• patron serwisu

Program Kalkulator Konstrukcji Murowych EN

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Program Kalkulator Konstrukcji Murowych EN przeznaczony jest do wykonywania obliczeń konstrukcji murowych niezbrojonych według Eurokodów murowych - norm PN-EN 1996-1-1 oraz PN-EN 1996-3. Możliwość realizowania różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie tym programem szczegółowych analiz wytrzymałościowych większości konstrukcji murowych w budynkach. 
Program stanowi kalkulator konstrukcji murowych niezbrojonych w zakresie podstawowych zagadnień projektowych podanych w normach PN-EN 1996-1-1 i PN-EN 1996-3. 
Możliwy jest wybór jednej z ośmiu opcji obliczeniowych:
  Ściana obciążona głównie pionowo (4 opcje obliczeniowe):
- metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1
- metoda podstawowa uproszczona wg PN-EN 1996-1-1, Zał.C
- metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3, p.4.2
- metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3, Zał.A
  Ściana obciążona siłą skupioną (2 opcje obliczeniowe):
- metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1, p.6.1.3
- metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3, p.4.3
  Ściana piwnic poddana poziomemu parciu gruntu - metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3, p.4.5
  Ściana obciążona prostopadle do swojej powierzchni - wg PN-EN 1996-1-1, p.6.3.

Produkty (0)