• patron serwisu

GIMSGEO – Przekroje geotechniczne

Opis: 
Program Przekroje geotechniczne stanowi część pakietu programów webowych GIMSGEO (www.gimsgeo.pl). Program umożliwia automatyczne rozmieszczenie otworów wiertniczych, sondowań dynamicznych, sondowań CPT oraz DMT i pomiarów geodezyjnych na przekroju, na podstawie współrzędnych punktów lub odległości między nimi. Elementy na przekroju są automatycznie skalowane do zadanej skali pionowej oraz poziomej.

WPROWADZANIE DANYCH
Dodawanie i edycja poszczególnych badań do umieszczenia na przekrojach odbywa się poprzez dedykowany edytor desktopowy lub edytor mobilny.

MOŻLIWE JEST PRZEDSTAWIENIE NA PRZEKROJU NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:
  dane geodezyjne określające powierzchnię terenu;
  słupki otworów wiertniczych wraz z symbolami gruntów, ich stanem oraz rodzajem i głębokością zwierciadła wody;
  wyniki sondowań dynamicznych w postaci wykresów przedstawiających ilość uderzeń na określoną głębokość wpędu sondy;
  wyniki sondowań CPT w postaci jednego z wykresów: qc, fs, u2, qt, Rf, M, su, φ’, ID/IL,;
  wyniki sondowań DMT w postaci jednego z wykresów: K0, OCR, su, φ’, M.

Produkty (0)