H+H Gold+ Bloczek 5,0-600 PWU szer. 240 mm

Dane techniczne:

Materiał : beton komórkowy
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 625
Szerokość [mm] : 240
Wysokość [mm] : 250
Odchyłki wymiarów [mm] : TLMB
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 5,0
Średni moduł sprężystości muru [N/mm²] : 1770
Wytrzymałość muru na ściskanie [N/mm²] : 1,73
Masa elementu [kg] : 22,5
Klasa gęstości : 600 (brutto w stanie suchym)
Gęstość [kg/m³] : 575 ±25
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 0,65
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,155
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,155
Opór cieplny R [m²K/W] : 1,55
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/10
Izolacyjność akustyczna RA1R ściana wew. [dB] : 46
Izolacyjność akustyczna RA2R ściana zew. [dB] : 42
Nasiąkliwość [%] : do 40
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 4
Mrozoodporność : mrozoodporny wg PN-EN 15304
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Klasa reakcji na ogień : A1
Klasa odporności ogniowej : REI 240
Kolory : biały
Zużycie zaprawy : 2,4 kg/m²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 6,4
Zużycie [szt./mb] : 1,6
Liczba elementów na palecie [szt.] : 36
Łączenie elementów : pióro-wpust
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-4