• patron serwisu

GEO5 – Stratygrafia 3D

Opis: 
Program GEO5 Stratygrafia przeznaczony jest do interpretacji wyników badań polowych (odwiertów, sondowań CPT, SPT i innych), generowania modeli 2D lub 3D, obliczania objętości mas ziemnych oraz eksportu przekrojów lub profili do programów obliczeniowych pakietu GEO5 i programów CAD.
Rekomendowane wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1920×1080 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 3.3+ (Intel HD 500+, NVIDIA GeForce 300+, NVIDIA Quadro FX x700+, AMD Radeon HD 4000+), port USB, pamięć RAM 8 GB+.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
  Definiowanie oraz import wyników badań polowych – wierceń i badań in-situ.
  Tworzenie profili geologicznych na podstawie interpretacji wyników badań polowych (CPT, SPT, DMT, DPT).
  Tworzenie modeli podłoża 3D oraz 2D.
  Proste modelowanie masywu gruntowego (uwarstwienie poziome, pochyłe, soczewki, nieciągłości).
  Modelowanie faz budowy i obliczenia objętości mas ziemnych.
  Proste tworzenie profili i przekrojów geologicznych.
  Eksport do wybranych programów GEO5 i programów CAD.
  Tworzenie podstawowych dokumentacji geologicznych.
  Proste generowanie dokumentacji wynikowej z możliwością wstawiania własnych załączników - dowolnych obrazów i tekstu.
  Profesjonalne dokumentowanie danych geologicznych za pomocą modułu Badania geotechniczne (Moduł pojawił się na rynku w maju 2018).

Produkty (0)