• partnerzy serwisu

Domieszka do betonów upłynniająca ARPOMENT-P

Rodzaj : domieszka
Typ domieszki : upłynniająca
Postać : płyn
Temperatura stosowania [°C] : od -10 do +35
Główny składnik : żywica melaminowo-naftalenowa
Dozowanie [% do masy cementu] : 0,5–2,5 (optymalnie 1,0)
Gęstość [g/cm³] : 1,208 ±0,020
Kolor : brązowy
Zawartość chlorków [% masy] : < 0,1
Zawartość alkaliów [% masy] : < 5,0
Opakowanie : 1, 2, 5, 30, 200, 1000 dm³
Trwałość : 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie : w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem
Normy, certyfikaty, aprobaty : atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych
Opis:  ARPOMENT-P to superplastyfikator do betonów, który podwyższa wytrzymałość początkową i końcową, zmniejsza nasiąkliwość, przyspiesza twardnienie betonu. Umożliwia roboty w temp. do -10°C.

Produkty (0)