Płyta akustyczna z wełny kamiennej PAROC SSB 1, gr. 20 mm

Rodzaj wełny : kamienna
Przeznaczenie : podłogi pływające z wylewką betonową
Postać handlowa : płyta
Grubość [mm] : 20
Klasa tolerancji grubości : T5
Długość [mm] : 1200
Szerokość [mm] : 600
Gęstość [kg/m³] : NPD
Stabilność wymiarowa [%] : ≤ 1
Reakcja na ogień : klasa A1 (niepalny)
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,035
Opór cieplny [m²K/W] : 0,55
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 1
Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] : ≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu),
≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] : 15
Ilość na palecie [szt.] : 210–324
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13162, PN-EN 1604, PN-EN 1606, PN-EN 1609, PN-EN 13162, PN-EN 13501-1, PN-EN 823, PN-EN 826, PN-EN 29053, PN-EN 12086, PN-EN 12087, PN-EN 12340, PN-EN 29052-1, EN ISO 354
Opis:  Niepalna płyta z wełny kamiennej tworząca warstwę dźwiękochłonną (kroki), redukującą dźwięki uderzeniowe w przypadku zastosowania jej w podłogach pływających. Orientacja włókien w płycie dźwiękochłonnej SBB jest głównie pozioma, w przeciwieństwie do np. płyty dachowej lub fundamentowej (włókna zaburzone). Poziomy kierunek włókien wpływa na mniejszą wartość sztywności dynamicznej płyty, co oznacza lepszą izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. Naprężenie płyty przy ściskaniu wynosi 15 kPa, co oznacza, że płyta może wytrzymać 1500 kg/m2 ciężaru podczas montażu i użytkowania.

Produkty (0)