• patron serwisu

Soldis PROJEKTANT Konstrukcje liniowe - Modelowanie

Opis: 
Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i edycję modelu obliczeniowego. Wygodny interface umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia, podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z aplikacji typu CAD.

Moduł w szczególności umożliwia:
●  przy definiowaniu konstrukcji powierzchniowej:
- definicję geometrii poprzez panele o różnych cechach materiałowych
- definicję paneli o dowolnej geometrii (wierzchołki + krawędzie)
- definiowanie paneli „zagnieżdżonych” (panel w panelu)
- definiowanie otworów (na podstawie geometrii paneli)
- definiowanie „swobodnych” wierzchołków oraz krawędzi w ramach paneli
- definiowanie linii konstrukcyjnych (szkic)
- import geometrii z pliku DXF (z opcją importu jako szkic oraz dzielenia przecinających się prętów)
- swobodne przypisywanie parametrów materiału
- przypisanie panelom lokalnych układów współrzędnych, w których prezentowane będą wyniki
- swobodną edycję geometrii poprzez operacje na wierzchołkach i krawędziach (powiel, przesuń, podziel, obróć, itp.)
- automatyczne i manualne wymiarowanie elementów konstrukcji
- wykorzystanie punktów charakterystycznych do lokalizacji punktów węzłowych
●  przy definiowaniu siatki elementów skończonych:
- automatyczne generowanie siatki elementów skończonych
- wybór między dwoma algorytmami generowanie siatki
- wielostopniowe zagęszczanie siatki przy wierzchołkach lub wzdłuż krawędzi
- globalną definicję rozmiaru elementów skończonych
- sprecyzowanie rozmiaru elementu skończonego na krawędzi (liczba, rozmiar, również zmienna na długości)
- wizualizację siatki elementów skończonych
●  przy definiowaniu obciążenia:
- organizację sił w przypadki obciążania o zdefiniowanym typie (stałe, zmienne) i współczynnikach obciążenia (min., maks.), 
- definiowanie relacji między przypadkami obciążenia
- wyłączanie/włączanie do analizy wybranych przypadków obciążenia
- definiowanie sił skupionych w węzłach
- definiowanie obciążenia rozłożonego wzdłuż dowolnej linii
- definiowanie obciążenie rozłożonego poprzez wielobok lub panel
- automatyczne uwzględnienie ciężaru własnego konstrukcji
- jednoczesne przypisanie obciążenia do wielu elementów konstrukcji (węzły, krawędzie, panele)
- operowanie na obciążeniu poprzez menadżer (lista)
●  przy definiowaniu warunków brzegowych:
- definiowanie podstawowych typów podpór (punktowa, liniowa)
- określenie uwzględnianych stopni swobody
- definicja lokalnego układ współrzędnych dla stopni swobody
- uwzględnienie podatności podpory po wybranych kierunkach
- uwzględnienie osiadania podpory po wybranych kierunkach
- jednoczesne przypisanie podpory do wielu elementów konstrukcji (węzły, krawędzie)
- kalkulator sztywności uwarstwionego gruntu (półprzestrzeń sprężysta)
●  przy pracy z modelem:
- pracę nad kilkoma pozycjami obliczeniowymi jednocześnie
- tworzenie geometrii z użyciem śledzenia punktów i kątów charakterystycznych
- edycję i usuwanie wszystkich elementów podstawowych modelu
- dodanie wymiarów konstrukcji (również automatycznie)
- swobodne operowanie widokiem (powiększanie, przesuwanie itd.)
- posługiwanie się lokalnymi układami współrzędnych
- i wiele więcej.

Produkty (0)