• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
4 z działu

Folie hydroizolacyjne


 

Nazwa

Producent

Podłoże :

chudy beton, zagęszczony grunt, izolacja termiczna, szalunek tracony, szalunek tymczasowy, sklejka 19 mm, folia kubełkowa, przyległe, podziemne części konstrukcji

chudy beton, zagęszczony grunt, izolacja termiczna, szalunek tracony, szalunek tymczasowy, sklejka 19 mm, folia kubełkowa, przyległe, podziemne części konstrukcji

betonowe lub stalowe

betonowe, również tzw. świeży beton

Materiał :

polietylen (HDPE wysokiej gęstości)

polietylen (HDPE wysokiej gęstości)

polietylen (HDPE + nie bitumiczna, syntetyczna powłoka samoprzylepna)

polietylen (HDPE + super lepka masa gumowo-bitumiczna)

Grubość [mm] :

1,2

0,8

0,8

1,52

Liczba warstw :

1

1

 

 

Gramatura [g/m²] :

 

 

735 ±50

1490 ±90

Szerokość [m] :

1,17

1,17

1,206

1,0

Długość [m] :

31,0

36,5

35,10

20,15

Powierzchnia rolki [m²] :

36

42

42

20

Masa rolki [kg] :

50

42

35

36

Zakłady na brzegach/na końcach [mm] :

75

75

50

50

Siła zrywająca pasek membrany szer. 5 cm dla siły rozciągającej wzdłuż/w poprzek [N] :

≥ 110/≥ 120

≥ 60/≥ 60

≥ 430/≥ 430

≥200/≥240

Przyczepność do betonu [N/mm²] :

2,88

2,88

 

 

Wytrzymałość na rozciąganie [%] :

≥ 4,5/≥ 4 (wzdłuż/w poprzek)

≥4.5/≥ 4,0 (wzdłuż/ w poprzek)

≥ 280/≥ 280 (wzdłuż/w poprzek)

≥270/≥220 (wzdłuż/w poprzek)

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż/w poprzek [N] :

≥ 450 (arkusz niezbrojony)

≥ 300 (arkusz niezbrojony)

≥ 155 (arkusz niezbrojony)

≥ 120 (arkusz niezbrojony)

Wytrzymałość na odrywanie [N/mm] :

 

 

3,2 (w temp. min. 23°C)

 

Wytrzymałość złączy [N/50 mm] :

≥ 850

≥ 480

≥ 250

≥ 150

Odporność na obciążenia statyczne :

≥ 20 kg

≥ 20 kg

 

 

Odporność na uderzenie :

≥ 400 mm

≥ 250 mm

≥ 150 mm

≥ 150 mm

Wodoszczelność :

> 70 m słupa wody

> 70 m słupa wody

60 kPa (> 70 m słupa wody)

60 kPa (> 70 m słupa wody)

Paroprzepuszczalność [g/m²/24h] :

800 ±30%

800 ± 30%

380 ±30%

110,000 ± 30%

Przepuszczalność metanu [mls/m²/24h] :

44,31

60,81

74,2

113,14

Przepuszczalność radonu [m²/s] :

≤ 2,6·10-12

≤ 5,6·10-12

≤ 5,6·10-12

≤ 2,3·10-11

Reakcja na ogień :

klasa E

klasa E

klasa E

klasa E

Kolor :

 

 

 

ciemnoszaro-czarny

Temperatura stosowania [°C] :

od-5 do +30

od-5 do +30

od +5 do +40

od -5 do +20

Układanie membrany :

montaż pionowy i poziomy

montaż pionowy i poziomy

 

oderwać papier osłonowy i docisnąć warstwę klejącą na przygotowaną powierzchnię wolną od lodu, szronu, wilgoci oraz zanieczyszczeń; membrana powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przechowywanie :

bezpieczne i osłoniete miejsce; nie ustawiać piętrowo palet z materiałem, płyty zabezpieczające składować ponad gruntem na płaskiej powierzchni; przykryć i osłonić ze wszystkich stron

bezpieczne i osłoniete miejsce; nie ustawiać piętrowo palet z materiałem, płyty zabezpieczające składować ponad gruntem na płaskiej powierzchni; przykryć i osłonić ze wszystkich stron

pionowo, w suchym pomieszczeniu poniżej +30°C

w pozycji pionowej, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze do +30°C

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Znak CE zgodnie z normą EN 13967

Znak CE zgodnie z normą EN 13967

Znak CE zgodnie z normą EN 13967

Znak CE zgodnie z normą EN 13967

Opis

Membrana Preprufe® 300R LT Plus wykonana jest z arkuszy folii HDPE (polietylenwysokiej gęstości), z systemem podwójnych zakładów samoprzylepnych (ZipLap™), syntetycznej warstwy klejącej Preprufe Advanced Bond Technology™ łączącej się ze świeżą mieszanką betonową oraz warstwy ochronnej zabezpieczającej przed działaniem warunków atmosferycznych. Stosowana jest jako ciężka hydroizolacja na powierzchnie poziome, pod płyty fundamentowe.

Membrana Preprufe® 160R LT Plus wykonana jest z arkuszy folii HDPE (polietylen wysokiej gęstości), z systemem podwójnych zakładów samoprzylepnych (ZipLap™), syntetycznej warstwy klejącej Preprufe Advanced Bond Technology™ łączącej się ze świeżą mieszanką betonową oraz warstwy ochronnej zabezpieczającej przed działaniem warunków atmosferycznych. Stosowana jest jako ciężka hydroizolacja pionowa na szalunku traconym lub izolacja pozioma.

Przeciwwodna membrana PREPRUFE® 800PA jest samoprzylepną, wodoszczelną membraną montowaną na zimno. Membrany zbudowane są ze wzmocnionej, krzyżowo laminowanej folii HDPE oraz nie bitumicznej, syntetycznej powłoki samoprzylepnej. PREPRUFE® 800PA nawiązuje do technologii Preprufe Advanced Bond Technology™.Podstawowe zastosowanie jako pionowa izolacja przeciwwodna dla:●  ścian fundamentowych betonowych konstrukcji podziemnych●  ścian podziemnych parkingów samochodowych●  ścian podziemnych zbiorników na wodę●  jako ochrona przed radonem i metanem●  jako ochrona przed wodą, wilgocią i gazami ścian fundamentów.

Przeciwwodna membrana BITUTHENE® 4000 stosowana jest jako ciężka hydroizolacja układana na zimno, samoprzylepna, łączy wysokie właściwości krzyżowo-laminowanej folii HDPE z super lepką masą gumowo-bitumiczną.

Produkty (0)