• patron serwisu

GEO5 – Ściana projekt

Opis: 
Program wykorzystywany jest do projektowania wspornikowych obudów wykopów lub wstępnej analizy obudów rozpieranych. Może mieć zastosowanie do obliczeń konstrukcji takich jak: ściany szczelinowe, ścianki berlińskie, palisady, ściany z grodzic stalowych i in. Wyznacza zagłębienie ściany poniżej dna wykopu, siły wewnętrzne i siły w kotwieniu. Program przeprowadza też wymiarowanie przekrojów żelbetowych, stalowych i drewnianych.
Ostateczny projekt i analiza obudów wykopów rozpieranych lub kotwionych wielopoziomowo powinien być wykonywany
w programie GEO5 – Ściana analiza.
Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
  Różnorodność dostępnych, predefiniowanych typów konstrukcji:
- Palisady (ściany ciągłe i nieciągłe)
- Ścianki berlińskie – Profile stalowe (I, HEB)
- Ścianki szczelne: (Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
- Ściany żelbetowe prostokątne (ściany szczelinowe)
- Palisady drewniane
- Inne – możliwość definiowania własnych parametrów przekrojów.
  Redystrybucja parć – EAB, LRFD.
  Zwiększone parcie czynne i parcie spoczynkowe.
  Analiza parć gruntu z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).
  Możliwość uwzględnienia minimalnego parcia do wymiarowania.
  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.
  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.
  Analiza według EN 1997-1, LRFD lub z zastosowaniem podejścia klasycznego (stany graniczne, współczynnik bezpieczeństwa).
  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.
  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.
  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).
  Dowolna liczba sił dodatkowych w postaci sił skupionych lub momentów zginających.
  Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją.
  Dowolny kształt terenu za konstrukcją.
  Dowolna liczba faz budowy.
  Definiowanie dowolnej liczby poziomów rozparcia.
  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).
  Proste generowanie dokumentacji wynikowej z możliwością wstawiania własnych załączników - dowolnych obrazów i tekstu.
  Wymiarowanie przekrojów żelbetowych, profili i grodzic stalowych oraz przekrojów drewnianych według rożnych norm (EC, PN, BS, SNiP, CSN, normy chińskie i in.).

Produkty (0)