• patron serwisu

GIMSGEO – Sondowania CPT

Opis: 
Program Sondowania CPT stanowi część pakietu programów webowych GIMSGEO (www.gimsgeo.pl). Pozwala on na automatyczną interpretację wyników sondowań statycznych CPT oraz zapisanie ich w formacie CAD lub wyświetlenie bezpośrednio na stronie z możliwością wydruku do formatu PDF. Obliczenia prowadzone są z wykorzystaniem szeregu dostępnych w programie wzorów, podczas interpretacji możliwe jest zadanie referencyjnego otworu wiertniczego, który zostanie uwzględniony w obliczeniach. Możliwość tworzenia własnych szablonów pozwala na przystosowanie prezentowanych wyników do własnych potrzeb.

WPROWADZANIE DANYCH
Dodawanie i edycja danych odbywa się poprzez dedykowany edytor desktopowy lub edytor mobilny pozwalający na wprowadzanie danych bezpośrednio w terenie z urządzeń takich jak telefon lub tablet. Oprócz ręcznego wprowadzania danych program oferuje możliwość importu wyników z takich formatów jak CPT, CPD, GEF oraz XLSX.

PROGRAM UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ NA KARCIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH:
  skorygowany opór stożka qt,
  współczynnik tarcia Rf,
  ciężar objętościowy γ,
  znormalizowany opór stożka Qt,
  znormalizowany współczynnik tarcia Fr,
  skorygowana wartość znormalizowanego oporu stożka Qtn,
  określenie rodzaju gruntu z nomogramu Robertsona (2010) lub Młynarka (PN-B-04452:2002),
  stopień zagęszczenia ID,
  efektywny kąt tarcia wewnętrznego φ’,
  stopień plastyczności IL,
  wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu su,
  współczynnik prekonsolidacji OCR,
  moduł ściśliwości M.

Produkty (0)