Dane techniczne:

Materiał : wapienno-piaskowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 250
Szerokość [mm] : 240
Wysokość [mm] : 220
Odchyłki wymiarów [mm] : T2
Ilość kanałów [szt.] : 6
Średnica kanałów [mm] : 50
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 15
Średni moduł sprężystości muru [N/mm²] : 6000
Wytrzymałość muru na ściskanie [N/mm²] : 3,53
Masa elementu [kg] : 17,8
Klasa gęstości : 1,4
Gęstość [kg/m³] : 1210-1400
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : 1,92
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,46
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,46
Opór cieplny R [m²K/W] : 0,52
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/10
Izolacyjność akustyczna Rw  [dB] : 55
Izolacyjność akustyczna RA1R ściana wew. [dB] : 52
Izolacyjność akustyczna RA2R ściana zew. [dB] : 48
Nasiąkliwość [%] : do 15%
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 5
Mrozoodporność : F2 - 50 cykli
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 : 0,16
Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] : 20
Klasa reakcji na ogień : klasa A1
Klasa odporności ogniowej : REI 240
Kolory : biały
Powierzchnia lica : 0,06 m²
Zużycie zaprawy : 2,9 kg/m²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 18,0
Zużycie [szt./mb] : 4,0
Liczba elementów na palecie [szt.] : 64
Łączenie elementów : pióra-wpust
Składowanie : na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
Gwarancja : zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-2
Opis: 

Białe materiały ścienne umożliwiające spełnienie wszystkich wymagań podstawowych stawianych konstrukcjom. Stosowane do wznoszenia wszystkich rodzajów ścian w budynku. Cechą szczególną jest wysoka izolacyjność akustyczna.