• patron serwisu

GEO5 – pakiet oprogramowania inżynierskiego do geotechniki

Opis: 
Zbiór programów do projektowania i analizy różnorodnych konstrukcji geotechnicznych z wykorzystaniem norm polskich oraz europejskich.
Programy dostępne są osobno lub w postaci pakietu, w skład którego wchodzą: Stratygrafia 3D (z modułami Karty, Przekroje, Roboty ziemne), Badania geotechniczne, MES (z modułami Tunel, Przepływ wody, Konsolidacja, Sejsmika), Tunel, Przepływ wody, Konsolidacja, Stateczność zbocza, Stateczność zbocza skalnego, Pal, Pale CPT, Grupa pali, Fundament bezpośredni, Grunty zbrojone, Nasypy zbrojone, Przyczółek, Ściana projekt, Ściana analiza, Gabion, Ściana oporowa, Ściana kątowa, Gwoździe, Belka, Płyta, Parcie, Osiadanie, Wyrobisko i inne. Cechuje je jednolite środowisko graficzne oraz możliwość wymiany danych poprzez schowek. Wszystkie programy mają polską wersję językową, a także wbudowaną pomoc interaktywną w języku polskim, dostępną z każdego miejsca programu poprzez wciśnięcie klawisza F1.
Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.

Najważniejsze funkcje:
Dzięki zastosowaniu metod analitycznych jak i metody elementów skończonych, istnieje możliwość wykonania analizy, projektów oraz wymiarowania, m.in.:
●  murów oporowych, ścian oporowych masywnych i kątowych oraz prefabrykowanych
●  ścian głębokich wykopów (ściany szczelinowe, berlińskie, palościanki oraz ściany z grodzic)
●  fundamentów bezpośrednich, płyt fundamentowych i pali
●  gruntów zbrojonych, gabionów, konstrukcji gwoździowanych
●  stateczności zboczy i stateczności zboczy skalnych
●  tuneli wykonywanych metodami odkrywkowymi i klasycznymi (w tym w szczególności metodą konwencjonalną, tzw. Nową metodą austriacką)
●  osiadań lub konsolidacji (Osiadania i MES Konsolidacja)
●  ustalonego i nieustalonego przepływu wody (MES Przepływ wody)
●  proste generowanie dokumentacji wynikowej z możliwością wstawiania własnych Załączników - dowolnych obrazów i tekstu
●  analizy zagadnień sejsmicznych w geotechnice (MES Sejsmika).

Nowością w programach GEO5 jest możliwość budowania modeli geologicznych 3D oraz tworzenia dokumentacji geotechnicznych.

Produkty (0)