaturze > +5°C

przechowywanie i przewożenie w temperaturze > +5°C

w temperaturze od +5 do +25°C

szczelnie zamknięte opakowania, w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia

 

 

 

 

 

Opakowanie :

5, 15, 25 kg (składnik A),
2, 6, 10 kg (składnik B)

30 kg (pojemnik)

30 dm3 (pojemnik)

składnik A+B: kombi (wiadro), 10 kg lub 4kg

25 kg (worki papierowe)

10 (pojemnik 5 kg + worek 5 kg),
20 kg (pojemnik 10 kg + 2 worki po 5 kg)

25 kg

25 kg (ADHER), 25 kg (FILER), 25 kg (ENDER)

5 kg, 15 kg, 25 kg

25 kg, 5 kg (pojemnik)

25 kg (pojemnik)

25 kg, 5 kg (pojemnik)

16 kg, 32 kg

5, 10, 20 dm³

5, 10, 19 kg

28 kg

1, 3, 4, 13 kg

33 kg

24 kg (wiadro), 6 kg (worek)

27 dm³ (wiadro), 4 kg (worek)

10 kg (wiadro), 15 kg (worek)

5 kg (kanister), 15 kg (worek)

25 kg (wiadro)

Gwarancja :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

 

 

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 1504-2, PN-EN 14891

PN-EN 15814

PN-EN 15814

PN-EN 1504-2

PN-EN 1504-2

PN-EN 14891, Certyfikat P-DD 4534/01/2010b wydany przez KIWA Bautest GmbH, AH PZH HK/W/0995/01/2014

dostępne u dystrybutora

PN-EN 1504-3:2006

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5032/2013

dostępne u dystrybutora

dostępne u dystrybutora

dostępne u dystrybutora

Krajowa Ocena Techniczna ITB 2018/0383

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM, PN-EN 15814:2011+A1:2012

badania zgodne z PN-EN 14891:2012

badania zgodne z PN-EN 14891:2012

PN-EN 15814

PN-EN 15814

PN-EN 14891 PN-EN

PN-EN 14891

PN-EN 1504-2

Produkty (0)