• patron serwisu

GEO5 – MES - Tunel

Opis: 
Program stosowany do analizy i projektowania tuneli, w szczególności wykonywanych metodą konwencjonalną (NATM). Moduł ten zawiera specjalistyczne narzędzia do definiowania obudowy tunelu, obszarów wzmocnionych za pomocą systemów kotwienia (kotwy iniekcyjne i skalne) lub z zastosowaniem iniekcji. Współczynnik relaksacji przypisany każdej fazie budowy umożliwia uwzględnienie efektu 3D przy modelowaniu wykopu.
Tunel jest modułem uzupełniającym programu MES, służącego do analizy różnorodnych zagadnień geotechnicznych.
Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.

Najważniejsze funkcje oraz możliwości programu:
  Dwie możliwości modelowania obudowy (Elementy belkowe - 1D lub standardowe elementy 2D).
  Możliwość definiowania geometrii obudowy w oddzielnym pre-procesorze z wykorzystaniem danych w formatach zewnętrznych (takich jak DXF).
  Proste wprowadzanie obudowy do modelu masywu gruntowego/skalnego – korekta topologii oraz generowanie siatki elementów skończonych są w pełni automatyczne.
  Dowolna liczba faz budowy.
  Zastosowanie współczynnika relaksacji do modelowania efektu 3D przy realizacji wykopu.
  Definiowanie przegubów na końcach elementów belkowych.
  Definiowanie obciążeń temperaturowych na elementach belkowych.
  Możliwość uwzględnienia pełzania gruntu.
  Uwzględnianie skurczu obudowy.
  Analiza obudowy docelowej poprzez zmianę parametrów geometrycznych (elementy 1D) lub poprzez zmianę parametrów obudowy pierwotnej w celu umożliwienia transferu naprężeń (elementy 2D).
  Definiowanie punktów monitoringu w dowolnym miejscu modelu.
  Graficzna prezentacja dystrybucji sił wewnętrznych w aktywnych elementach obudowy.
  Automatyczne generowanie kotew utwierdzonych w obudowie.
  Definiowanie kotwienia w postaci obszaru wzmocnienia masywu gruntowego (obszar kotwiony).
  Proste generowanie dokumentacji wynikowej z możliwością wstawiania własnych załączników - dowolnych obrazów i tekstu.

Produkty (0)