• patron serwisu

Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC Linio 10, gr. 50 mm (min.)

Rodzaj wełny : kamienna
Przeznaczenie : otynkowane ściany zewnętrzne
Postać handlowa : płyta
Grubość [mm] : 50
Klasa tolerancji grubości : T5
Długość [mm] : 1200
Szerokość [mm] : 600
Stabilność wymiarowa [%] : ≤ 1,0 (dla temp. +70°C i wilg. 90%)
Reakcja na ogień : klasa A1
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,036
Opór cieplny [m²K/W] : 1,35
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 1,0
Opór przepływu powietrza [kPa s/m³] : NPD (wg EN 13162:2012)
Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] : ≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] : 20
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] : 0,01 (prostopadle do powierzchni)
Obciążenie punktowe [N] : -
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182
Opis:  PAROC Linio 10 to sztywna, niepalna płyta z wełny kamiennej o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, odporna na działanie związków alkalicznych. Stosowana do izolacji termicznej fasad otynkowanych, wykonywanych tzw. metodą lekką mokrą (ETICS). Połączona ze ścianą łącznikami mechanicznymi, tworzy wyrównującą powierzchnię zgodnie z instrukcją danego systemu ETICS.

Produkty (0)