• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
2 z działu

Masy wyrównujące


 

W porównaniu muszą być co najmniej 2 produkty

Nazwa

Producent

Rodzaj masy :

cementowa

cementowa

Skład :

 

cement, domieszki, dodatki

Zastosowanie :

podłogi, ściany, dziury, rysy, ubytki w betonie, szpachlowanie podłoży betonowych/cementowych, szpachlowanie ubytków i porów w betonie, jako warstwa wyrównująca i wygładzająca

do wygładzania, zacierania, wyrównywania i poziomowania posadzek betonowych wg DIN 1045, ogrzewanych i nieogrzewanych jastrychów cementowych wg DIN 18560, na stare, mocno przylegające okładziny ceramiczne oraz szybkowiążące jastrychy cementowe

Sposób nakładania :

ręczny

ręczny i mechaniczny

Minimalna grubość warstwy [mm] :

1

2

Maksymalna grubość warstwy [mm] :

3

30

Zużycie [kg/m²] :

1,50

1,65

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

30 (po 28 dniach)

30 po 28 dniach (w temperaturze +23 °C oraz przy wilgotności względnej powietrza 50%)

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

5,5 (po 28 dniach)

 

Gęstość [kg/m³] :

 

ok. 1,4 (nasypowa)

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

5,75 (±0,2)/25

(6,0-6,3)/25,0

Czas zużycia [min] :

45 (przy 25°C), 90 (przy 7°C)

35 (w temperaturze +23 °C oraz przy wilgotności względnej powietrza 50%)

Czas utwardzania [h] :

 

2

Czas pełnego wiązania i schnięcia :

 

po ok. 7 dniach

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +35

od +5 do +25

Reakcja na ogień :

klasa A1

A2fl–s1

Układanie warstwy wykończeniowej :

 

po ok. 10 h dla grubości warstwy ≤ 20 mm można układać płytki i płyty; w przypadku innych okładzin lub grubości warstw > 20 mm konieczne jest przeprowadzenie badanie wilgotno¬ści końcowej aparatem CM

Kolor :

zbliżony do 9002 według palety RAL

szary

Opakowanie :

25 kg (worek papierowy wzmocniony folią PE)

25

Przechowywanie :

w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia, przydatność do stosowania suchej mieszanki 12 miesięcy od daty produkcji

w suchym pomieszczeniu, 9 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie szczelnie zamknąć i zużyć w krótkim okresie czasu

Normy, certyfikaty, aprobaty :

IBDIM Nr PB/TM-1/12 , PN-EN 13295, PN-EN 1015-17

EN 13813; niska emisyjność produktu zgodnie z GEV-EMICODE

Opis

Szpachla wyrównująca Immercret SW03 to mineralna zaprawa wyrównująca na bazie cementowej z dodatkami polimerów. Ma plastyczną oraz tiksotropową konsystencję, bardzo łatwo się rozprowadza i wygładza powierzchnię. Nadaje się do szpachlowania ubytków, rys i porów w betonie, wykańczania powierzchni przed nałożeniem powłok ochronnych oraz do kosmetyki betonu.Stosowana w:●  budownictwie ogólnym: podłogi, ściany, dziury, rysy, ubytki w betonie, szpachlowanie podłoży betonowych/cementowych;●  budownictwie przemysłowym: kominy żelbetowe, chłodnie kominowe i wentylatorowe●  kubaturowe;●  infrastrukturze komunikacyjnej: mosty, wiadukty, estakady, mury oporowe, bariery, poręcze.Cechy szczególne:●  plastyczna, tiksotropowa konsystencja;●  łatwo rozprowadza się po naprawianej powierzchni;●  bardzo dobra przyczepność do podłoży betonowych i zapraw naprawczych;●  materiał jest bardzo prosty w użyciu, przygotowaniu oraz aplikacji;●  zapewnia łatwość uzyskania równej i gładkiej powierzchni;●  szpachla wyróżnia się dużą wytrzymałością na ściskanie;●  może być stosowana na powierzchniach pionowych, poziomych, a także sufitach;●  mrozoodporność F200 zgodnie z procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12;●  odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295;●  zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17.

Zaprawa samopoziomująca SOLOPLAN-30-PLUS SOLOPLAN-30-PLUS to cementowa zaprawa jastrychowa do stosowania w budynkach, zakwalifikowana jako CT-C30-F7.Charakteryzuje się następującymi cechami:●  wzmocniona włóknami●  modyfikowana tworzywami sztucznymi●  samopoziomująca●  wyjątkowo niskoemisyjna●  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz●  łatwa w obróbce●  szybkowiążąca●  odpowiednia do jastrychów ogrzewanych●  można nakładać przy użyciu pompy●  do nakładania w jednej warstwie o grubości od 2 do 30 mm.

Produkty (0)