• patron serwisu

Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC CGL 20 cy, gr. 50 mm (min.)

Rodzaj wełny : kamienna
Przeznaczenie : sufity
Postać handlowa : płyta
Grubość [mm] : 50
Klasa tolerancji grubości : T4
Długość [mm] : 1200
Szerokość [mm] : 200
Stabilność wymiarowa [%] : ≤ 1,0 (dla temp. +70°C i wilg. 90%)
Reakcja na ogień : klasa A1
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,037
Opór cieplny [m²K/W] : 1,35
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 1,0
Opór przepływu powietrza [kPa s/m³] : NPD (wg EN 13162:2012)
Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] : ≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] : 20
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] : 0,02 (prostopadle do powierzchni)
Obciążenie punktowe [N] : -
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182
Opis:  PAROC CGL 20 cy to sztywna płyta lamelowa z wełny kamiennej, stosowana do izolacji termicznej, ogniowej i akustycznej sufitów piwnicznych i garażowych, wykonywanych metodą bezsiatkową na mokro. Odporna na działanie związków alkalicznych. Ma ścięte krawędzie i jest przyklejana do podłoża, tworząc warstwę podkładową dla końcowych zapraw sufitowych. Na widoczną warstwę zagruntowanych lameli nakłada się farbę nawierzchniową metodą natryskową.

Produkty (0)