• patron serwisu

Grunt do chłonnych podłoży AG 704

Zastosowanie : pod farby (dyspersyjne barwione w ciemnych lub nasyconych kolorach), pod gładzie (gipsowe i polimerowe)
Stosowanie : wewnątrz, na zewnątrz
Podłoże : powierzchnie betonowe i cementowe, tynki wapienne, cementowo-wapienne i gipsowe, dekoracyjne tynki mineralne i polimerowo-mineralne, gładzie wapienne, gipsowe i polimerowe, płyty gipsowo-kartonowe i inne elementy gipsowe
Główny składnik : wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego i środki konserwujące
Postać : płyn
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +30
Gęstość [g/cm³] : ok. 1,0 (objętościowa)
Kolor : mlecznobiały
Sposób nakładania : pędzlem lub wałkiem
Zawartość substancji nielotnych [%] : ≥ 10
Dopuszczalna/maks. zawartość LZO (VOC) [g/dm³] : ≤ 30
Opakowanie : 2 kg (kanister)/330 kg (paleta) i 5 kg (kanister)/450 kg (paleta)
Trwałość : 9 miesięcy
Przechowywanie : w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-C-81906:2003, atest higieniczny PZH
Opis:  Grunt AG 704 stosowany do wzmacniania oraz zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Zalecany do stosowania pod gładzie gipsowe i polimerowe ALPOL, a także do gruntowania chłonnych powierzchni tynków pod farby dyspersyjne barwione w ciemnych lub nasyconych kolorach (farby wykonywane na tzw. bazach transparentnych) oraz w przypadku wymalowań na niejednorodnych kolorystycznie lub chemicznie podłożach.

Produkty (0)