• patron serwisu

GIMSGEO – Krzywa uziarnienia

Opis: 
Program Krzywa uziarnienia stanowi część pakietu programów webowych GIMSGEO (www.gimsgeo.pl). Program umożliwiający analizę wyników badania uziarnienia gruntów wg normy ISO lub PN-B oraz automatyczne określenie rodzaju gruntu oraz wyznaczenie charakterystyk uziarnienia.

WPROWADZANIE DANYCH
Dodawanie i edycja danych odbywa się poprzez dedykowany edytor desktopowy lub edytor mobilny pozwalający na wprowadzanie danych bezpośrednio w terenie z urządzeń takich jak telefon lub tablet.

DO PODSTAWOWYCH FUNKCJI PROGRAMU NALEŻY:
  możliwość prezentacji krzywej uziarnienia na skali wg ISO lub PN-B,
  wyrównanie punktów krzywej zgodnie z wybranym modelem (lub dobór automatyczny najlepiej pasującego modelu),
  określenie zawartości poszczególnych frakcji w badanej próbce wg normy ISO lub PN-B, 
  określenie rodzaju gruntu wg normy ISO lub PN-B wraz z wizualizacją położenia gruntu na nomogramach,
  wyznaczenie średnic charakterystycznych,
  wyznaczenie charakterystyk uziarnienia takich jak: Cu, Cc, cd, SFR,
  obliczenie powierzchni właściwej gruntu na podstawie modelu Ary’i i Parisa,
  określenie wysadzinowości gruntu wg kryterium Wiłuna (1998),
  kalkulację współczynnika filtracji ze wzorów empirycznych,
  określenie przebiegu krzywej retencji na podstawie modelu Ary’i i Parisa oraz 2 i 3-parametrowego modelu Van Genuchtena,
  wyznaczenie przebiegu krzywej filtracji dla gruntu nie w pełni nasyconego (relatywny współczynnik filtracji) z modelu Van Genuchtena.

Produkty (0)