• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
2 z działu

Rusztowania


 

W porównaniu muszą być co najmniej 2 produkty

Nazwa

Producent

Typ :

modułowe

modułowe

Materiał konstrukcji :

stal ocynkowana

stal

Wysokość pomostu roboczego [m] :

3,0 i 4,5 (Typ B); 3,0 (Typ K-4 i K-5)

 

Maksymalna wysokość rusztowania [m] :

9,5

40

Minimalna wysokość rusztowania [m] :

6,0

 

Wysokość stojaków nośnych [m] :

 

1,0; 1,5; 2,0; 3,0

Wymiary pomostu roboczego (szer./dł.) [m] :

dł.: 2,97 (Typ B = 3,0); 4,47 (Typ = 4,5 m); 3,55 (Typ L+P)

(0,32; 0,70; 1,00; 4,50)/(2,00; 2,50; 3,00)

Wymiary w rzucie poziomym (szer./dł) [m] :

 

1,5/3,0; 1,4/3,0

Maksymalne obciążenie pomostu roboczego [kN/m²] :

2,0

2,0

Sposób łączenia elementów :

 

klinowe

Montaż :

montaż odbywa się poprzez rozmieszczenie na etapie betonowania elementów kotwiących w odpowiednich rozstawach

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

 

Certyfikat AENOR Brio 1020 (ang., hiszp.)

Opis

Podwieszany pomost roboczy składa się z czterech rodzajów elementów o długościach 3,0 lub 4,5 m oraz dwóch podestów narożnych. Każdy z segmentów składa się ze wsporników, barierek, podestów z desek, rozpórek oraz kompletu elementów łączących. Barierka montowana jest w sposób uchylny, dzięki czemu możliwy jest szybki montaż/demontaż pomostu podwieszanego. Wsporniki mają zaczepy transportowe, które po użyciu są chowane w podeście. Pomost narożny składa się z dwóch pomostów: L (lewego) oraz P (prawego), z których każdy ma dwie konsole wsporcze oraz jednostronne odpowiednio wzmocnione przedłużenia, które po złożeniu tworzą wypełnienie naroża. Poprzez zamontowanie obu pomostów otrzymujemy system narożny jednocześnie zachowując pełną szerokość podestu. Nośność podwieszanego pomostu roboczego wynosi 200 kg/m2.Podwieszany podest roboczy zapewnia bezpieczną pracę przy wznoszeniu kolejnych kondygnacji. W zależności od rozstawu stropów, stosuje się odpowiedni typ podestu roboczego. Na odcinkach gdzie występuje ciągłość pełnej ściany można zastosować podwieszany pomost roboczy typ B = 3,0 m oraz typ B = 4,5m. Typ K4 i K5 można stosować na budynkach gdzie odległości między stropami dochodzą odpowiednio do 4 m i 5 m. Pomost roboczy typ P stosowany jest w sytuacji gdy czoła stropów są względem siebie przesunięte. Naroża budynków można zabezpieczyć stosując pomost narożny typ L + P.

Tymczasowe ciągi komunikacyjne BRIO to konstrukcje umożliwiające dostęp do stref roboczych na budowie, pozwalające na ruch pieszych w przestrzeni publicznej oraz na ewakuację w razie zagrożenia. Sprawdzają się przy realizacji każdego projektu: kubaturowego, podczas remontów oraz w budownictwie inżynieryjnym.

Produkty (0)