Studnie kanalizacyjne Ø 500/620, bez uszczelki

Dane techniczne:

Materiał : beton
Rodzaj studni : niewłazowa
Rodzaj ścieków : wody opadowe
Budowa : kręgi pośrednie, kręgi podstawy (dennice)
Średnica wewnętrzna  [mm] : 500
Średnica zewnętrzna [mm] : 620
Wysokość kręgu pośredniego [mm] : 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000
Średnica wewnętrzna/zewnętrzna podstawy studni [mm] : 500/(600, 620)
Grubość dna podstawy [mm] : 50, 60
Maks. średnica dopływu Dn max [mm] : 200
Klasa betonu : min. C 40/50
Klasa ekspozycji : XA3, XC4, XD3, XF4
Nasiąkliwość [%] : 4%–6%
Mrozoodporność : F150
Wodoszczelność : 0,04 MPa
Gwarancja : 3 lata
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 1917:2004+AC:2009, PN-EN 476:2012
Opis: 

Dennice PERFECT produkowane są w trakcie jednego cyklu produkcyjnego jako monolityczne z mieszanki samozagęszczalnej SCC. Kręgi wytwarzane w technologii EXACT, dzięki kompletowi dolnych i górnych pierścieni stalowych, posiadają idealnie kołowe i gładkie betonowe zamki, gwarantujące pełną szczelność połączeń pomiędzy prefabrykatami. Dodatkowo zastosowanie cementu hutniczego – siarczanoodpornego, pozwala wyprodukować studnie z betonu o odporności na agresję chemiczną opisaną klasą ekspozycji XA3. Dzięki opracowanej technologii produkcji, studnie spełniają wszystkie wymogi normy PN-EN 1917:2004+AC:2009.