• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
19 z działu

Powłoki uszczelniające


 

Nazwa

Producent

Rodzaj powłoki :

masa żywiczna

emulsja bitumiczna modyfikowana polimerem

mikrozaprawa cementowa

mikrozaprawa cementowa (mineralna zaprawa hydroizolacyjna)

masa polimerowo-bitumiczna

masa polimerowo-bitumiczna

masa żywiczna

mikrozaprawa cementowa

mikrozaprawa cementowa

mikrozaprawa cementowa (mieszanka na bazie cementu do stosowania metodą "dry-shake")

mikrozaprawa cementowa (mieszanka na bazie cementu do aplikacji powierzchniowej)

mikrozaprawa cementowa (mieszanka na bazie cementu do aplikacji powierzchniowej)

mikrozaprawa cementowa (mieszanka na bazie cementu hydraulicznego do tamowania wycieków i uszczelnień liniowych)

mikrozaprawa cementowa

emulsja bitumiczna

masa polimerowo-bitumiczna

masa polimerowa

masa polimerowa

masa z tw. sztucznego

Rodzaj obciążenia :

 

 

woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem wewnętrznym, woda pod ciśnieniem zewnętrznym

woda pod ciśnieniem zewnętrznym (negatywnym i pozytywnym),
woda pod ciśnieniem wewnętrznym (negatywnym i pozytywnym)

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym (warunkowo zgodnie z przypisem i odnośnikiem do normy w Instrukcji technicznej nr art. 2 04912 i nr art. 2 04913)

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym (warunkowo zgodnie z przypisem i odnośnikiem do normy w Instrukcji technicznej nr art. 2 04912 i nr art. 2 04913)

wilgoć, woda bez ciśnienia

woda pod ciśnieniem zewnętrznym (negatywnym i pozytywnym),
woda pod ciśnieniem wewnętrznym (negatywnym i pozytywnym)

woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem

wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem wewnętrznym i zewnętrznym

wilgoć, woda bez ciśnienia

Skład :

 

hydroizolacja na bazie gumy i bitumu

dyspersja polimerowa, cement specjalny, wypełniacze

dyspersja polimerowa, piasek/cement, dodatki

anionowa masa bitumiczna

anionowa masa bitumiczna z wypełniaczem poliestrowym

 

piasek i cement, dodatki nieorganiczne

dyspersja polimerowa, cement specjalny, wypełniacze

cement portlandzki, piasek krzemionkowy, aktywne substancje chemiczne

cement portlandzki, piasek krzemionkowy, aktywne substancje chemiczne

cement portlandzki, piasek krzemionkowy, aktywne substancje chemiczne

cement hydrauliczny, aktywne substancje chemiczne

cement, wypełniacze, dodatki modyfikujące, żywice syntetyczne

 

 

 

 

 

Postać :

 

płynna

proszek (szary),
dyspersja (biała)

 

 

składnik bitumiczny + proszek

żywica + utwardzacz

proszek

proszek (szary),
dyspersja (biała)

szary proszek

szary proszek lub biały proszek

szary lub biały proszek

szary proszek

szlam

płyn + proszek

płyn + proszek

płyn + proszek

płyn + proszek

pasta

Wodoszczelność [MPa] :

 

 

0,25

0,25

0,075

0,075

0,3

1,3

0,50

1,2

1,2 (ciśnienie negatywne i pozytywne)

1,2 (ciśnienie negatywne i pozytywne)

0,8 (min.)

0,7

0,50

0,50

0,30

0,30

0,10

Przepuszczalność pary wodnej Sd [m] :

 

 

ok. 1,3 (gr. warstwy 2 mm)

 

 

 

3,4

 

ok. 2,2 (gr. warstwy 2 mm)

 

 

 

 

2,78

69,0

69,0

15,7

3,5

1,0

Rodzaj podłoża :

betonowe i stalowe

betonowe i stalowe konstrukcje mostowe oraz inne powierzchnie obciążone ruchem kołowym; podłoża nowe i remontowane obiektów budowlanych, również stare membrany bitumiczne

beton o zwartej strukturze, tynk P II i P III, mury o pełnych spoinach, jastrych cementowy

beton o zwartej strukturze, tynk P II i P III, mury o pełnych spoinach, jastrych cementowy, asfalt lany o klasie twardości IC10, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, jak również ogrzewane i nieogrzewane konstrukcje jastrychów

mur: ceglany (cegła ceramiczna, piaskowo-wapienna), z betonu komórkowego, z pustaków lub bloczków betonowych i żużlobetonowych, beton/żelbet

mur: ceglany (cegła ceramiczna, piaskowo-wapienna), z betonu komórkowego, z pustaków lub bloczków betonowych i żużlobetonowych, beton/żelbet

 

beton (min. C 20/25)

beton o gęstej strukturze, tynk P II i III, mury o pełnych spoinach, jastrychy cementowe, asfalt lany o klasie twardości IC 10 i IC15, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe

 

beton

 

 

cementowe, beton komórkowy, ceramiczne, silikatowe, płyty OSB

 

 

 

 

dachy papowe, ceramiczne, betonowe i metalowe

Temperatura stosowania [°C] :

od -10 do +50

od +4 do +35

od +5 do +30

od +5 do +35

od 0 do +30

od +5 do +30 (dotyczy również podłoża)

od +8 do +30

od +5 do +30

od +5 do +30

> 0

> 0

> 0

> 0

od +8 do +30

od +5 do +35

od +5 do +35

od +5 do +25

od +5 do +30

od +5 do +35

Temperatura podłoża [°C] :

 

 

od +5 do +30

 

 

 

 

od +5 do +30

od +5 do +30

 

 

 

 

od +8 do +30

 

 

 

 

 

Odporność termiczna [°C] :

 

brak uszkodzeń przy pęknięciach o szerokości 0,6 mm w temp. 20°C i 0°C

 

 

 

 

 

 

 

od -32 do +130 (stałe),
od -185 do +1530 (okresowo)

od -32 do +130 (stałe),
od -185 do +1530 (okresowo)

od -32 do +130 (stałe),
od -185 do +1530 (okresowo)

od -32 do +130 (stałe),
od -185 do +1530 (okresowo)

min. +60

 

 

 

 

 

Gęstość [kg/dm³] :

 

 

1,1

-

-

0,7

1,20

1,20

1,27

1,1 ± 0,05

1,15

1,15

1,05 ± 0,05

1,85 (składnik A); 1,00 (składnik B)

1,10

0,75

1,50

1,70

1,40

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

 

do betonu i stali (rozciąganie): 0,3/0,2/0,1 (w temp. 10, 23, 40 o); do betonu i stali (ścinanie): 0,05/0,03/0,01 (w temp. 10, 23, 40 o)

> 0,5

> 0,5 N/mm2 zgodnie z DIN EN 1542

 

 

 

≥ 1,5

> 1,0

 

≥ 1,5

≥ 1,5

≥ 1,5

> 0,9 (betonowe); > 0,6 (ceglane); > 0,6 (stalowe); >0,8 (powłoka malarska z żywic epoksydowych); >0,5 (płyty GK)

 

 

 

 

 

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] :

 

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

 

 

 

> 0,3

0,26

0,25

2,20

1,30

1,43

Wydłużenie całkowite [%] :

 

500 (po 36 godz./20°C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] :

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

> 20

60

130

80

80

195

Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :

 

 

> 2,0

mostkowanie rys w warunkach znormalizowanych i niskich temperaturach ≥ 0,75

> 2

> 2

> 5,00 (w temp. +4°C)

do 0,40 (uszczelnienie rys)

≥ 0,75

 

0,4

 

 

1,35 (z wkładką wzmacniającą); 1,00 (bez wkładki)

> 2,00 (w temp. +4°C)

> 2,00 (w temp. +4°C)

> 0,75 (w temp. +4°C)

> 0,75 (w temp. +4°C)

> 2,00 (w temp. +4°C)

Odporność na działanie deszczu [h] :

 

 

po ok. 3

po ok. 6 (na powierzchniach nachylonych, unikać obciążenia wodą stojącą)

< 4

< 4

 

po 24

po ok. 3

 

po 48

 

 

 

 

 

 

 

5

Reakcja na ogień :

 

 

 

 

 

klasa E

 

klasa E

klasa E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemoodporność :

 

 

środowiska agresywne XA2

środowiska silnie agresywne XA3

kwasy humusowe

kwasy humusowe

 

środowiska agresywne XA1, XA2 i XA3 wg PN-EN 206:2014

środowiska agresywne XA2 wg PN-EN 206:2014

brak zmian w środowisku 3 ≤ pH ≤ 11, okresowo 2 ≤ pH ≤ 12

brak zmian w środowisku 3 ≤ pH ≤ 11, okresowo 2 ≤ pH ≤ 12

brak zmian w środowisku 3 ≤ pH ≤ 11, okresowo 2 ≤ pH ≤ 12

brak zmian w środowisku 3 ≤ pH ≤ 11, okresowo 2 ≤ pH ≤ 12

 

 

 

 

 

 

Zawartość jonów chlorkowych [%] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

 

 

 

 

 

 

Mrozoodporność [%] :

 

 

 

 

 

 

 

brak uszkodzeń po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania

 

 

≤ 20 (spadek wytrzymałości na rozłupywanie po 150 cyklach)

≤ 20 (spadek wytrzymałości na rozłupywanie po 150 cyklach)

 

tak

 

 

 

 

 

Kolor :

 

szary

szary (proszek), płyn (biały)

szary (składnik A), biały (składnik B)

brązowy (składnik A), szary (składnik B)

brązowy (składnik A), szary (składnik B)

 

szary

szary

szary

szary

szary

szary

szary

 

 

 

 

 

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

 

 

1,5/1 (wagowo) proszek/płyn

 

 

1/2,73

3,6 kg/0,4 kg 9kg/1kg (żywica/utwardzacz)

6,75-8,00/25 (woda/proszek)

1/1 (wagowo) proszek/płyn

 

2,0/5,0 lub 1,0/3,0 (pędzlem);
3,0/5,0 (natrysk)

2,0/5,0 lub 1,0/3,0 (pędzlem);
3,0/5,0 (natrysk)

1,0/3,5

3/1 (składnik A/składnik B)

4 kg/1 kg (proszek/płyn)

27 dm³/4 kg (płyn/proszek)

2 kg/3 kg (płyn/proszek)

1 kg/3 kg (płyn/proszek)

Ilość warstw :

2

1

2

w zależności od rodzaju obciążenia

2 (plus warstwa gruntująca)

1 (plus warstwa gruntująca)

1

1-2

1-2

1

1 lub 2

1 lub 2

1

2

1

1

od 1 do 2

2

od 1 do 2

Grubość warstwy [mm] :

1

min. 1,8

1,0-3,3

wg obciążenia (tab. producenta)

3-4

3-4

 

 

 

 

0,5-1,0

0,5-1,0

 

do 2 (I warstwa),
2-3 (II warstwa)

min. 3,0

min. 3,0

min. 2,0

1,5-2,0

1,0-2,0

Zużycie [kg/m²] :

1,4 (na jedną warstwę)

22,5 dm 3/(10-12) m2

1,2 (warstwy wyrównujące); 2,4 (wilgotność gruntowa i woda nienapierająca, uszczelnienia zbiorników, uszczelnienia poziome pod konstrukcją murowaną); 3,6 (woda napierająca)

wg obciążenia (tab. producenta)

4-5 dm3/m2

4-5 dm3/m2

1,2-2,4

0,75-1,50

od 3,00 do 4,50

0,95

0,65-1,00

0,65-1,00

od 1,5 do 2,5 kg/mb rysy

3,00 (izolacja typu lekkiego);
3,75 (izolacja typu średniego);
4,50 (izolacja typu ciężkiego)

4,1-5,5

3,3-4,4 dm³/m²

2,4 (1 warstwa)

3,0-4,0

1,0-2,0 (1 warstwa)

Czas zużycia :

 

ok. 20 min (w temp. +20oC)

maks. 45 minut (temp. +23°C)

ok. 60 min.

60 min.

60 min.

 

30-60 minut (temp. +23°C)

maks. 45 minut (temp. +23°C)

 

 

 

 

60 minut

 

 

 

 

 

Czas nakładania kolejnej warstwy :

1 h

 

 

od 3h do 6h (w zależności od warunków otoczenia)

metoda świeże na świeże lub świeże na suche

metoda świeże na świeże lub świeże na suche

 

druga warstwa na pierwszą, gdy ta jest jeszcze wilgotna (nie dopuszczać do całkowitego przeschnięcia pierwszej warstwy)

od 2 do 4 h

 

 

 

 

3 h

 

 

 

 

 

Czas utwardzania [h] :

 

po 4

 

pełne obciążenie po 7 dniach

pełne obciążenie po 7 dniach

48

 

pełne obciążenie po 7 dniach

ok. 72 h (pełne utwardzenie)

 

≥ 0,3 (20 min)

 

0,07-0,15 (4,0-9,0 min)

 

 

 

 

 

 

Czas początku wiązania (urabialność) [min] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jak beton

maks. 25

maks. 25

 

 

 

 

 

 

 

Czas schnięcia :

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

pielęgnacja mgłą wodną przez 2-3 dni

 

 

3 h

 

 

 

 

12-24 h

Dalsza obróbka [h] :

 

 

 

 

 

 

 

 

od 2 do 4 h

 

 

 

 

3 h

 

 

 

 

 

Pełne użytkowanie :

 

 

 

 

 

 

 

 

po 3 dniach

 

 

 

 

7 dni

 

 

 

 

 

Sposób aplikacji :

ręczna lub natryskowa

połączyć składniki z opakowań A i B, mieszać ręcznie (przez maks. 2 min) drewnianą łopatką do uzyskania mieszaniny o jednolitym kolorze; Servidek rozprowadzić równomiernie na podłożu; przykryć płytami Servipak, gdy Servidek jest jeszcze lepka

pacą lub pędzlem w przynajmniej dwóch przejściach roboczych, bez porów oraz metodą natryskową

pędzel, paca, natrysk

paca stalowa lub natrysk (pompa perystaltyczna, pomp ślimakowa)

paca stalowa lub natrysk (pompa perystaltyczna, pompa ślimakowa)

ręczny

 

natrysk, wcieranie pędzlem lub szpachlowanie

 

natrysk pistoletem, szczotka lub pędzel

 

 

paca, pędzel, natrysk

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

ręczny lub mechaniczny

Trwałość [m-c] :

do 12

do 12

 

 

 

 

 

12

6

12

12

12

12

 

 

 

 

 

 

Przechowywanie :

w chłodnym, suchym, zadaszonym miejscu, zabezpieczone przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP; temperatura przechowywania maks. 25°C; nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia lub artykułów spożywczych

w zamkniętych, szczelnych opakowaniach, w temp. +5ºC do +27ºC

składniki proszkowe - w chłodnym i suchym miejscu, 9 miesięcy; składniki płynne - chronić przed mrozem, 9 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie natychmiast zużyć

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

 

w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem

w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem

w suchych pomieszczeniach w temp. min. +7°C

w suchych pomieszczeniach w temp. min. +7°C

w suchych pomieszczeniach w temp. min. +7°C

w suchych pomieszczeniach w temp. min. +7°C

 

 

 

 

 

 

Opakowanie :

membrana do natrysku: zestawy 48 kg i 400 kg, zawierające katalizator proszkowy BPO; membrana do aplikacji ręcznej: opakowanie 20 kg, tylko żywica

22,5 dm3 (składnik A i B)

20 kg pojemnik (12 kg proszek + 8 kg płyn)

5, 15, 25 kg (składnik A),
2, 6, 10 kg (składnik B)

30 kg (pojemnik)

30 dm3 (pojemnik)

składnik A+B: kombi (wiadro), 10 kg lub 4kg

25 kg (worki papierowe)

10 (pojemnik 5 kg + worek 5 kg),
20 kg (pojemnik 10 kg + 2 worki po 5 kg)

25 kg

25 kg, 5 kg (pojemnik)

25 kg (pojemnik)

25 kg, 5 kg (pojemnik)

16 kg, 32 kg

24 kg (wiadro), 6 kg (worek)

27 dm³ (wiadro), 4 kg (worek)

10 kg (wiadro), 15 kg (worek)

5 kg (kanister), 15 kg (worek)

25 kg (wiadro)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

certyfikaty i aprobaty: British Board of Agrément (Wielka Brytania), British Nuclear Fuels (Wielka Brytania) i CEMETE (Francja); produkt zatwierdzony przez British Board of Agrément dla nowych i istniejących dachów płaskich, certyfikat nr 03/4060

AT IBDiM nr AT/2010-02-0878/3, ETA 13/0357

PN-EN 14891

PN-EN 1504-2, PN-EN 14891

PN-EN 15814

PN-EN 15814

PN-EN 1504-2

PN-EN 1504-2

PN-EN 14891, Certyfikat P-DD 4534/01/2010b wydany przez KIWA Bautest GmbH, AH PZH HK/W/0995/01/2014

dostępne u dystrybutora

dostępne u dystrybutora

dostępne u dystrybutora

dostępne u dystrybutora

Krajowa Ocena Techniczna ITB 2018/0383

PN-EN 15814

PN-EN 15814

PN-EN 14891 PN-EN

PN-EN 14891

PN-EN 1504-2

Opis

INTEGRITANK® to wysokowydajna, powłokowa membrana hydroizolacyjna, służąca do ochrony konstrukcji stalowych i betonowych oparta na unikalnej zaawansowanej technologii żywic ESSELAC® stosowanej przez GCP (wcześniej Stirling Lloyd). Szybko wiążąca, twarda, elastyczna, bezspoinowa membrana dostępną w wersji natryskowej jak i ręcznej.Typowe obszary zastosowań:• dachy - w tym dachy zielone i bioróżnorodne• stropy nad garażami• balkony, tarasy• zewnętrzne ściany fundamentowe• tunele• kanały i przepusty• zbiorniki i silosy• zbiorniki ściekowe i osadniki• zbiorniki o niskim poziomie promieniowania.

Servidek®/Servipak® System - to płynna hydroizolacja betonowych i stalowychpomostów konstrukcji mostowych oraz innych konstrukcji obciążonych ruchem kołowym.Servidek® to dwuskładnikowa, płynna hydroizolacja na bazie gumy i bitumu. Produkt jest w łatwy sposób nakładany na zimno za pomocą gumowej rozściełaczki lub pacy. Wiążąc chemicznie tworzy jednolitą, bezszwową, elastomerową wodoodporną membranę.Płyty zabezpieczające Servipak® zbudowane są z dwóch warstw trwałej papy, pomiędzy którymi znajduje się mieszanka bitumiczna wzbogacona specjalnymi wypełniaczami. Płyty Servipak® montuje się na świeżo położonej masie Servidek® w celu ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami spowodowanymi pracami wykończeniowymi wykonywanymi na zimno i na gorąco. Dostępne grubości płyt Servipak®: 3mm, 6mm i 12 mm.Na system Servidek®/Servipak® można bezpośrednio nakładać gorący asfalt twardolany, beton asfaltowy lub podsypkę np. w postaci tłucznia. System łatwy w aplikacji , nakładany na zimno, bez konieczności wykorzystywania specjalistycznego sprzętu.

Szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-RB400 stosowana jest jako:●  uszczelnienie elementów budowli stykających się z gruntem, powierzchni ścian i posadzek w nowych i istniejących budynkach (w trakcie przebudowy) do stosowania na betonowych lub murowanych elementach konstrukcyjnych; uszczelnienie konstrukcji zbiorników przed działaniem wody napierającej od wewnątrz (np. zbiorników wody użytkowej, zbiorników na ścieki)●  uszczelnienie łączeń okien i drzwi ze ścianą●  izolacja pozioma w i pod ścianami przeciwko wilgoci podciąganej kapilarnie●  uszczelnienie na starych, mocno związanych podłożach bitumicznych●  uzupełnienie izolacji ochronnej lub obwodowej.Najważniejsze cechy AQUAFIN-RB400:●  nie zawiera bitumów●  szybkie, reaktywne wiązanie●  uniwersalna●  wysoka zdolność mostkowania rys●  wiążąca hydraulicznie, samosieciująca●  już po upływie 3 godzin wykazuje odporność na deszcz, może być obciążana ruchem pieszym (chodzenie) i poddawana dalszej obróbce●  dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV i starzenie●  odporna na działanie siarczanów●  odporna na działanie soli drogowych●  odporna na działanie wody agresywnej dla betonu zgodnie z DIN 4030●  dowiedziona odporność na działanie negatywnego ciśnienia wody●  może być otynkowana i malowana.

AQUAFIN-2K/M-PLUS to dwuskładnikowa, mineralna zaprawa cementowa z dyspersją polimerową, bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy hydroizolacja elastyczna, do stosowania na wszystkich nośnych, występujących w budownictwie podłożach, przywiera bez wstępnego gruntowania do wilgotnych podłoży, dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV i starzenie, odporna na działanie soli odladzających, hydroizolacja elementów budowli m.in.stykających się z gruntem.

COMBIDIC-2K-PREMIUM to dwuskładnikowa, anionowa masa bitumiczna, zawierająca wypełniacze reaktywne, niezawierająca rozpuszczalników o wodoszczelności 0,075 MPa  (ciśnienie szczelinowe 1 mm). Bezspoinowa, mostkująca rysy, odpowiednia do stosowania na typowe podłoża budowlane, przeznaczona do wykonywania elementów konstrukcji w obszarze gruntu, np. ścian piwnic, fundamentów, płyt fundamentowych, charakteryzuje się wysoką odpornością na ciśnienie, może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz jednocześnie odznacza się szybkim wysychaniem.

COMBIDIC-2K-CLASSIC to dwuskładnikowa, anionowa masa bitumiczna z wypełniaczem poliestrowym, bezspoinowa, mostkująca rysy przeznaczona do wykonywania elementów konstrukcji w obszarze gruntu, np. ścian piwnic, fundamentów, płyt fundamentowych o wodoszczelności rzędu 0,075 MPa (ciśnienie szczelinowe 1 mm).

HADALAN® DS91 13P – 2-składnikowa, kleista, samorozpływna masa na bazie żywicy poliuretanowej; po utwardzeniu powstaje bardzo elastyczna powłoka, niekurczliwa i zachowująca elastyczność w niższych temperaturach; szczególnie nadaje się do stosowania na elementach budynków, które są narażone na silne wahania temperatur i tym samym na zmiany długości; jako uszczelnieniem powierzchni balkonów i tarasówProducent: hahne

Krystaliczna zaprawa do uszczelniania AQUAFIN-IC to zaprawa przeznaczona do uszczelniania konstrukcji betonowych i żelbetowych, w tym zbiorników na wodę pitną, użytkową i morską oraz podziemnych części budynków i budowli. Nałożona na powierzchnię betonową (żelbetową) penetruje w głąb betonu. Związki aktywne w zaprawie reagują, pod wpływem wilgoci, ze związkami w betonie i tworzą nierozpuszczalne substancje krystaliczne, uszczelniające kapilary w betonie. Stanowi barierę dla jonów chlorkowych, jest odporna na działanie mrozu i substancji chemicznych występujących w ściekach bytowych i wodach gruntowych, zabezpiecza przed wysalaniem się soli siarczanowych podciąganych kapilarami. Nie wykazuje oddziaływania korozyjnego na zbrojenie betonu.

Bardzo elastyczna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-RS300 to wiążąca hydraulicznie zaprawa przeznaczona do wykonywania bezszwowych izolacji budowli w obszarze gruntu, izolacji pod okładzinami ceramicznymi, izolacji powierzchni ścian i posadzek w budynkach nowych i w trakcie przebudowy na betonowych lub murowanych elementach konstrukcyjnych. Odporna na mróz, promieniowanie UV oraz starzenie, wiąże bez gruntowania, również na matowo-wilgotnych podłożach o maks. wodoszczelności rzędu 0,5 MPa 

Xypex Concentrate jest unikalnym środkiem chemicznym do uszczelnień przeciwwodnych betonu i jego ochrony o wodoszczelności 1,2 MPa (ciśnienie negatywne i pozytywne). XYPEX CONCENTRATE DS-1 jest specjalnie zaprojektowany do stosowania metodą "dry-shake" na poziomych powierzchniach betonowych. Składa się z cementu portlandzkiego, różnych firmowych aktywnych substancji chemicznych oraz wyselekcjonowanego kruszywa, o uziarnieniu odpowiednim do posadzek betonowych. DS-1 staje się integralną częścią powierzchni betonowej, dzięki czemu nie występują problemy zazwyczaj związane z powłokami (np. łuszczenie, pylenie, rozwarstwienie czy odpryski). Aktywne środki chemiczne reagują z wilgocią w świeżym betonie, co prowadzi do powstania, w wyniku reakcji katalitycznej, nierozpuszczalnych formacji krystalicznych w porach i kapilarach betonu.

Preparat do uszczelniania betonu i wzmacniania betonów XYPEX CONCENTRATE, nanoszony jedno- lub dwuwarstwowo o wodoszczelności 1,2 MPa (ciśnienie negatywne i pozytywne). Samouszczelnia rysy o szerokości do 0,3 mm. Odporny na agresywne substancje chemiczne, promieniowanie UV i utlenianie. Stosowany do uszczelniania fundamentów budynków i budowli, podziemnych parkingów, budowli hydrotechnicznych (zbiorników, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków).Produkty XYPEX dzięki aktywnym chemicznie substancjom, których nośnikiem jest woda zawarta w betonie, reagują ze związkami chemicznymi cementu oraz pozostałościami po hydratyzacji cementu. W wyniku tego powstają nierozpuszczalne, trwałe formacje kryształów w postaci gęstego rusztu krystalicznego, który wypełniając pory i kapilary uszczelnia beton.

Preparat do uszczelniania betonu i wzmacniania betonów XYPEX MODIFIED o wodoszczelności 1,2 MPa (ciśnienie negatywne i pozytywne). Stosowany jako druga warstwa wzmacniająca Xypex Concentrate lub jako samodzielna powłoka zabezpieczająca beton przed wilgocią. Samouszczelnia rysy o szerokości do 0,3 mm. Odporny na agresywne substancje chemiczne, promieniowanie UV i utlenianie. Stosowany do uszczelniania fundamentów budynków i budowli, podziemnych parkingów, budowli hydrotechnicznych (zbiorników, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków).Produkty XYPEX dzięki aktywnym chemicznie substancjom, których nośnikiem jest woda zawarta w betonie, reagują ze związkami chemicznymi cementu oraz pozostałościami po hydratyzacji cementu. W wyniku tego powstają nierozpuszczalne, trwałe formacje kryształów w postaci gęstego rusztu krystalicznego, który wypełniając pory i kapilary uszczelnia beton.

Preparat do uszczelniania betonu XYPEX PATCH'N PLUG to krystalizujący, bezskurczowy cement hydrauliczny do napraw betonu oraz uszczelniania przecieków wody o minimalnej wodoszczelności 0,8 MPa. Odznacza się szybkim czasem wiązania. Stosowany do zamykania rys, pęknięć, styków, raków i uszkodzeń betonu.Produkty XYPEX dzięki aktywnym chemicznie substancjom, których nośnikiem jest woda zawarta w betonie, reagują ze związkami chemicznymi cementu oraz pozostałościami po hydratyzacji cementu. W wyniku tego powstają nierozpuszczalne, trwałe formacje kryształów w postaci gęstego rusztu krystalicznego, który wypełniając pory i kapilary uszczelnia beton.

Tworzy hydroizolację przeciwwilgociową i przeciwwodną – izolację typu lekkiego, średniego lub ciężkiego (w zależności od grubości nałożonej warstwy). Odporny na negatywne parcie wody.Wodoszczelność – minimum 0,7 MPa przy warstwie o grubości 2,5 mm. Gwarantuje to całkowite zabezpieczenie podłoża przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem.Odporność na negatywne parcie wody - minimum 0,5 MPa.

ÖKOPLAST® 2K 20B to 2-składnikowa masa bitumiczna ulepszona włóknami, niezawierająca rozpuszczalników, zapewniająca niezawodną izolację przeciw wilgoci, wodzie przesiąkowej i wodzie pod ciśnieniem; stosowana do uszczelniania ścian piwnicznych, murów oporowych, płyt dennych i fundamentów. Skutecznie uszczelnia przerwy robocze pomiędzy elementami betonowymi. Łatwa w stosowaniu, podatna na późniejsze wygładzanie, szybko twardniejąca. Producent: hahne

IMBERAL® S100 90B to 2-składnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca, niezawierająca rozpuszczalników, ulepszona polistyrenem, przekrywająca rysy. Szybka i łatwa w stosowaniu dzięki niewielkiej gęstości i dużej grubości suchej pozostałości. Tworzy szczelną powłokę, odporną na działanie agresywnych substancji występujących w gruncie.Producent: hahne

IMBERAL® RSB 55Z to 2-komponentowa masa uszczelniająca, trwale elastyczna, odporna na wysokie obciążenia, mostkująca zarysowania. Uszczelnia budowle i gwarantuje bardzo dobrą ochronę przed wilgocią poziomych i pionowych powierzchni, a także detali. To materiał o wysokiej wytrzymałości na obciążenia ściskające. Nie zawiera rozpuszczalników, jest ekologiczny. Odporny na deszcz po upływie 2 h od nałożenia, a na wodę pod ciśnieniem po 16 h.Producent: hahne

INTRASIT® Poly-C1 54Z to masa na bazie polimerów i cementu o dobrej przyczepności. Po wymieszaniu składników uzyskuje się zaprawę PCC do szpachlowania, a po dodaniu 1% wody masę można nakładać pędzlem. Przeznaczona do uszczelniania betonu, tynku, muru w budownictwie naziemnym i podziemnym. Alternatywnie stosowana jako uszczelnienie pod wykładziny z płytek ceramicznych. Nie przepuszcza wody pod ciśnieniem. Elastyczna w niskich temperaturach.Producent: hahne

DAKORIT

Produkty (0)