Dane techniczne:

Materiał : wapienno-piaskowe
Zastosowanie : wentylacyjne
Długość [mm] : 250
Szerokość [mm] : 240
Wysokość [mm] : 220
Odchyłki wymiarów [mm] : T2
Ilość kanałów [szt.] : 1
Średnica kanałów [mm] : 16
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 15,0
Masa elementu [kg] : 16,1
Gęstość [kg/m³] : ≥ 1600
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,61
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,61
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/25
Nasiąkliwość [%] : do 15
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 5
Mrozoodporność : F2 (50 cykli)
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Klasa reakcji na ogień : A1
Kolory : biały
Liczba elementów na palecie [szt.] : 64
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-2