• patron serwisu

Program Belka Żelbetowa

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Program umożliwia kompleksowe projektowanie belek żelbetowych ciągłych o przekrojach prostokątnych, teowych i kątowych. Geometrię belki, działające na nią obciążenia oraz kombinacje obciążeń (wyznaczane automatycznie przez program lub "ręcznie" przez Użytkownika) określa się bardzo sprawnie. Wyniki obliczeń statycznych prezentowane są w postaci wykresów momentów zginających i sił poprzecznych oraz linii ugięcia belki, a także reakcji podporowych. Dodatkowo prezentowane są wykresy nośności belki na zginanie MRd i na ścinanie VRd. W zakresie wymiarowania program ustala potrzebne zbrojenie belki na zginanie (liczbę wkładek określonej średnicy) i na ścinanie (2-, 4-, 6-gięte strzemiona i pręty odgięte), przy uwzględnieniu granicznego ugięcia i zarysowania (rysy prostopadłe i ukośne) oraz normowych wymagań konstrukcyjnych.
Tworzone są rysunki przekrojów poprzecznych z rozmieszczeniem zbrojenia, a także szkice wkładek zbrojeniowych i tabelaryczne zestawienie stali.

Produkty (0)