GEO5 – Ściana analiza

Opis: 
Program służy do projektowania obudów głębokich wykopów (tj. ścianki szczelne, ściany szczelinowe, ścianki berlińskie, palisady i inne) metodą parć zależnych. Program modeluje rzeczywistą pracę konstrukcji w kolejnych fazach budowy, wyznacza jej przemieszczenia, siły wewnętrzne i wykonuje wymiarowanie konstrukcji ściany (stal, żelbet, drewno).
Ponadto program przeprowadza sprawdzenie stateczności wewnętrznej układu kotwienia oraz wyznacza nośności kotew.
Podstawowe obliczenia zagłębienia ściany w gruncie, sił wewnętrznych i wymiarowanie można także wykonać w programie GEO5 – Ściana projekt.
Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
■  Zastosowanie metody parć zależnych (nieliniowy model sprężysto-plastyczny), tzn. wartość parcia oddziałującego na konstrukcję zależy od jej odkształcenia.
■  Różnorodność dostępnych, predefiniowanych typów konstrukcji:
- Palisady (ściany ciągłe i nieciągłe)
- Ścianki berlińskie – profile stalowe (I, HEB)
- Ścianki  szczelne  (Skyline, Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
- Ściany żelbetowe prostokątne (ściany szczelinowe)
- Palisady drewniane
- Inne – możliwość definiowania własnych parametrów przekrojów.
■  Projektowanie ścian wspornikowych, kotwionych i rozpieranych (rozpory, stropy).
■  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.
■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.
■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).
■  Dowolna liczba sił dodatkowych w postaci sił skupionych lub momentów zginających.
■  Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją.
■  Dowolny kształt terenu za konstrukcją.
■  Dowolna liczba faz budowy.
■  Definiowanie dowolnej liczby poziomów kotwienia, rozparcia lub podpór sprężystych.
■  Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją.
■  Sprawdzenie stateczności wewnętrznej poziomów kotwienia.
■  Wbudowana baza kotew:
- Iniekcyjne, prętowe (VSL, Dywidag)
- Iniekcyjne, cięgnowe (VSL, Dywidag)
- Śrubowe (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean)
- Bierne, prętowe (VSL, Minova)
- Bierne z płytą kotwiącą.
■  Wyznaczanie nośności kotew.
■  Analiza kotew biernych i gwoździ.
■  Analiza według teorii stanów granicznych lub współczynnika bezpieczeństwa.
■  Wybór metody wyznaczania modułu reakcji poziomej gruntu (Schmitt, Ménard, Chadeisson i in.).
■  Możliwość definiowania nieliniowego rozkładu modułu reakcji gruntu.
■  Automatyczna lub manuala iteracja modułu reakcji podłoża.
■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.
■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.
■  Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).
■  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).
■  Weryfikacja stateczności dna wykopu (wypór, odwodnienie).
■  Możliwość uwzględnienia minimalnego parcia do wymiarowania.
■  Wykresy sił wewnętrznych i przemieszczeń dla poszczególnych faz budowy.
■  Tworzenie obwiedni sił wewnętrznych dla wybranych faz budowy.
■  Wymiarowanie przekrojów żelbetowych, stalowych i drewnianych według rożnych norm (EC, PN, BS, SNiP, CSN, normy chińskie i in.).

Produkty (0)