• patron serwisu

GIMSGEO – Sondowania dynamiczne

Opis: 
Program Sondowania dynamiczne stanowi część pakietu programów webowych GIMSGEO (www.gimsgeo.pl). Program pozwala na wygenerowanie kart z wynikami sondowań dynamicznych (DPL, DPM, DPH, DPSH) wraz z automatyczną interpretacją oraz zapisanie ich w formacie CAD. Możliwość tworzenia własnych szablonów pozwala na przystosowanie danych zawartych na kartach do własnych potrzeb.

WPROWADZANIE DANYCH
Dodawanie i edycja danych odbywa się poprzez dedykowany edytor desktopowy lub edytor mobilny pozwalający na wprowadzanie danych bezpośrednio w terenie z urządzeń takich jak telefon lub tablet.

PROGRAM UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ NA KARCIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH: 
●  numer badania,
●  data wykonania sondowania,
●  rzędna,
●  współrzędna X, Y,
●  dane lokalizacyjne: gmina, powiat, województwo,
●  dane operatora sprzętu,
●  dane osoby nadzorującej,
●  informacje o rodzaju zastosowanej sondy,
●  dane z referencyjnego otworu wiertniczego (uwzględnione podczas interpretacji),
●  ilość uderzeń sondy,
●  stopień zagęszczenia ID wg PN-B,
●  wskaźnik zagęszczenia Is,
●  jednostkowy opór stożka rd,
●  jednostkowy dynamiczny opór stożka rq.

Produkty (0)