• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
20 z działu

Siatki bezpieczeństwa


 

Nazwa

Producent

Zastosowanie :

w kopalniach do podparcia gruntu, chroniąc przed tąpnięciami i większymi awariami gruntu

do instalowania w przekrojach tuneli poddanych znacznym naprężeniom, gdzie istnieje zagrożenie wyciśnięcia skał lub tąpnięcia górotworu

do zabezpieczenia dużych powierzchni w kopalniach podziemnych

zabezpieczenie przed spływami gruzowymi lub błotnymi w węższych potokach górskich lub żlebach

zabezpieczenie przed spływami gruzowymi lub błotnymi w korytach rzecznych o większej szerokości

ochrona przed lawinami

miejsca zagrożone odspojeniem się bloków skalnych

miejsca zagrożone odspojeniem się bloków skalnych

zabezpieczenie krawędzi przed upadkiem z wysokości osób podczas montażu dachów hal przemysłowych

zabezpieczenie krawędzi mostów oraz wiaduktów przed upadkiem osób oraz przedmiotów i gruzu podczas prac na wysokości

zabezpieczenie krawędzi budynku przed spadkiem przedmiotów i gruzu podczas prac na najwyższych kondygnacjach budynku

zabezpieczenie krawędzi budynku przed upadkiem osób podczas pracy zbrojenia i deskowania na najwyższych kondygnacjach

zabezpieczenie krawędzi budynku przed upadkiem osób oraz przedmiotów i gruzu podczas pracy zbrojenia i deskowania na najwyższych kondygnacjach

zabezpieczenia prac przy wykonywaniu robót dachowych, prac na konstrukcjach szkieletowych hal, otworów w stropach budynków oraz przy budowie mostów i wiaduktów

zabezpieczenie osób oraz przedmiotów przed upadkiem z wysokości; system zaprojektowany do zabezpieczania dwóch kolejnych kondygnacji, których wysokości nie przekraczają 3,0 m bądź jednej kondygnacji do wysokości 6,0 m

asekuracja pozioma, zabezpieczająca przed upadkiem ludzi z wysokości, bezpośrednio pod miejscem wykonywania pracy

w połączeniu z siatkami bezpieczeństwa typu V zabezpiecza krawędzie budynku przed upadkiem osób pracujących na wysokości oraz przedmiotów i gruzu

zabezpieczenie pionowe przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku

zabezpieczenie poziome przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku, stosowana poniżej miejsca wykonywania prac

asekuracja pozioma, umożliwia swobodne poruszanie się w miejscu wykonywania pracy

Rodzaj siatki :

pozioma, pionowa

pozioma, pionowa

pozioma, pionowa

pionowa

pionowa

pozioma, pionowa

pozioma, pionowa

pozioma, pionowa

pionowa

pionowa

pionowa

pozioma

pionowa

pozioma

pozioma

pozioma

pionowa, pozioma

pionowa

pozioma

pozioma (platforma robocza)

Typ siatki :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

V

S

 

S

V, T

U

T

 

Elementy składowe :

kotwy montażowe, siatka

kotwy montażowe, siatka

kotwy montażowe, siatka

wsporniki, siatka pierścieniowa, kotwy linowe, gwoździe samowiercące z głowicami elastycznymi

wsporniki, siatka pierścieniowa, kotwy linowe, gwoździe samowiercące z głowicami elastycznymi

wsporniki, siatka z lin spiralnych,

wsporniki, siatka pierścieniowa, element hamujący, druty montażowe i naciągające

wsporniki, siatka pierścieniowa, element hamujący

dwuczęściowy wspornik stalowy, kasetki pozycjonujące, siatka bezpieczeństwa typu U z oczkami 100x100 mm, lina łącząca oraz wiążąca

dwuczęściowy wspornik stalowy, kasetki pozycjonujące, siatka bezpieczeństwa PP z doszytą siatką przeciwpyłową, lina łącząca oraz wiążąca

wspornik stalowy, kasetki pozycjonujące (element zakotwienia do stropu lub fasady), siatka bezpieczeństwa PP z oczkami z doszytą siatką przeciwpyłową, lina łącząca oraz wiążąca

konsola stalowa, element zakotwienia do stropu lub fasady, siatka bezpieczeństwa typu T PN-EN 1263

ruchomy wspornik stalowy, kasetki plastikowe (element tracony), siatka bezpieczeństwa PP, lina łącząca oraz wiążąca

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina graniczna Ø 12 mm

siatka z liny, wsporniki (kształtowniki ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo)

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina krawędziowa Ø 12 mm

ruchomy wspornik,
kasetki montażowe plastikowe (60/40/4/170 mm) lub metalowe (60/40/4/150 mm),
siatka o gr. linki ok. 5 mm

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, brak liny krawędziowej

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina krawędziowa Ø 8 mm

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina krawędziowa Ø 12 mm

Materiał siatki :

siatka z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, ocynkowanego ogniowo

siatka z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, ocynkowanego ogniowo

siatka z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, ocynkowanego ogniowo

 

 

druty o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie

 

 

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości

 

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości wykonany w technologii bezwęzłowej

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości w technologii bezwęzłowej

 

 

 

Rozpiętość między słupkami (długość) [m] :

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

5,0

5,0

 

5,0

 

4,0

 

5

 

 

 

Wysięg wsporników [m] :

 

 

 

 

 

 

 

4,0

2,8

2,8

4,0

3,0

2,8

 

3,0

 

2,8

 

 

 

Wymiary oczek siatki [mm] :

 

 

 

 

 

 

 

 

100/100

100/100

100/100

60/60

100/100

100/100

75/75 (typ B2)

45/45 (opcjonalnie 100/100)

100/100 (opcjonalnie 60/60 lub 45/45)

45/45 (opcjonalnie 100/100)

100/100 (opcjonalnie 60/60, 45/45)

45/45

Masa zestawu [kg/m²] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ok. 60

 

ok. 0,24 (oczka 100/100 mm);
ok. 0,40 (oczka 45/45 mm)

 

 

 

Sposób montażu do konstrukcji :

 

 

 

 

 

 

 

 

kasetki pozycjonujące mocowane bezpośrednio do konstrukcji utrzymującej wzdłuż krawędzi do zabezpieczenia; dwuczęściowy wspornik stalowy wkładany do kasetki pozycjonującej i montaż siatki; dolny brzeg siatki mocowany za pomocą liny wiążącej

kasetki pozycjonujące mocowane bezpośrednio do konstrukcji mostu wzdłuż krawędzi do zabezpieczenia; dwuczęściowy wspornik stalowy wkładany do kasetki pozycjonującej i montaż siatki bezpieczeństwa; dolny brzeg siatki mocowany za pomocą liny wiążącej

kasetki pozycjonujące są mocowane za pomocą 4 kotew M12x100 bezpośrednio do konstrukcji utrzymującej wzdłuż krawędzi do zabezpieczenia (strop lub elewacji); wspornik stalowy wkładany do kasetki pozycjonującej, następnie montaż siatki bezpieczeństwa

stalowe elementy zakotwienia mocowane bezpośrednio do konstrukcji utrzymującej; konsole stalowe wraz z siatkami bezpieczeństwa mocuje się wtedy w poziomie wokół krawędzi do zabezpieczenia

wspornik ruchomy wkładany do kasetek plastikowych umieszczanych przy krawędzi stropu (element tracony); do wsporników są podwieszone siatki bezpieczeństwa; dolny brzeg siatki mocujemy do kotwy znajdującej się przy krawędzi za pomocą liny wiążącej

wiązane za pomocą certyfikowanych lin 15 lub 30 kN do konstrukcji podtrzymującej

do stropu, kotwami M12x100 (2 szt./wspornik)

wiązane za pomocą lin 15 lub 30 kN do konstrukcji podtrzymującej, za pomocą kotew montażowych

ruchomy wspornik wkładany jest do kasetek montażowych, umieszczanych przy krawędzi stropu a następnie zalewanych betonem (kasetki stanowią element tracony); zakotwienie dolnego brzegu siatki bezpieczeństwa odbywa się za pomocą kotwy z hakiem stalowym

do konstrukcji wsporczej (wspornik, barierki, rury) za pomocą liny 7,5 kN, 15,0 kN lub specjalnymi systemowymi paskami

do konstrukcji za pomocą specjalnych wsporników

do konstrukcji za pomocą lin montażowych 30 kN oraz taśm nośnych wraz z napinaczami

Montaż :

ręczny i zmechanizowany poprzez rozwijanie przy użyciu dowolnej technologii mechanicznej

instalacja ręczna lub mechaniczna za pomocą różnych metod i technologii

instalacja ręczna lub mechaniczna za pomocą różnych metod i technologii

brak potrzeby wykonywania skomplikowanych robót ziemnych, a bariery można łatwo przystosować do każdego rodzaju terenu

brak potrzeby wykonywania skomplikowanych robót ziemnych, a bariery można łatwo przystosować do każdego rodzaju terenu

za pomocą śmigłowców (jeden śmigłowiec może przetransportować jednorazowo do trzech słupów nośnych i trzech siatek głównych)

słupy są dostarczane na plac budowy jako moduły z wstępnie zamontowanymi zwojami siatki, co umożliwia łatwą instalację

słupy są dostarczane na plac budowy jako moduły z wstępnie zamontowanymi zwojami siatki, co umożliwia łatwą instalację

 

 

 

 

 

 

za pomocą dźwigu

 

 

 

 

 

Elementy dodatkowe :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lina PP 20 kN do mocowania siatki,
lina PA 7,5 kN do łączenia siatek

 

 

 

Normy, aprobaty, certyfikaty :

Wytyczne ETA 21/0789 1301-CPR-1901

Wytyczne ETA 17/0493 1301-CPR-1296

Wytyczne ETA 17/0115 1301-CPR-1281

 

 

 

Wytyczne EAD 340059-00-0106 (ETAG 027)

Wytyczne EAD 340059-00-0106 (ETAG 027)

PN-EN 13374 (klasa C)

PN-EN 13374 (klasa C)

raport wytrzymałości systemu na podstawie przeprowadzonych badań

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1, PN-EN 1263-2

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

Opis

MINAX® 80/4,6 to rozwiązanie spełniające wysokie wymagania w zakresie wsparcia naziemnego. Wszędzie tam, gdzie konwencjonalne elementy podparcia gruntu osiągają swoje granice, MINAX® 80/4,6 zapewni najlepsze dynamiczne podparcie gruntu, chroniąc przed tąpnięciami i większymi awariami gruntu.Różne testy przeprowadzone przez Western Australian School of Mines (WASM) oraz na naszym stanowisku do testów dynamicznych w Walenstadt wykazały, że siatka MINAX® o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie drutu wynoszącej co najmniej 1770 N/mm2 może wytrzymać znacznie większe obciążenia statyczne i dynamiczne niż konwencjonalne siatki zbrojeniowe. Umożliwia to również pochłanianie wyższych poziomów energii wstrząsów górotworu.Więcej informacji na stronie: geobrugg.com/pl/MINAX-8046

MINAX® 80/4 nadaje się doskonale do instalowania w przekrojach tuneli poddanych znacznym naprężeniom, gdzie istnieje zagrożenie wyciśnięcia skał lub tąpnięcia górotworu, jako systemu stosowanego zamiast lub w uzupełnieniu betonu natryskowego, fibrobetonu lub siatki w połączeniu z sznurowaniem linami stalowymi. System zapewnia bardzo atrakcyjną relację kosztów do wydajności, szczególnie w przypadku powierzchni dynamicznych.Testy przeprowadzone przez Akademię Górniczą Australii Zachodniej (WASM) wykazały, że siatka MINAX® o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wykonana z drutu, którego wytrzymałość na rozciąganie wynosi, co najmniej 1770 N/mm2 wytrzymuje znacznie wyższe obciążenia statyczne i dynamiczne, niż tradycyjne siatki zbrojeniowe. Pozwala to również na absorbowanie większych energii tąpnięć górotworu.Więcej informacji na stronie: geobrugg.com/pl/MINAX-804

System MINAX® stosowany do zabezpieczenia dużych powierzchni w kopalniach, zastępuje arkusze siatki spawanej lub ciężkie siatki plecione ze stali miękkiej. System łączy w sobie ponadprzeciętną wytrzymałość i niewielkie straty spowodowane koniecznością wykonania zakładek wymuszonych geometrią powierzchni, pozwala też na znaczne skrócenie czasu montażu. System MINAX® 80/3 oferuje użytkownikom niezrównaną jakość wyrażającą się w jego znakomitych parametrach, trwałości i niezawodności połączonej z maksymalną wydajnością.Testy przeprowadzone przez Akademię Górniczą Australii Zachodniej (WASM) wykazały, że siatka MINAX® o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wykonana z drutu, którego wytrzymałość na rozciąganie wynosi, co najmniej 1770 N/mm2 wytrzymuje znacznie wyższe obciążenia statyczne i dynamiczne, niż tradycyjne siatki zbrojeniowe. Pozwala to również na absorbowanie większych energii tąpnięć górotworu.Więcej informacji na stronie: geobrugg.com/pl/MINAX-803

Bariery przeciwrumowiskowe wytrzymują znaczne obciążenia dynamiczne i statyczne powodowane przez spływy gruzowe lub błotne. Zostały poddane testom, które potwierdziły ich właściwości, jako kompletnego systemu w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste spływy gruzowe. Bariery VX są stosowane w węższych potokach górskich lub żlebach i są mocowane do ścian koryta za pomocą kotew linowych lub gwoździ samowiercących z głowicami elastycznymi. Konstrukcja tego typu nadaje się do koryt o szerokości do 15 m i wysokości konstrukcyjnej do 6 m.Więcej informacji na stronie: geobrugg.com/pl/Bariera-przeciwrumowiskowa-system-VX

Bariery przeciwrumowiskowe wytrzymują znaczne obciążenia dynamiczne i statyczne powodowane przez spływy gruzowe lub błotne. Zostały poddane testom, które potwierdziły ich właściwości, jako kompletnego systemu w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste spływy gruzowe. Systemy barier przeciwrumowiskowych serii UX są przeznaczone dla koryt rzecznych o większej szerokości. Siatka ROCCO® o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie jest rozciągnięta między dwoma słupami zakotwionymi do dna koryta, natomiast kotwy linowe lub gwoździe samowiercące z głowicami elastycznymi zapewniają przeniesienie obciążenia na grunt na bocznych ścianach koryta.Więcej informacji na stronie: geobrugg.com/pl/Bariera-przeciwrumowiskowa-system-UX

Konstrukcja przeciwlawinowa SPIDER® zapewnia skuteczną ochronę przed lawinami, jest ledwo zauważalna w terenie, jej montaż nie wymaga dużych nakładów finansowych i odbywa się za pomocą śmigłowców. System może być również stosowany na zboczach, gdzie występują zjawiska pełzania zbocza. Elastyczna konstrukcja lawinowa SPIDER® Avalanche z siatki z lin spiralnych produkowana jest w oparciu o ogólnie uznane wytyczne dotyczące konstrukcji ochronnych dla stref powstawania lawin, opublikowanych przez Szwajcarskie Federalne Biuro ds. Środowiska (BAFU) i Szwajcarski Instytut Badawczy ds. Lawin i Śniegu (SLF).Więcej informacji na stronie: geobrugg.com/pl/Konstrukcja-przeciwlawinowa-SPIDER

Bariery przeciwodłamkowe GBE to produkt, który dzięki zastosowaniu drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i możliwości wyjątkowo prostego montażu, wyznacza nowy standard w obszarze barier przeciwodłamkowych. Bariery GBE, przeznaczone do absorpcji obciążeń wskutek uderzenia do 3000 kJ, są dostarczane na plac budowy po wstępnym montażu, co pozwala na ich szybką instalację na słupach nośnych. Wszystkie bariery spełniają wymogi określone dla kategorii A ETAG-027, tj. najwyższej kategorii w ramach tej wytycznej.Więcej informacji na stronie: geobrugg.com/pl/Bariery-przeciwodamkowe-GBE

Bariery przeciwodłamkowe od RXE-500 do RXE-10000 doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie występuje zagrożenie odspojeniem się wielkich bloków, które spadają z dużą siłą i energią. Dopuszczalna energochłonność sięga nawet 10000 kJ – taki wskaźnik osiąga się w przypadku ciężaru 25 ton spadającego z prędkością ponad 100 km/h i jest to światowy rekord w tym sektorze. Wysięg wsporników uzależniony jest od wersji systemu i wynosi od 4 do 7 m.Więcej informacji na stronie: geobrugg.com/pl/Bariery-przeciwodamkowe-RXE

Podczas montażu dachów hal przemysłowych dochodzi do niebezpiecznych sytuacji ponieważ bardzo często nie jest zabezpieczona krawędź. Dzięki systemowi RAND PLUS tworzymy rodzaj „klatki” za pomocą siatki bezpieczeństwa, która zapobiega spadkowi robotników przy krawędzi budynku. Jest to rodzaj balustrady z siatkami, którą mocujemy zarówno do filarów jak i do belek (nawet drewnianych) w sposób nieagresywny. System RAND PLUS można stosować przy montażu innych rodzajów dachów nawet o kącie nachylenia do 60o.System RAND PLUS został certyfikowany zgodnie z normą europejską EN 13374 jako klasa C. Badania wytrzymałości wskazanej w normie do tego typu systemu asekuracyjnego są bardzo wymagające. Zalecane jest kupowanie tego typu systemu certyfikowanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną. W ten sposób mamy pewność, iż dany system spełnia wymagania normy. AIDICO (Hiszpański Instytut Technologii Budowlanej) to jednostka certyfikowana przez Unię Europejską akredytowana na przeprowadzenie badań w zakresie systemów bezpieczeństwa w budownictwie – ENAC 25/C-PR226.Zalety zastosowania siatki bezpieczeństwa do zabezpieczenia wiaduktów:●  w przeciwieństwie do balustrady metalowej, zabezpieczenie krawędzi mostów oraz wiaduktów za pomocą siatki bezpieczeństwa pozwoli całkowicie zamykać obszar pracy, zabezpieczając nie tylko przed upadkiem osób, ale również przed upadkiem przedmiotów lub narzędzi●  elementy systemu są wykonane ze stali galwanizowanej co gwarantuje wieloletnie stosowanie na budowie●  bardzo prosty montaż●  znakomita wielofunkcyjność systemu – ten sam element zakotwienia może być stosowany zarówno w strukturach stalowych jak i betonowych; wystarczy kupić niedrogi element zakotwienia, aby dostosować system do różnych obiektów●  ochrona zbiorowa zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i podwyższa wydajność pracy●  bardzo tanie rozwiązanie w stosunku do innych systemów asekuracyjnych●  certyfikowane zakotwienie za pomocą pasów o wysokiej wytrzymałości pozwala zamocować system bez ingerencji w konstrukcję utrzymującą.Więcej informacji nt. produktu na stronie: siatkibezpieczenstwa.com/siatki-asekuracyjne/zabezpieczenie-krawedzi-hal-stalowych/

Zabezpieczenie mostów oraz wiaduktów siatkami bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo nie tylko osób pracujących na wysokości, ale również pieszych oraz samochodów, które przejeżdżają pod mostem lub wiaduktem. Szeroki wachlarz dostępnych zakotwień pozwala dopasować system do każdego rodzaju wiaduktu.System RAND opiera się na kasetce pozycjonującej zamocowanej do struktury wiaduktu. Kasetka pozycjonująca pozwala ustawić górny wspornik systemu bardzo blisko górnej krawędzi wiaduktu. Tworzymy w ten sposób rodzaj „klatki”, która zapobiega upadkowi robotników. System RAND to rodzaj balustrady z siatką, którą możemy zamocować do wiaduktu nawet w sposób nieagresywny, tzn. bez konieczności wiercenia.System RAND został certyfikowany zgodnie z normą europejską EN 13374 jako klasa C. Badania wytrzymałości wskazanej w normie do tego typu systemu asekuracyjnego są bardzo wymagające. Dlatego, zalecane jest kupno tego typu systemu certyfikowanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną. W ten sposób mamy pewność, iż dany system spełnia wymagania normy. AIDICO (Hiszpański Instytut Technologii Budowlanej) to jednostka certyfikowana przez Unię Europejską, akredytowana na przeprowadzenie badań w zakresie systemów bezpieczeństwa w budownictwie – ENAC 25/C-PR226.Zalety zastosowania siatki bezpieczeństwa do zabezpieczenia wiaduktów:●  w przeciwieństwie do balustrady metalowej, zabezpieczenie krawędzi mostów oraz wiaduktów za pomocą siatki bezpieczeństwa pozwoli całkowicie zamykać obszar pracy zabezpieczając nie tylko przed upadkiem osób, ale również przed upadkiem przedmiotów lub narzędzi●  elementy systemu są wykonane ze stali galwanizowanej co gwarantuje wieloletnie stosowanie na budowie●  bardzo prosty montaż●  znakomita wielofunkcyjność systemu – ten sam element zakotwienia może być stosowany zarówno w strukturach stalowych jak i betonowych; wystarczy kupić niedrogi element zakotwienia aby dostosować system do różnych obiektów●  ochrona zbiorowa zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i podwyższa wydajność pracy●  bardzo tanie rozwiązanie w stosunku do innych systemów asekuracyjnych●  certyfikowane zakotwienie za pomocą pasów o wysokiej wytrzymałości pozwala zamocować system bez ingerencji w konstrukcję utrzymującą.Więcej informacji nt. produktu na stronie: siatkibezpieczenstwa.com/siatki-asekuracyjne/zabezpieczenie-mostow-oraz-wiaduktow/

RAND MATERIAL to bardzo ekonomiczne rozwiązanie do zabezpieczenia przed spadkiem przedmiotów pieszych oraz samochodów, które przejeżdżają pod budynkami w budowie. Jest to zagrożenie, które często występuje przy budowach w miastach.Zabezpieczenie przed spadkiem przedmiotów RAND MATERIAL opiera się na kasetce pozycjonującej zamocowanej do elewacji lub stropu budynku. Kasetka pozycjonująca pozwala na ustawienie różnego kąta uchylenia wspornika stalowego w zależności od potrzeb na budowie. Podwójna siatka bezpieczeństwa zabezpiecza zarówno przed spadkiem większych przedmiotów jak i mniejszych.W przypadku systemów zabezpieczających przed spadkiem przedmiotów, nie ma norm ani przepisów regulujących ich wytrzymałość. Z tego powodu, dostarczamy klientom raport wytrzymałości naszego systemu, gdzie umieszczona jest tabela dot. wysokości spadku/wagi oraz wyniki wytrzymałości naszego systemu na podstawie przeprowadzonych badań.Zalety systemu RAND MATERIAL:●  bardzo ekonomiczne rozwiązanie kiedy potrzebujemy jedynie zabezpieczyć przed spadkiem przedmiotów a nie osób●  bardzo szybki montaż – system można zamontować oraz przenosić na wyższą kondygnację nawet bez pomocy dźwigu●  szybkie wyjęcie przedmiotów z siatki w razie spadku●  możliwość złożenia systemu w razie zapowiadania silnych wiatrów●  ustawienie różnego kąta nachylenia wspornika w zależności od potrzeb na budowie●  szeroki wachlarz zakotwień – nawet zakotwienie za pomocą pasów o wysokiej wytrzymałości, które pozwala zamocować system bez ingerencji w konstrukcję utrzymującą●  elementy systemu ze stali galwanizowanej, co gwarantuje wieloletnie stosowanie na budowie.Więcej informacji nt. produktu na stronie: siatkibezpieczenstwa.com/siatki-asekuracyjne/zabezpieczenie-przed-spadkiem-przedmiotow/

Siatki bezpieczeństwa typu T to najczęściej stosowany system do zabezpieczenia podczas pracy zbrojenia i deskowania na najwyższych kondygnacjach. Jest to najdroższy z dostępnych systemów do zabezpieczenia krawędzi przed upadkiem z wysokości. Konsole z siatkami można bardzo szybko i łatwo przenosić do wyższej kondygnacji budynku przyspieszając w ten sposób prace na budowie.Siatki asekuracyjne typu T powstrzymują upadek nawet z wysokości do 6 m. Można zabezpieczyć w ten sposób nawet 2 kondygnacje jednocześnie. Należy jednak pamiętać, iż siatka bezpieczeństwa powinna być zawsze umieszczona jak najwyżej poziomu pracy, tak aby minimalizować nie tylko skutki, lecz również długość spadania.Badania wytrzymałości wskazanej w normie europejskiej PN-EN 1263 do tego typu systemu asekuracyjnego są bardzo wymagające. Dlatego zalecane jest zawsze kupować siatki bezpieczeństwa typu T certyfikowane przez niezależną jednostkę notyfikowaną. W ten sposób jest pewność, iż system spełnia wymaganie normy.Siatki bezpieczeństwa typu T z AITANA SAFETY zostały certyfikowane zgodnie z normą PN-EN 1263-1 w AIDICO (Hiszpański Instytut Technologii Budowlanej). Badania wytrzymałości siatki bezpieczeństwa typu T polegają na dwukrotnym zrzuceniu kulą stalową o wadze 100 kg z wysokości 7 m.Więcej informacji nt. produktu na stronie: siatkibezpieczenstwa.com/siatki-asekuracyjne/siatki-bezpieczenstwa-typu-t/

Wspornik ruchomy (certyfikowany PN-EN 1263-1 typu V) jest wykorzystywany głównie do zabezpieczenia podczas pracy zbrojenia i deskowania na najwyższych kondygnacjach. Siatka produkowana jest w odmianie o wymiarach oczek 100/100 mm, opcjonalnie 60/60 lub 45/45 mm.Zalety wspornika ruchomego PN-EN 1263-1 typu V:●  siatka bezpieczeństwa typu V znajduje się po wewnętrznej stronie wspornika; dzięki możliwości dowolnego ustawienia kąta wspornika, siatka może być tak blisko górnej krawędzi jak sobie życzymy; tworzymy rodzaj „klatki” na wyższej kondygnacji, która zamyka całkowicie strefę niebezpieczeństwa●  w przeciwieństwie do innych systemów asekuracyjnych nie ma potrzeby stosowania dźwigu do montażu siatek, co ułatwia cały proces montażu i oszczędza bardzo dużo czasu●  dzięki temu, iż siatka bezpieczeństwa typu V znajduje się po wewnętrznej stronie wspornika, wiatr nie stanowi żadnego zagrożenia; przy innych systemach, kiedy prędkość wiatru jest duża, siatki bezpieczeństwa zachowują się jak flaga tworząc bardzo niebezpieczne sytuacje●  w przypadku zabezpieczenia skomplikowanych obiektów, wspornik ruchomy to jedynie system pozwalający zabezpieczyć krawędzie; możliwość ustawienia kąta wspornika znakomicie się sprawdza●  w porównaniu z siatkami typu T (podobne zastosowanie), jest to o wiele tańsze rozwiązanie.Więcej informacji nt. produktu na stronie: siatkibezpieczenstwa.com/siatki-asekuracyjne/siatki-bezpieczenstwa-typu-v/

W przeciwieństwie do innych rodzajach siatek asekuracyjnych PN-EN 1263 (jak system V lub T), przy siatkach typu S (100/100 oraz 45/45 mm) element bezpieczeństwa stanowi sama siatka. Siatki bezpieczeństwa są zamocowanych bezpośrednio do konstrukcji utrzymującej za pomocą certyfikowanych lin. Siatki typu S są powszechny stosowany przy zabezpieczenie:●  prac przy wykonywaniu robót dachowych●  prac na konstrukcjach szkieletowych hal●  otworów w stropach budynków●  przy budowie mostów i wiaduktów.Siatki bezpieczeństwa typu S są wyprodukowane pod wymiar w zależności od wymiarów dachu lub otworów do zabezpieczenia. Jako środek ochrony zbiorowej stanowi najlepsze rozwiązanie do zapobiegania upadków z wysokości.Należy pamiętać, iż siatka bezpieczeństwa PN-EN 1263 typu S powinna mieć minimalną powierzchnię 35 m2 oraz najmniejszy bok większy niż 5 m aby spełnić wymaganie normy. Podczas upadku z wysokości, podany w ww. normie minimalny wymiar siatki zabezpieczającej umożliwia pochłonięcie energii i w tym wymaganej wytrzymałości na obciążenie dynamiczne siatki. To oznacza, iż siatki z mniejszymi wymiarami niż powyższej podane, nie mogą być certyfikowane jako zgodne z normą. Siatki są wyposażone w badane oczka, które należy wysyłać do producenta siatek co roku w celu przedłużenia okres ważności siatek. Więcej informacji nt. produktu na stronie: siatkibezpieczenstwa.com/siatki-asekuracyjne/siatki-bezpieczenstwa-typu-s/

Siatka zabezpieczająca SARE to system siatek wieszanych na krawędziach stropów. Rozwiązanie zabezpiecza przed upadkiem z wysokości przedmiotów oraz pracowników z kondygnacji o wysokości do 3 m.

Siatka asekuracyjna typ S stosowana jako asekuracja pozioma, zabezpieczająca przed upadkiem ludzi z wysokości, bezpośrednio pod miejscem wykonywania pracy.

Wspornik ruchomy siatek budowlanych typu V i T to system ochrony zbiorowej, który w połączeniu z siatkami bezpieczeństwa montowanymi zarówno w układzie pionowym (V) jak i poziomym (T), umożliwia zabezpieczenie krawędzi budynku. W przeciwieństwie do tradycyjnych „szubienic”, stanowi mobilne rozwiązanie, pozwalające aby siatka bezpieczeństwa znajdowała się po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie wspornika. Konstrukcja wspornika daje możliwość dowolnego ustawienia kąta wysięgnika. Montaż wspornika może odbywać się przez niewyspecjalizowanych robotników w ciągu kilku minut.

Siatka asekuracyjna typ U stosowana jako zabezpieczenie pionowe przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku.

Siatka asekuracyjna typ T stosowana jako zabezpieczenie poziome przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku poniżej miejsca wykonywania prac.

Siatkowa platforma robocza stosowana jako asekuracja pozioma, umożliwia swobodne poruszanie się w miejscu wykonywania pracy.

Produkty (0)