• patron serwisu

Pakiet Pomoce Projektanta

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji budowlanych: żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych, fundamentów i wykonywania obliczeń statycznych oraz do tworzenia zestawień obciążeń i wykazów materiałów. Programy SPECBUD mają wszechstronne zastosowanie, przydatne są w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Pakiet Pomoce Projektanta zawiera moduły stanowiące przydatne narzędzia ułatwiające codzienną pracę Projektanta. Służą one do szybkiego uzyskania informacji projektowej czy rozwiązywania (sprawdzania) różnych mniejszych zagadnień obliczeniowo-konstrukcyjnych.

W skład pakietu wchodzą następujące moduły:
  Długości Zakotwienia Prętów Zbrojenia wg PN
  Połączenia Prętów Zbrojenia na Zakład wg PN
  Kalkulator Prętów Zbrojeniowych
  Długości Wyboczeniowe Słupów Żelbetowych wg PN
  Nośność Kotew Fundamentowych wg PN
  Pochylenia Połaci Dachowych
  Mapy Stref Oddziaływań Klimatycznych
  Kalkulator Wyrażeń Arytmetycznych.

Produkty (0)