• patron serwisu

GIMSGEO – Pale CPT

Opis: 
Program Pale CPT stanowi część pakietu programów webowych GIMSGEO (www.gimsgeo.pl). Program służy do obliczania nośności pali na podstawie wyników sondowań CPT. Umożliwia on wyznaczenie nośności oraz osiadań pojedynczego pala obciążonego osiowo w oparciu o wyniki sondowań statycznych. Do obliczeń nośności wykorzystywana jest metoda LCPC, która została zaadoptowana do wymagań Eurokodu 7. Osiadania pala liczone są z wykorzystaniem funkcji transformacyjnych.

WPROWADZANIE DANYCH
Dodawanie i edycja danych odbywa się poprzez dedykowany edytor desktopowy lub edytor mobilny pozwalający na wprowadzanie danych bezpośrednio w terenie z urządzeń takich jak telefon lub tablet. Program korzysta z danych wprowadzonych w postaci sondowań CPT.

PROGRAM POZWALA NA:
●  obliczenie nośności podstawy i pobocznicy pala o przekroju prostokątnym lub kołowym;
●  możliwość określenia rodzaju pala: pale wiercone betonowe, wiercone w rurze osłonowej, przemieszczeniowe betonowe lub przemieszczeniowe stalowe;
●  wyznaczenie osiadań z wykorzystaniem funkcji transformacyjnych;
●  możliwość uwzględnienia w obliczeniach tarcia negatywnego.

Produkty (0)