• patron serwisu

Program Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Cechy i funkcje programu:
  Wymiarowanie przekrojów drewnianych (prostokątnych, okrągłych i okrągłych sfazowanych) wg normy PN-EN 1995-1-1, wykonanych z drewna litego lub klejonego warstwowo. Opcje wymiarowania są następujące:
- Rozciąganie wzdłuż włókien
- Ściskanie wzdłuż włókien
- Ściskanie w poprzek włókien
- Ściskanie pod kątem do włókien
- Zginanie
- Zginanie z rozciąganiem osiowym
- Zginanie ze ściskaniem osiowym
- Ścinanie
- Skręcanie
- Ugięcie
- Belka
- Słup.
  Obliczanie nośności łączników trzpieniowych wg PN-EN 1995-1-1 (gwoździ, wkrętów, śrub w złączach drewno-drewno i drewno-stal, obciążonych poprzecznie i osiowo)
  Wbudowane listy normowych klas drewna litego i klejonego oraz tablice wymiarów tarcicy iglastej i liściastej.

Produkty (0)