• patron serwisu

GEO5 – Stateczność zbocza

Opis: 
Program ten ma zastosowanie do projektowania i analizy stateczności zboczy, skarp, nasypów, ścian oporowych, obudów wykopów i innych. Stateczność zbocza może być sprawdzana z zastosowaniem kołowej powierzchni poślizgu (dostępne metody: Bishopa, Felleniusa/Pettersona, Janbu, Morgensterna-Price'a i Spencera) lub łamanej powierzchni poślizgu (metody: Sarmy, Janbu, Morgensterna-Price'a i Spencera).

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
● Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).
● EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.
● EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.
● Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego).
● Proste modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego i geometrii zbocza.
● Wbudowana baza danych parametrów gruntów.
● Szybka i niezawodna optymalizacja powierzchni poślizgu (kołowej lub łamanej).
● Definiowanie ograniczeń przebiegu płaszczyzny poślizgu.
● Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).
● Dowolna liczba poziomów kotwienia.
● Modelowanie wody w postaci zwierciadła wody gruntowej lub izolinii ciśnienia porowego.
● Możliwość uwzględnienia gwałtownego obniżenia wody gruntowej.
● Dowolna liczba faz budowy (wykopy, nasypy).
● Możliwość wykonania wielu obliczeń dla każdej z faz budowy.
● Proste modelowanie elementów sztywnych.
● Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).
● Możliwość uwzględnienia foliacji gruntu.
● Możliwość definiowania zbrojenia gruntu.
● Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).
● DXF import-eksport.
● Proste generowanie dokumentacji wynikowej z możliwością wstawiania własnych załączników - dowolnych obrazów i tekstu.

Produkty (0)