• patron serwisu

GEO5 – Przyczółek

Opis: 
Program stosowany do projektowania przyczółków mostowych oraz skrzydeł przyczółków. Umożliwia sprawdzenie przyczółku na przesów i obrót, analizę nośności podłoża fundamentowego oraz wymiarowanie przekrojów żelbetowych (także skrzydeł przyczółku).
Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
●  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).
●  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.
●  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.
●  Wymiarowanie przekrojów żelbetowych zgodnie z wybranymi normami: EN 1992 (EC2), PN, BS, IS, ACI, CSN itp.
●  Duży wybór domyślnych kształtów konstrukcji.
●  Analiza skrzydeł przyczółku.
●  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.
●  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.
●  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).
●  Dowolna liczba sił dodatkowych (kotwy, ekrany zabezpieczające itp.).
●  Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją.
●  Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego).
●  Wymiarowanie odsadzek oraz dowolnych przekrojów roboczych.
●  Dowolny kształt terenu za konstrukcją.
●  Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją.
●  Wybór rodzaju parcia na licu konstrukcji (spoczynkowe, bierne, bierne zredukowane).
●  Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).
●  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).
●  Dowolna liczba faz budowy.
●  Proste generowanie dokumentacji wynikowej z możliwością wstawiania własnych załączników - dowolnych obrazów i tekstu.

Produkty (0)