• patron serwisu

GIMSGEO – Sondowania DMT

Opis: 
Program Sondowania DMT stanowi część pakietu programów webowych GIMSGEO (www.gimsgeo.pl). Program pozwala na automatyczną interpretację wyników sondowań dylatometrycznych DMT oraz zapisanie ich w formacie CAD lub wyświetlenie bezpośrednio na stronie z możliwością wydruku do formatu PDF. Obliczenia prowadzone są z wykorzystaniem szeregu dostępnych w programie wzorów. Możliwość tworzenia własnych szablonów pozwala na przystosowanie prezentowanych wyników do własnych potrzeb.

WPROWADZANIE DANYCH
Dodawanie i edycja danych odbywa się poprzez dedykowany edytor desktopowy lub edytor mobilny pozwalający na wprowadzanie danych bezpośrednio w terenie z urządzeń takich jak telefon lub tablet.

PROGRAM UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ NA KARCIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH:
  skorygowane pierwsze ciśnienie p0,
  skorygowane drugie ciśnienie p1,
  skorygowane trzecie ciśnienie p2,
  wskaźnik materiałowy ID,
  wskaźnik naprężenia poziomego KD,
  moduł dylatometryczny ED,
  współczynnik naprężenia poziomego K0,
  współczynnik prekonsolidacji OCR,
  moduł ściśliwości M,
  wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu su,
  efektywny kąt tarcia wewnętrznego φ’.

Produkty (0)