Dane techniczne:

Materiał : keramzytobetonowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 500
Szerokość [mm] : 120
Wysokość [mm] : 240
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 2,5
Masa elementu [kg] : 9,0–10,0
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,233
Izolacyjność akustyczna Rw  [dB] : 47 (dla ściany obustronnie otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym)
Klasa reakcji na ogień : A1
Klasa odporności ogniowej : EI 180
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 8,0
Liczba elementów na palecie [szt.] : 96 (masa palety ok. 960 kg)
Łączenie elementów : zaprawy cementowo-wapienne
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-3:2011
Opis: 
Pustak Leca® BLOK 12 (dawna nazwa Pustak Termo Optiroc 12) wykonany z mieszanki Leca® KERAMZYTU frakcji 010 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® BLOK.

Pustak Leca® BLOK 12 przeznaczony jest do wznoszenia ścian niekonstrukcyjnych w:
●  budynkach jednorodzinnych
●  budynkach użyteczności publicznej
●  innych obiektach m.in. garażach, budynkach inwentarskich.
Używany do wykonywania:
●  warstwy osłonowej ściany warstwowej
●  ścian działowych.

Pustak Leca® BLOK 12 należy łączyć na zaprawę cementowo-wapienną. Wymagana minimalna grubość spoiny to 10 mm. Ściany należy murować w sposób tradycyjny na pełną spoinę pionowa i poziomą. Osłonowa warstwa ściany warstwowej powinna być kotwiona do warstwy konstrukcyjnej kotwami średnicy 4 mm. Kotwy powinny być rozmieszczane równomiernie i przemiennie na całej długości ściany, w co drugiej warstwie pustaków, a odległość pozioma pomiędzy kotwami powinna wynosić 500 mm, co odpowiada liczbie około 5 kotew na 1 m2 powierzchni bocznej ściany. W przypadku łączenia ścian działowych z ścianami konstrukcyjnymi należy stosować łączniki metalowe lub strzępia w połączeniach murarskich.

Pustaki składowane są na paletach (ilość na palecie jest różna w zależności od zakładu produkcyjnego). Zabezpieczenie pustaków na palecie folią od góry pozwala na ich transport i składowanie bez zadaszenia. Palety można składować pionowo do trzech palet z pustakami w warunkach magazynów i składów oraz maksymalnie do dwóch palet na placach budowy. Transport palet z pustakami jedynie w jednej warstwie. Zalecany rozładunek wózkami widłowymi dźwigiem przy użyciu zawiesi nieniszczących pustaków w trakcie rozładunku.

Przy przecinaniu elementów keramzytobetonowych może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe.