• patron serwisu

GEO5 – Pal

Opis: 
Program stosowany do projektowania pojedynczych pali. Umożliwia obliczanie nośności pionowej oraz poziomej pali pojedynczych ściskanych lub wyciąganych oraz wyznaczanie osiadania pali.
Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
●  Obliczenia nośności pionowej pali:
- Tomlinson
- NAVFAC DM 7.2
- Metoda naprężeń efektywnych
●  Analiza osiadań:
- Liniowa krzywa obciążeniowa (Poulos)
- Nieliniowa krzywa obciążeniowa (Masopust)
●  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.
●  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.
●  EN 1997 – uwzględnienie wpływu technologii realizacji pala.
●  Obliczanie krzywej obciążeń granicznych za pomocą metody elementów skończonych oraz parametrów odkształceniowych gruntu.
●  Możliwość uwzględnienia technologii realizacji.
●  Dowolne kształty przekrojów poprzecznych pala (czworokątny, kołowy, przekrój-I, krzyżowy).
●  Możliwość różnicowania średnicy pali o przekroju kołowym wraz z głębokością.
●  Wyznaczanie modułu reakcji gruntu według teorii: Vesic’a, Mattlock’a i Rees’a, CSN lub wprowadzanie wartości własnych przez użytkownika.
●  Definiowanie ujemnego tarcia na pobocznicy.
●  Proste generowanie dokumentacji wynikowej z możliwością wstawiania własnych Załączników - dowolnych obrazów i tekstu.
●  Wymiarowanie przekrojów żelbetowych zgodnie z wybranymi normami: EN 1992 (EC2), PN, BS, IS, AS, CSN itp.

Produkty (0)