Leca® KERAMZYT izolacyjny S

Dane techniczne:

Rodzaj : ceramiczne
Zastosowanie : izolacja posadzek, izolacja stropów, izolacja stropodachów, lekkie betony konstrukcyjne
Frakcje [mm] : 0–4
Rodzaj ziaren : okrągłe, kruszone
Gęstość nasypowa [kg/m³] : 434–586 (w stanie luźnym)
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,120
Wilgotność [%] : < 4
Reakcja na ogień : klasa A1
Opakowanie : 55 dm³ (worek);
1,5 m³ (big-bag)
Przechowywanie : keramzytu w workach nie należy składować w nasłonecznionym miejscu > 3 m-cy; w big-bagach może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy, dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania
Normy, certyfikaty, atesty : EN 14063-1, EN 13055-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017
Opis: 
Leca® KERAMZYT izolacyjny S to drobnoziarniste lekkie kruszywo ceramiczne stosowane do izolacji i wyrównania posadzek, stropów, stropodachów o grubości zasypek 0–6 cm oraz do przygotowania lekkich betonów.

Procedury dot. izolacji stropów
Leca® KERAMZYT izolacyjny S w stropach spełnia najczęściej rolę wypełnienia (w stropach żebrowych) lub warstwy wyrównawczej przy ugiętych lub nierówno wylanych stropach. Na oczyszczone podłoże należy wysypać keramzyt o grubości 0–6 cm. Przy stropach betonowych pod keramzytem może pojawić się paroizolacja. Następnie należy powierzchniowo zagęścić kruszywo przy użyciu ubijarki ręcznej (płyta 50x50 cm z trzonkiem i uchwytem). Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość wypełnienia o 10%. Po zagęszczeniu na wierzchu wykonać szpryc cementowy i układać następne warstwy posadzki. Na stropie betonowym w zależności od konstrukcji warstwa keramzytu może nie gwarantować wystarczającej izolacyjności akustycznej. Z tego względu wskazane jest wprowadzenie warstwy tłumiącej z wełny mineralnej lub innego podobnego materiału. Przy posadzkach drewnianych (parkiet, mozaika, deska) na keramzycie przed ułożeniem szlichty należy ułożyć folię.

Procedury dot. lekkich betonów
Przykładowe receptury znajdują się na www.leca.pl w sekcji problemy i rozwiązania.

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0–10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.