Dane techniczne:

Opis: 
Wachlarz funkcji oraz atrakcyjna cena sprawia, że jest to idealne oprogramowanie dla indywidualnych projektantów i małych firm budowlanych tworzących projekt instalacji elektrycznych.

Podkłady budowlane
  Projektowanie architektury
Zawiera efektywne polecenia do tworzenia podkładów budowlanych.
Ściany rysowane są dynamiczne z automatycznym łączeniem. Szerokość, długość oraz kąt nachylenia mogą być dynamicznie dostosowywane oraz definiowane.
Otwory, drzwi oraz okna przyciągają się do ścian z automatycznych dostosowywaniem rysunku. Schody mogą być łatwo rysowane na podstawie geometrii określonej przez użytkownika.
Dodatkowa biblioteka symboli architektury zawierająca elementy strukturalne, kształty, umeblowanie itp. umożliwia wzbogacenie podkładu budowlanego nadając mu profesjonalny i funkcjonalny kształt.
  Import-Export DXF/DWG
Wbudowany edytor DXF/DWG/DXB umożliwia zdefiniowanie odpowiednich warstw oraz wprowadzenie modyfikacji jeszcze przed importem do SEE Electrical Installation. Rysunki są w 100% edytowalne, a po zakończeniu pracy mogą zostać wyeksportowane.
  Import bitmap i plików PDF
Rysunki zapisane plikach PDF oraz bitmapach (JPG, BMP, PNG, TIFF itp.) mogą zostać zaimportowane do SEE Electrical Building+ w celu wykorzystania jako podkład budowlany.
Dla plików PDF dostarczony został interfejs podglądu umożliwiający określenie obszaru, który ma zostać dodany do wybranego rysunku. Dodatkowy moduł Intelligent PDF umożliwia zapisanie pojedynczych rysunków lub całego projektu bezpośrednio do pliku PDF o wbudowanej nawigacji i zintegrowanej adresacji krosowej.
Rysunki SEE Electrical Building+ mogą również zostać wyeksportowane do różnych formatów graficznych takich jak JPG, WMF itp.
  Pełna gama poleceń CAD
Oprogramowanie oferuje podstawowe polecenia CAD umożliwiające rysowanie (Linia, Okrąg, Elipsa itp.) oraz edytowanie (Przesuń, Kopiuj, Obetnij, Dołącz, itp.), pozwalające na tworzenie podkładów budowlanych o dowolnym poziomie zaawansowania i dokładności. Dodatkowe narzędzia dla wymiarowania, wypełnienia obszarów kolorami lub różnymi typami kreskowania oraz ponad 500 warstw wspólnie tworzą kompletne narzędzie do wspomagania projektowania.
Wymiarowanie rysunku może być wstawiane automatycznie.

Zarządzanie symbolami
  Kompletna biblioteka symboli instalacji elektrycznych
  Łatwe wstawianie symboli
Symbole są łatwo wstawiane wraz z automatyczną rotacją w stosunku do ścian i linii.
Skróty klawiszowe ułatwiają manipulowanie skalą symboli oraz orientacją jeszcze przed wstawieniem. Specjalna funkcja umożliwia wstawianie wielu symboli jednocześnie w dowolnym kierunku wykorzystując zdefiniowany przez użytkownika odstęp.
  Manipulowanie parametrami symboli
Symbole zawierają pełen zakres właściwości elektrycznych (moc czynna i bierna, stopień ochrony IP, napięcie itp.)
Symbole mogą być łatwo grupowane ze względu na pomieszczenia.
  Legenda wykorzystanych symboli może zostać automatycznie utworzona i wstawiona na rysunki

Projektowanie okablowania
Kable łączące symbole mogą być rysowane na dwa sposoby:
  Używając polecenia Spline, aby łatwo tworzyć i wyświetlać utworzone obwody.
  Używając polecenia Linia, aby definiować trasę okablowania bezpośrednio na schematach instalacji.
Długość okablowania jest automatycznie obliczana zgodnie z wysokością montażową symboli oraz kabli.

Funkcje ogólne
  Dokumenty pochodzące z innych programów Windows wspierające interfejs Microsoft Active X® (włącznie z Microsoft Word®, Microsoft Excel®) oraz pliki PDF Adobe Acrobat® mogą zostać osadzone bezpośrednio w strukturze projektu.
  Do symboli wstawionych na schemat mogą zostać dodane hiperłącza.
  Dostępny za darmo SEE Electrical Viewer umożliwia każdemu przeglądanie oraz drukowanie projektów.
  Funkcjonalność komentarzy (dostępna również w SEE Electrical Viewer).
Kompletne narzędzie dla projektów instalacji elektrycznych oraz schematów jednokreskowych.
Poza funkcjonalnościami konfiguracji Basic oferuje szeroką gamę funkcjonalności wspomagających szybką produkcję oraz efektywne zarządzanie rysunkami jednocześnie podnosząc produktywność.

Dostęp do katalogu aparatów
Zintegrowana baza danych kodów katalogowych umożliwia definiowanie oraz tworzenie aparatów różnych producentów. Do programu dołączona została obszerna baza kodów dla okablowania zawierająca wszystkie istotne informacje do uzupełnienia wygenerowanych zestawień i uzupełnienia dokumentacji.
Baza danych może być łatwo zaktualizowana bezpośrednio przy wykorzystaniu wbudowanego edytora lub importując dane producentów w oparciu o pliki XML oraz Excel.

Definicje typów okablowania
Typy kabli są łatwo definiowane podczas wstawiania połączeń na rysunkach. Wszelakie zmiany w okablowaniu mogą zostać w prosty sposób wprowadzone bez względu na ich ilość. Zestawienie kabli jest automatycznie obliczane i generowane.

Korytka kablowe oraz automatyczne wyznaczanie tras kablowych
Konfiguracja Standard oferuje specjalną funkcję umożliwiająca definiowanie tras kablowych na podkładach budowlanych. Korytka są wstawiane na podstawie predefiniowanych parametrów (kolor, wypełnienie, szerokość oraz wysokość montażowa), mogą zostać pogrupowane i dostosowane ze względu na typ oraz uwzględnione na zestawieniu materiałów projektu.
Jeżeli korytka kablowe są zdefiniowane na podkładzie budowlanym, trasa kabli jest również definiowana i kable mogą zostać narysowane automatycznie.

Parametryczne definiowanie obwodów oraz ich oznaczeń
Obwody są automatycznie rozpoznawane i oznaczane zgodnie z automatycznym przeindeksowaniem.
Użytkownik może wybrać format oznaczania obwodów.

Tworzenie schematów jednokreskowych
Z oprogramowaniem SEE Electrical Building+ STANDARD zintegrowane zostało specjalne środowisko do tworzenia schematów jednokreskowych które oferuje:
  Automatyczne generowanie schematów jednokreskowych dla poszczególnych rozdzielnic w oparciu o parametry zdefiniowane na rysunkach instalacji. Schematy wykorzystują specjalne grupy symboli.
  Automatyczne generowanie schematów jednokreskowych dla poszczególnych rozdzielnic w oparciu o parametry zdefiniowane na rysunkach instalacji. Schematy wykorzystują specjalne grupy symboli.
  Obliczenia poboru mocy dla każdego z obwodu i rozdzielnic (moc czynna oraz moc bierna) jak również liczba i rodzaj odbiorników przypadających na obwód.
  Polecenia obwodowe przeznaczone do edycji utworzonych schematów, dodawania nowych urządzeń i aparatów lub definiowania dodatkowych połączeń. Bibliotekę symboli elektrycznych (bezpieczników, wyłączników, przełączników, urządzeń itp.).
  Automatyczną aktualizację „Listy obwodów” – zestawienia zawierającego najważniejsze informacje o zdefiniowanych obwodach.
  Interfejs umożliwiający definiowanie i generowanie schematów bez konieczności tworzenia schematów instalacji elektrycznej.