• patron serwisu

GIMSGEO – Otwory wiertnicze

Opis: 
Program Otwory wiertnicze stanowi część pakietu programów webowych GIMSGEO (gimsgeo.pl). Pozwala on na wygenerowanie kart dokumentacyjnych otworów wiertniczych oraz zapisanie ich w formacie CAD. Podczas generowania możliwy jest wybór jednego z dostępnych szablonów lub wykorzystanie własnego szablonu co pozwala na przystosowanie danych zawartych na kartach do własnych potrzeb. 

WPROWADZANIE DANYCH
Dodawanie i edycja otworów odbywa się poprzez dedykowany edytor desktopowy lub edytor mobilny pozwalający na wprowadzanie danych bezpośrednio w terenie z urządzeń takich jak telefon lub tablet.

PROGRAM UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ NA KARCIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH: 
●  numer otworu,
●  data wykonania otworu,
●  rzędna,
●  współrzędna X, Y,
●  dane lokalizacyjne: gmina, powiat, województwo,
●  dane operatora sprzętu,
●  dane nadzoru geologicznego,
●  informacje o systemie wiercenia oraz typie wiertnicy,
●  informacje o głębokości zalegania poszczególnych warstw oraz ich miąższości,
●  symbol gruntu, jego pełna nazwa, szrafura oraz barwa,
●  wilgotność oraz stan gruntu,
●  położenie oraz typ zwierciadła wody,
●  głębokość oraz rodzaj pobranych próbek gruntu,
●  informacje na temat stratygrafii,
●  informacje na temat spękań dla skał (wskaźnik spękań RQD),
●  możliwość prezentacji parametrów zainstalowanej studni/piezometru,
●  sposób likwidacji otworu,
●  głębokość poboru próbek wody,
●  wyniki badań SPT.

Produkty (0)