• patron serwisu

Płyta gruntowa z wełny kamiennej PAROC GRS 20, gr. 30 mm

Rodzaj wełny : kamienna
Przeznaczenie : podłogi na gruncie (oraz parterowe nad przestrzeniami wentylowanymi), ściany fundamentowe
Postać handlowa : płyta
Grubość [mm] : 30
Klasa tolerancji grubości : T5
Długość [mm] : 1200
Szerokość [mm] : 600
Gęstość [kg/m³] : NPD
Stabilność wymiarowa [%] : ≤ 1
Reakcja na ogień : klasa A1 (niepalny)
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,035
Opór cieplny [m²K/W] : 0,85
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 1
Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] : ≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu), ≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] : 20
Obciążenie punktowe [N] : 150
Ilość na palecie [szt.] : 63–126
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13162, PN-EN 1604, PN-EN 1606, PN-EN 1609, PN-EN 13162, PN-EN 13501-1, PN-EN 823, PN-EN 826, PN-EN 29053, PN-EN 12086, PN-EN 12087, PN-EN 12340, PN-EN 29052-1, EN ISO 354
Opis:  Niepalna płyta gruntowa na bazie wełny kamiennej do istniejących i nowych ścian piwnic i podłóg na gruncie. Wodoodporne płyty gruntowe mogą być stosowane jako izolacja cieplna i izolacja zabezpieczająca przed podsiąkaniem wody zarówno w zewnętrznej warstwie fundamentu jak i pod fundamentem. Naprężenie płyty przy ściskaniu wynosi 20 kPa, co oznacza, że płyta może wytrzymać 2000 kg/m2 ciężaru. Aby izolacja była efektywna jedna strona płyty powinna stykać się z ciepłą konstrukcją np. podłogi, a druga z podłożem gruntowym.

Produkty (0)