• patron serwisu

H+H Silikat A18, 20-2000

Materiał : wapienno-piaskowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 250
Szerokość [mm] : 180
Wysokość [mm] : 220
Odchyłki wymiarów [mm] : T2
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 20,0
Średni moduł sprężystości muru [N/mm²] : 7660
Wytrzymałość muru na ściskanie [N/mm²] : 4,50
Masa elementu [kg] : 18,7
Klasa gęstości : 2,0
Gęstość [kg/m³] : 1810-2000
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 5,83
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 1,05
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 1,05
Opór cieplny R [m²K/W] : 0,17
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/25
Izolacyjność akustyczna Rw  [dB] : 57
Izolacyjność akustyczna RA1R ściana wew. [dB] : 54
Izolacyjność akustyczna RA2R ściana zew. [dB] : 50
Nasiąkliwość [%] : do 15%
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 5
Mrozoodporność : F2 - 50 cykli
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Klasa reakcji na ogień : klasa A1
Klasa odporności ogniowej : REI 240
Kolory : biały
Powierzchnia lica : 0,06 m²
Zużycie zaprawy : 3,8 kg/m²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 18,0
Zużycie [szt./mb] : 4,0
Liczba elementów na palecie [szt.] : 80
Łączenie elementów : wypełnienie spoin pionowych
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-2
Opis: 

Białe materiały ścienne umożliwiające spełnienie wszystkich wymagań podstawowych stawianych konstrukcjom. Stosowane do wznoszenia wszystkich rodzajów ścian w budynku. Cechą szczególną jest wysoka izolacyjność akustyczna.

Produkty (0)