• partnerzy serwisu

Domieszka upłynniająca POLIMENT-A 201

Rodzaj : domieszka
Typ domieszki : upłynniająca
Postać : płyn
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +35
Główny składnik : eter polikarboksylowy
Dozowanie [% do masy cementu] : 0,2–3,0
Gęstość [g/cm³] : 1,070 ±0,020
Kolor : ciemnobrązowy
Zawartość chlorków [% masy] : < 0,1
Zawartość alkaliów [% masy] : < 2,0
Opakowanie : 30, 200, 1000 dm³
Trwałość : 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie : w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem
Normy, certyfikaty, aprobaty : atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych
Opis:  POLIMENT-A 201 to wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki.

Produkty (0)