• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
7 z działu

Preparaty do naprawy i ochrony powierzchni


 

Nazwa

Producent

Powierzchnia :

beton, żelbet, ceramika

beton, żelbet, ceramika

beton, żelbet

beton, granit, wapień, żelbet

beton, żelbet

beton, żelbet

beton, ceramika, gips, tynk, żelbet

Rodzaj :

zaprawa

zaprawa

zaprawa

zaprawa

farba

zaprawa

klej, uszczelniacz

Składnik podstawowy :

 

cement

 

 

 

 

piasek, cement, wysokogatunkowe dodatki

Postać handlowa :

proszek

proszek

proszek

proszek

płyn

proszek

proszek

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

205 ml (± 10 ml)/kg

3,75 (±0,25 dm³)/25 (sucha mieszanka)

2,6 (±0,2 dm³)/25 (sucha mieszanka)

3,0/25 (sucha mieszanka)

 

4,0 (±0,2 dm³)/25 (sucha mieszanka)

(4,50-5,25)/25,0;
(1,10-1,30)/6,0 (woda/proszek)

Gęstość [g/cm³] :

 

 

 

 

1,47-1,57

 

1,6 (objętościowa)

Uziarnienie [mm] :

0,06-8,00

0,06-3,00

0,01-5,00

0,06-5,00

 

0,06-1,00

 

Kolor :

 

 

 

 

zgodnie z paletą RAL

 

jasnoszary

Zużycie :

1,9 kg/m²/mm

2,1 kg/m²/mm; 2100 kg/m³ (orientacyjne zużycie suchej mieszanki)

2,1 kg/m²/mm; 2100 kg/m³ (orientacyjne zużycie suchej mieszanki)

1,9 kg/m²/mm; 1900 kg/m³ (orientacyjne zużycie suchej mieszanki)

140-200 ml/m² (0,2-0,3 kg/m²) na warstwę w zależności od struktury podłoża oraz zakładanej zdolności mostkowania rys (maks. liczba warstw - 2)

1,9 kg/m²/mm; 1900 kg/m³ (orientacyjne zużycie suchej mieszanki)

ok. 1,4 kg/m²/mm grubości warstwy (wyrównywanie); ok. 3,0 kg/m (faseta z zaprawy)

Wydajność :

z 25 kg suchej mieszanki uzyskuje się ok. 12,5 l świeżej zaprawy

 

 

 

 

 

 

Grubość warstwy [mm] :

 

10-30 (powierzchnie poziome i pionowe),
do 15 lub 25 (powierzchnie sufitowe),
40 łączna grubość wartsw

20-90

15-100

 

5-30

od 3 do 30

Czas zużycia [min] :

4 (25°C), 7 (7°C)

90 (5°C), 60 (20°C), 45 (25°C)

60 (5°C), 35 (20°C), 25 (25°C)

25 (25°C), 30 (7°C)

 

30 (25°C), 90 (7°C)

 

Czas nakładania kolejnej warstwy [h] :

 

 

 

 

min. 12 h (w przypadku temperatury 25°C),
min. 24 h (w przypadku temperatury 7°C)

 

 

Czas obróbki [min] :

 

 

 

 

 

 

30

Czas schnięcia [min] :

 

 

 

 

 

 

180

Temperatura stosowania [°C] :

 

w przypadku prac w temp. < +5°C prośba o kontakt z doradcą technicznym

w przypadku prac w temp. < +5°C oraz > +30°C prośba o kontakt z doradcą technicznym

w przypadku prac w temp. < +5°C oraz > +30°C prośba o kontakt z doradcą technicznym

w przypadku prac w temp. < +5°C oraz > +30°C prośba o kontakt z doradcą technicznym

w przypadku prac w temp. < +5°C oraz > +30°C prośba o kontakt z doradcą technicznym

od +5 do +30

Temperatura podłoża [°C] :

 

 

 

 

temp. podłoża i otoczenia w czasie aplikacji musi być wyższa o co najmniej 3°C od temp. punktu rosy

 

od +5 do +30

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

10 (po 1 dniu),
38 (po 28 dniach)

5 (po 1 dniu, 10°C),
20 (po 7 dniach, 10°C),
40 (po 28 dniach, 10°C),
18 (po 1 dniu, 20°C),
30 (po 7 dniach, 20°C),
53 (po 28 dniach, 20°C)

5 (po 1 dniu, 10°C),
20 (po 7 dniach, 10°C),
30 (po 28 dniach, 10°C),
12 (po 1 dniu, 20°C),
40 (po 7 dniach, 20°C),
65 (po 28 dniach, 20°C)

30 (po 1 dniu),
50 (po 7 dniach),
70 (po 28 dniach),
> 70 (po 90 dniach)

 

8 (po 1 dniu),
20 (po 7 dniach),
40 (po 28 dniach)

20,0 (po 28 dniach)

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

1,5 (po 1 dniu),
5,5 (po 28 dniach)

1,0 (po 1 dniu, 10°C),
4,0 (po 7 dniach, 10°C),
7,3 (po 28 dniach, 10°C),
2,0 (po 1 dniu, 20°C),
6,8 (po 7 dniach, 20°C),
8,4 (po 28 dniach, 20°C)

1,0 (po 1 dniu, 10°C),
3,0 (po 7 dniach, 10°C),
4,0 (po 28 dniach, 10°C),
4,3 (po 1 dniu, 20°C),
5,0 (po 7 dniach, 20°C),
9,0 (po 28 dniach, 20°C)

6,0 (po 1 dniu),
8,0 (po 7 dniach),
9,0 (po 28 dniach),
> 9,0 (po 90 dniach)

 

1,5 (po 1 dniu),
4,5 (po 7 dniach),
7,0 (po 28 dniach)

 

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

przy wyrywaniu: przemieszczenie ≤ 0,6 mm przy obciążeniu 75 kN

1,5-3,0/0,7-1,5 (wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego/ceglanego po 28 dniach badana metodą "pull-off")

 

2,0 (wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach metodą "pull&off")

 

2,0 (wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach metodą "pull&off")

≥ 0,8

Przepuszczalność wody [kg/m²h0,5] :

 

 

 

 

 

 

< 0,1

Wodoszczelność [m] :

 

klasa wodoszczelności W12; przy ciśnieniu 1,2 MPa brak przecieków przy ciśnieniu pozytywnym i negatywnym

klasa wodoszczelności W12

klasa wodoszczelności W12

 

 

 

Wilgotność podłoża [%] :

 

 

 

 

nie stosować w przypadku oczekiwanego deszczu, nie stosować przy wilgotności względnej powyżej 80%

 

 

Reakcja na ogień :

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

 

klasa A1

klasa A1

Sposób aplikacji :

ręczny

ręczny, mechaniczny przy użyciu pomp

ręczny, mechaniczny przy użyciu pomp

ręczny, mechaniczny przy użyciu pomp

ręczny, natrysk bezpowietrzny

ręczny

 

Opakowanie [kg] :

25 (wiadro, worek papierowy wzmocniony folią PE)

25 (worek papierowy wzmocniony folią PE)

25 (worek papierowy wzmocniony folią PE)

25 (worek papierowy wzmocniony folią PE)

6, 25 (wiadro)

25 (worek papierowy wzmocniony folią PE)

6 i 25 (worki foliowe)

Trwałość :

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

12 miesięcy od daty produkcji

 

 

 

 

Przechowywanie :

w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia

w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia

w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia

 

 

 

w suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu; naruszone opakowanie natychmiast zużyć

Normy, certyfikaty, aprobaty :

atest PZH

PN-EN1504-3, PN-EN 13529, PN-EN 13295, PN-EN 1015-17, DVGW W 300 typ I

 

PN-EN 13529

 

PN-EN 13295, PN-EN1504-3

PN-EN 1504-3:ZA1a

Opis

Szybkowiążąca zaprawa montażowa Immercement 5 zaczyna wiązać już po 5 minutach. Przeznaczona do uszczelniania elementów betonowych, pęknięć i otworów, w tym konstrukcyjnych. Do naprawy powierzchni ceglanych i kamiennych oraz osadzania kotew w betonie bądź skale. Doskonale sprawdzi się w uszczelnianiu przecieków wody, także tych pod ciśnieniem oraz w zbiornikach na wodę pitną. Zaprawa może być stosowana do montowania elementów stalowych, ponieważ nie powoduje ich korozji.Zastosowanie:●  infrastruktura (sieć) kanalizacyjna;●  budownictwo: ogólne, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka;●  uszczelnianie połączeń elementów betonowych, pęknięć, otworów w konstrukcjach/elementach betonowych, ceglanych i kamiennych;●  montaż stopni w infrastrukturze kanalizacyjnej;●  montaż drobnowymiarowych płyt kamiennych, betonowych.Cechy szczególne:●  plastyczna konsystencja;●  bardzo dobra przyczepność do podłoża cementowego;●  odporna na siarczany i produkty ropopochodne;●  z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych;●  nie powoduje korozji elementów stalowych;●  bezchlorkowa.

Zaprawa naprawcza i ochronna Immerseal WP2 to mineralna zaprawa na bazie cementowej. Przeznaczona do napraw ubytków w zbiornikach, magazynowania wody przeznaczonej do spożycia. Wodoszczelna zaprawa, uszczelniająca, naprawcza i ochronna, nadaje się także do tworzenia oraz renowacji konstrukcji obciążonych wodą. Cechuje się dużą wytrzymałością (klasa R4).Stosowana w:●  infrastrukturze wodnej przeznaczonej do spożycia - zbiorniki wodne, zbiorniki wody p-poż., studnie, baseny monolityczne;●  infrastrukturze (sieci) wodnej przeznaczonej do spożycia;●  budownictwie: przemysłowym, hydrotechnicznym, energetycznym;●  naprawie oraz do przedłużania trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej;●  naprawie oraz do przedłużania trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej;●  odbudowie otuliny prętów zbrojeniowych;●  naprawie konstrukcyjnej i niekonstrukcyjnej elementów betonowych/żelbetowych.Cechy szczególne:●  z dodatkiem mikrokrzemionki - poprawia właściwości mechaniczne, zwiększenie przyczepności;●  zwiększa ochronę powierzchniową - podwyższona odporność na hydrolizę;●  dzięki wysokiej wytrzymałości doskonale sprawdzi się podczas napraw konstrukcyjnych - klasa R4;●  spełnia wymagania wg DVGW W 300 typ I - zbiorniki do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia;●  mrozoodporność F200 zgodnie z procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12;●  ogranicza wnikanie chlorków;●  nie zawiera polimerów.

Wysokowytrzymały beton Immerbeton SCC 50/5 samozagęszczalny, pozwala tworzyć wysokojakościowe estetycznie wyglądające konstrukcje. Nie wymaga wibrowania, co znacznie przyspiesza pracę oraz obniża także pracownicze koszty inwestycji. Stosowany do wypełniania gęstego zbrojenia oraz konstrukcji o niestandardowych kształtach. Immerbeton SCC wyróżnia się także wysoką odpornością na karbonatyzacje, mrozoodpornością, wodoszczelnością oraz wytrzymałością.Stosowany:●  w elementach betonowych/żelbetowych w tym bezpośrednio obciążonych ruchem;●  jako wypełnienie ubytków w betonie;●  do naprawy elementów betonowych/żelbetowych metodą betonowania;●  do betonowania bez możliwości wibrowania.Cechy szczególne:●  płynna konsystencja – umożliwia przenikanie nawet przez bardzo gęste zbrojenie oraz tworzenie konstrukcji o skomplikowanych kształtach;●  nie wymaga wibrowania – materiał sam się zagęszcza i odpowietrza pod wpływem własnej masy;●  niski współczynnik wody do cementu;●  wysoka jakość powstałych elementów – dokładne/szczelne wypełnianie szalunków (bez pęcherzy czy raków);●  bardzo dobra użytkowość oraz urabialność – sprawne rozprowadzanie betonu, także na większych powierzchniach;●  estetyczna gładka, jednorodna powierzchnia po związaniu;●  wytrzymałość po 28 dniach odpowiada klasie betonu C50/60;●  niski skurcz;●  lepsza w porównaniu z tradycyjnym betonem odporność na warunki środowiskowe;●  może być wykorzystywany jako beton architektoniczny.

Immergrout VM 80/5 to najwyższej jakości, ekspansywna, płynna, szybkowiążąca, wysokowytrzymała zaprawa do montażu i kotwienia elementów stalowych oraz prefabrykowanych w betonie. Stosowana do wykonywania wypełnień, zalewania elementów torowych, podlewek pod łożyska mostowe. Dzięki wysokiej wytrzymałości i odporności na drgania, czy uderzenia może być stosowana także w przypadku elementów obciążonych dynamicznie. Znakomicie nada się do wykonywania wszelkiego rodzaju zakotwień, montażu oraz osadzania w betonie elementów stalowych.Najczęściej stosowana jest w:●  infrastrukturze energetycznej (np. słupy, wieże elektrowni wiatrowych);●  budownictwie kubaturowym (np. hale produkcyjne, magazyny, budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, stadiony);●  budownictwie przemysłowym (np. kominy żelbetowe, chłodnie kominowe i wentylatorowe, silosy, pylony);●  budownictwie hydrotechnicznym (np. oczyszczalnie ścieków, nabrzeża, zbiorniki, zapory, śluzy, jazy);●  jako podlewki słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych;●  jako podlewki urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny;●  montażu prefabrykatów (wykonanych z betonu, żelbetonu zamienia naturalnego), kotew, prętów, sklejanie elementów budowlanych itp.;●  kotwieniu i osadzaniu (prętów, śrub, barierek, słupów);●  jako wypełnienie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych;●  naprawach konstrukcji betonowych i żelbetowych metodą zalewową (wypełnianie ubytków, pustek, szczelin).Cechy szczególne:●  wysokie parametry wytrzymałościowe – wczesne i końcowe; po 24h odpowiada klasie betonu C25/30;●  początek wiązania następuje już po 4–8 h (w temp +5/+30oC);●  ma bardzo niski skurcz i kontrolowaną ekspansję – pęcznienie podczas twardnienia (stopień pęcznienia po 12h < 0,1% objętości);●  samorozlewna, płynna konsystencja – doskonale wypełnia puste przestrzenie;●  bardzo dobra przyczepność do podłoża – beton, kamień, skała;●  na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych;●  nie powoduje korozji elementów metalowych;●  materiał jest odporny na drgania, wibracje, uderzenia – dlatego może być wykorzystywany także w konstrukcjach obciążonych dynamicznie (turbiny, silniki, sprężarki, szyny);●  ogranicza wnikanie chlorków;●  odporna na karbonatyzacje.

ImmercolorFlex ATG to elastyczna barwna powłoka ochronna na beton. Jednokomponentowa farba przeznaczona jest do stosowania na zewnątrz, dzięki wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Mostkuje zarysowania, czy pęknięcia tworząc przy tym równą i gładką powłokę. Znakomicie zabezpiecza malowaną powierzchnią przed szkodliwym działaniem mrozu, czy deszczu wydłużając trwałość i użyteczność. Zapewnia trwałą barwną powłokę, która jest odporna na starzenie wynikające ze szkodliwego działania promieni UV. Cechuje się dobrą przyczepnością do podłoża i łatwością aplikacji. Może służyć jako farba elewacyjna, fasadowa, sprawdzi się także jako produkt dekoracyjno-ochronny.Najczęściej stosowana w:●  infrastrukturze komunikacyjnej;●  budownictwie: przemysłowym, hydrotechnicznym, energetycznym;●  jako barwna powłoka ochrona na beton, na płyty azbestowo-cementowe, cementowo-włóknowe, ogrodzenia betonowe, gzymsy, strefy cokołowe budynków;●  w betonowych obiektach inżynierii komunikacyjnej, gdzie niezbędna jest zdolność mostkowania rys, gdy konstrukcja jest ruchoma np. mosty;●  w elewacjach fasad, do krycia płotów i ścian wykonanych z betonu, galanterii betonowej, figur ogrodowych, tralek.Cechy szczególne:●  chroni, wydłuża trwałość i użyteczność betonu;●  elastyczna – podąża za ruchami podłoża;●  duża elastyczność powłoki;●  zamyka pory i szczeliny, chroniąc konstrukcję przed wnikaniem wilgoci i związkami przyspieszającymi korozję podłoża;●  mostkuje zarysowania podłoża również w temperaturach poniżej 0°C;●  ogranicza wnikanie CO2, dzięki czemu skutecznie hamuje proces karbonatyzacji betonu, żelbetu (niszczenie, kruszenie, pękanie, rozpadanie);●  odporna na czynniki zewnętrzne i starzenie;●  farba zapewnia łatwość i komfort aplikacji;●  wydajna i wysoko kryjąca – wystarczą dwie warstwy przy standardowych kolorach do uzyskania znakomicie pokrytej powierzchni;●  odporna na promieniowanie UV – zapewnia trwałość barwy;●  pozostawia malowaną powierzchnią jedwabiście matową;●  paroprzepuszczalna – daje możliwość oddychania malowanej powierzchni;●  odporna na czynniki zewnętrzne;●  chroni beton przed wnikaniem roztworów chlorków, siarczanów, azotanów;●  mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12;●  farba występuje również w wersji zimowej ImmerColorFlex ATG WINTER, która schnie w niskich temperaturach przy wilgotności powyżej 80% w 2 godziny.

Immercret 45/1 to polimerowo-cementowa zaprawa naprawcza zbrojona włóknem, typu PCC. Przeznaczona do naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych. Cechuje się plastyczną, tiksotropową konsystencją. Bardzo dobra przyczepność umożliwia naprawę uszkodzonego betonu, bądź jego ubytków na powierzchniach pionowych, poziomych oraz sufitach. Produkt jest odporny na karbonatyzację, nie powoduje korozji elementów metalowych oraz nadaje się do napraw konstrukcyjnych.Najczęściej stosowany jest w:●  infrastrukturze komunikacyjnej;●  budownictwie: ogólnym, kubaturowym, przemysłowym;●  w naprawie elementów betonowych/żelbetowych również na powierzchniach poziomych;●  w naprawie betonowych powierzchni na spadkach i pochylniach (schody, płyty balkonowe, tarasy itp.);●  w naprawie betonowych elementów małej architektury (ławki, siedziska, słupki itp.);●  w odbudowie otuliny prętów zbrojeniowych.Cechy szczególne:●  plastyczna, tiksotropowa konsystencja ułatwia aplikację na powierzchniach pochylonych, pionowych i sufitowych;●  idealna do wyrabiania spadków i napraw na powierzchniach pochylonych;●  zaprawa jest gotową mieszanką, łatwą w przygotowaniu i użytkowaniu – wymaga jedynie zmieszania z wodą;●  estetyczna i zwarta powierzchnia po aplikacji;●  powierzchnię można zostawić wygładzoną przy pomocy pacy stalowej lub zatrzeć twardą gąbką;●  bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych;●  może być aplikowana wewnątrz i na zewnątrz;●  odporna na ścieranie powstałe podczas ruchu pieszego na tarasach, schodach czy płytach balkonowych;●  doskonale sprawdza się podczas uzupełniania ubytków, uszkodzeń oraz pęknięć powierzchni betonowych;●  preferowana do renowacji oraz niwelowania wad betonu;●  z dodatkiem włókien sztucznych;●  na bazie kruszyw kwarcowych;●  ma ograniczony skurcz;●  odporna na karbonatyzacje;●  zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17;●  preferowana do napraw konstrukcyjnych – klasa R3;●  mrozoodporność klasy F200.

Zaprawa naprawcza i wyrównawcza ASOCRET-M30 przeznaczona do naprawy i wyrównywania uszkodzeń i ubytków na powierzchniach ścian i posadzek (grubości warstwy do 30 mm) w jednym przejściu roboczym. Ponadto jest odpowiednia do wykonywania faset przy użyciu zaprawy mineralnej oraz wodoszczelnych warstw tynku.Dzięki właściwościom reaktywnym nadaje się do zastosowań krytycznych, jak np. przy dużej wilgotności powietrza, w niskich temperaturach, itp. zapewniając bezpieczną aplikację i eliminując długotrwałe przestoje.Najważniejsze cechy zaprawy:●  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz●  kompensacja skurczu●  krótki czas wiązania●  wodoodporna●  odporna na działanie siarczanów●  wysoka plastyczność●  wysoka odporność na spływanie●  szybka obróbka.

Produkty (0)