• patron serwisu

GIMSGEO – Nośność fundamentu

Opis: 
Program Nośność fundamentu stanowi część pakietu programów webowych GIMSGEO (www.gimsgeo.pl). Program służy do obliczeń nośności fundamentów płytkich w oparciu o normę PN-EN 1997-1. Program pozwala na obliczenie nośności fundamentu płytkiego zarówno w warunkach „z odpływem” jak i „bez odpływu”, a także wyznaczenie osiadań pod środkiem fundamentu.

WPROWADZANIE DANYCH
Dodawanie i edycja danych odbywa się poprzez dedykowany edytor desktopowy. Program korzysta z danych gruntów wprowadzonych w postaci otworów wiertniczych.

PROGRAM POZWALA NA:
●  obliczenie nośności fundamentu w warunkach „z odpływem” i bez „odpływu”,
●  sprawdzenie nośności fundamentu w warstwach zalegających do głębokości 2B poniżej poziomu posadowienia,
●  wyznaczenie głębokości aktywnej i obliczenie osiadań pod środkiem fundamentu,
●  wyznaczenie rozkładu naprężeń pod fundamentem,
●  wyznaczenie współczynnika podatności podłoża kz.

Produkty (0)