Liczba porównywanych produktów:
5 z działu

Masy wyrównujące


 

Nazwa

Producent

Rodzaj masy :

cementowa

cementowa

anhydrytowa

cementowa

cementowa

Skład :

mieszanka cementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków modyfikujących

mieszanka najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających

spoiwo anhydrytowe, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące

cement, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące

cement, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące

Zastosowanie :

nowe podkłady i uzupełnianie istniejących, jako warstwa ostateczna, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, do wykonywania posadzek z ogrzewaniem podłogowym, spadków i naprawi powierzchni betonowych, schodów, płyt, wylewek, pochylni

naprawianie podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz – pozwala na wypełnianie ubytków, zagłębień i niwelowanie nierówności podłoża, wykonywanie podkładów podłogowych zespolonych z podłożem

wyrównuje podłoża, podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu; może być stosowany w pokojach, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach; również pod ogrzewanie podłogowe

wyrównuje podłoża, podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu; może być stosowany w pokojach, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach, kuchniach i łazienkach; również na pod ogrzewanie podłogowe

wyrównuje podłoża, podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu; może być stosowany w pokojach, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach, kuchniach i łazienkach; również pod ogrzewanie podłogowe

Rozpływalność [mm] :

 

 

450–500

500–550 (dla 1 litra)

500–550 (dla 1 litra)

Sposób nakładania :

ręczny

ręczny

ręczny, mechaniczny

ręczny, mechaniczny

ręczny, mechaniczny

Minimalna grubość warstwy [mm] :

10

3

5

1

3

Maksymalna grubość warstwy [mm] :

100

30

30

15

30

Zużycie [kg/m²] :

20

15

2,0

2,0

1,65

Zużycie [dm³/m²] :

 

 

1 (na 1 mm grubości warstwy)

1 (na 1 mm grubości warstwy)

1 (na 1 mm grubości warstwy)

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

30

20

> 35

> 25

> 30

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

5

4

> 6

> 7

> 7

Gęstość [kg/m³] :

 

 

1,3

1,2

1,2

Skurcz [%] :

 

 

< 0,03

< 0,06

< 0,06

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

0,07-0,09

0,17-0,22

od 0,20 do 0,21

od 0,20 do 0,21

od 0,20 do 0,22

Czas zużycia [min] :

45

120

 

40

40

Czas utwardzania [h] :

6 (ruch pieszy)

 

 

4

4

Czas pełnego wiązania i schnięcia :

po 24

od 8 h do 3 dni (zależne od grubości warstwy)

28 dni

28 dni

28 dni

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +30

od +5 do +25

od +5 do +25

od +5 do +25

od +5 do +25

Reakcja na ogień :

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

Układanie warstwy wykończeniowej :

 

 

wilgotność podkładu nie więcej niż 1,5%

24 h (ceramika, kamień),
7 dni (PVC, wykładziny dywanowe, parkiet)

24 h (ceramika, kamień),
7 dni (PVC, wykładziny dywanowe, parkiet)

Kolor :

 

 

 

szary

 

Opakowanie :

25 kg (worek)

25 kg (worek)

25 kg

25 kg

25 kg

Przechowywanie :

12 miesięcy

12 miesięcy

w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach; nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach; nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach; nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Cechy szczególne :

układanie płytek po 24 godzinach, odporna na ścieranie

przyklejanie płytek już po 5 godzinach, brak rys skurczowych (wzmocniona włóknami), wysoka wytrzymałość mechaniczna

 

 

 

Gwarancja :

 

 

9 miesięcy

9 miesięcy

9 miesięcy

Normy, certyfikaty, aprobaty :

deklaracja właściwości użytkowych nr 232/1/CPREN 13813:2002 (PN-EN 13813:2003)

Deklaracja właściwości użytkowych nr 167/2/CPREN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016), EN 13813:2002 (PN-EN 13813:2003)

PN-EN 13813:2003

PN-EN 13813:2003

PN-EN 13813:2003

Opis

Podkład podłogowy ATLAS POSTAR 60 stosowany do wykonywania nowych podkładów i uzupełniania istniejących. Może stanowić warstwę ostateczną. Zalecany do użycia w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rekomendowany do wykonywania posadzek z ogrzewaniem podłogowym. Pozwala na uzyskanie spadków i naprawę powierzchni betonowych, schodów, płyt, wylewek, pochylni wjazdowych. Średnie zużycie wynosi ok. 20 kg/m2 na 10 mm grubości.

Szybkosprawna zaprawa wyrównująca ZW 330 przeznaczona do naprawiania podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz, przeznaczonych pod płytki, gładzie, tynki, podkłady podłogowe. Pozwala na wypełnianie ubytków, zagłębień i niwelowanie innych nierówności podłoża. Służy również do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem. Zużycie zaprawy wynosi ok. 15 kg/m2 na 10 mm grubości.

Produkty (0)