• patron serwisu

Soldis PROJEKTANT

Opis: 
Zestaw narzędzi do obliczeń statycznych, wymiarowania oraz optymalizacji konstrukcji budowlanych. Intuicyjny i przemyślany interfejs oraz kompleksowość w zakresie algorytmów wymiarowania czyni go prostym, a jednocześnie efektywnym rozwiązaniem dla biur projektowych.
Algorytmy obliczeniowe bazują w całości na Metodzie Elementów Skończonych (MES). Pomimo dużej złożoności algorytmu MES, użytkownik może wykorzystać jego cały potencjał bez konieczności wnikania w szczegóły teoretyczne oraz implementacyjne.
Wszystkie etapy definicji modelu oraz analizy układu są wykonywane za pośrednictwem interfejsu graficznego, który używa powszechnie stosowanej symboliki. W rezultacie program pozwala na szybką, intuicyjną i wygodną definicję modelu oraz analizę wyników w zakresie:
●  konstrukcji prętowych (belki, ramy, kratownice)
●  powierzchniowych (płyty, tarcze)
●  konstrukcji liniowych (PSO)
●  modeli osiowosymetrycznych.

Modelowanie
Realizowane jest w zintegrowanym środowisku graficznym, które umożliwia szybkie i łatwe definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych, w tym:
●  swobodne kształtowanie geometrii, obciążeń oraz warunków podparcia
●  import podkładów w DXF
●  śledzenie charakterystycznych punktów oraz kierunków
●  organizacje obciążeń w grupy oraz automatyczne generowanie kombinatoryki obciążeń (PN/PN-EN)
●  automatyczne siatkowanie z możliwością lokalnego zagęszczania
●  katalogi przekrojów/materiałów.

Analiza
Nowoczesny i wydajny algorytm MES z implementacją zoptymalizowaną pod architekturę najnowszych procesorów zapewnia szybkie działanie oraz niskie zużycie pamięci. Dostępne narzędzia to:
●  analiza statyczna liniowa oraz nieliniowa (zarysowanie, relaksacja)
●  analiza dynamiczna i wyboczeniowa (problem własny)
●  optymalizacja parametryczna
●  kalkulator długości wyboczeniowej
●  linie wpływu.

Wymiarowanie
Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi według eurokodów i polskich norm w zakresie:
●  prętowych elementów stalowych, żelbetowych oraz drewnianych
●  płyt oraz tarcz żelbetowych
●  fundamentów bezpośrednich (stopy, ławy, płyty)
●  połączeń w konstrukcjach stalowych
●  konstrukcji murowych i innych.

Narzędzia
Algorytmy wspomagające definicję oraz opracowanie wyników analizy w obszarze automatyzacji zestawienia obciążeń, szacowania sztywności podłoża gruntowego oraz sporządzenia dokumentacji rysunkowej (eksport danych do programu BiK).

Produkty (0)