• patron serwisu

Oferta

 

Przewodnik Projektanta

Przewodnik Projektanta to publikacja będąca zbiorem informacji pomocnych przy projektowaniu obiektów budowlanych i instalacji. Skierowany jest do szerokiego grona osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o procesie projektowania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych. Przedstawiona również będzie tematyka związana z obowiązującymi regulacjami prawnymi i procedurami z zakresu wykonywania działań projektowych w procesie inwestycyjnym, więcej>> 

izbudujemy.pl

www.izbudujemy.pl to internetowa baza produktów i usług dla budownictwa, więcej>>

Inzynierbudownictwa.pl

Serwis www.inzynierbudownictwa.pl skierowany do profesjonalistów z branży budowlanej, więcej>>  

 


 

e-wydania Przewodnika Projektanta, 2021 r.

 

Przewodnik Projektanta Przewodnik Projektanta  
 
e-wydanie Przewodnik Projektanta
nr 1/2021
e-wydanie Przewodnik Projektanta
nr 2/2021

 

 

 


 

Publikacje z 2020 r. dostępne w postaci e-wydania

 

Przewodnik Projektanta wyd. 1/2020 Przewodnik Projektanta, e-wydanie wyd. 2/2020 Przewodnik Projektanta, wydanie 4/2020
 
Pobierz e-wydanie
Przewodnik Projektanta nr 1/2020
Pobierz e-wydanie
Przewodnik Projektanta nr 2/2020

e-wydanie Przewodnik Projektanta nr 3/2020

e-wydanie Przewodnik Projektanta nr 4/2020

 


 


Publikacje z 2019 r. dostępne w postaci e-wydania

 

Przewodnik Projektanta, wydanie 1/2019 Przewodnik Projektanta, wydanie 2/2019 Przewodnik Projektanta, wyd. 3/2019
 Przewodnik Projektanta wyd. 4/2019
Pobierz e-wydanie
Przewodnik Projektanta nr 1/2019
Pobierz e-wydanie
Przewodnik Projektanta nr 2/2019
 
Pobierz e-wydanie Przewodnik Projektanta nr 3/2019  Pobierz e-wydanie Przewodnik Projektanta nr 4/2019

 


 

Publikacje z 2018 r. dostępne w postaci e-wydania

 

e-wydanie Katalog Inżyniera, edycja 2018/2019    
 

Pobierz e-wydanie
Katalog Inżyniera, edycja 2018/2019
     

 

Przewodnik Projektanta Przewodnik Projektanta   Przewodnik Projektanta 4/2018 
Pobierz e-wydanie
Przewodnik Projektanta
nr 1/2018
Pobierz e-wydanie
Przewodnik Projektanta
nr 2/2018
Pobierz e-wydanie Przewodnik Projektanta
nr 3/2018
Pobierz e-wydanie
Przewodnik Projektanta
nr 4/2018

 


 

Publikacje z 2017 r. dostępne w postaci e-wydania  

Katalog Inżyniera

Pobierz e-wydanie
Katalogu Inżyniera, edycja 2017/2018 (pdf, 73 MB)
Pobierz e-wydanie
VADEMECUM Izolacje, edycja 2017

Przewodnik Projektanta

Pobierz e-wydanie
Przewodnika Projektanta edycja 2017

 

Pobierz e-wydanie
VADEMECUM Infrastruktura, edycja 2017

 


 

 Publikacje z 2016 r. dostępne w postaci e-wydania


Pobierz e-wydanie
VADEMECUM Budownictwo Mostowe, edycja 2016

Vademecum termomodernizacje

Pobierz e-wydanie
VADEMECUM Termomodernizacje, edycja 2016

 vademecum bezpieczeństwo pożarowe

Pobierz e-wydanie
VADEMECUM Bezpieczeństwo Pożarowe, edycja 2016

 

 Vademecum Budownictwo Drogowe

Pobierz e-wydanie
VADEMECUM Budownictwo Drogowe, edycja 2016


 Vademecum Budownictwo Kolejowe

Pobierz e-wydanie
VADEMECUM Budownictwo Kolejowe, edycja 2016

Produkty (0)