Program ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

Dane techniczne:

Opis: 
ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia do wykonywania dokumentacji branżowej w zakresie projektowania zewnętrznych sieci teletechnicznych (światłowodowych oraz miedzianych). Dedykowany jest przede wszystkim projektantom zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych, a także firmom projektowo-wykonawczym zajmujących się tworzeniem koncepcji sieci, sporządzaniem rysunków branżowych, opracowywaniem inwentaryzacji istniejącej sieci oraz wszystkim osobom związanym z branżą telekomunikacyjną. Użytkownik korzystający z programu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ma możliwość szybkiego stworzenia rysunków zewnętrznych sieci teletechnicznych na planach zagospodarowania przestrzennego bądź wykonania własnego rysunku przedstawiającego istniejącą lub projektowaną sieć w zakresie jej pasywnych składników.

Możliwości programu:
●  Projektowanie doziemnej kanalizacji kablowej pierwotnej, wtórnej, rurociągu kablowego.
●  Projektowanie linii napowietrznej.
●  Projektowanie kabli światłowodowych i miedzianych(w tym również kabli informatycznych bądź koncentrycznych) z wykorzystaniem projektowanej lub zdefiniowanej istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.
●  Sprawdzenie poprawności przebiegu zaprojektowanych odcinków jednostkowych kabla, wybranej relacji kabla oraz poprawności podłączeń pozostałych elementów składowych projektu.
●  Generowanie raportów obliczeniowych, takich jak analiza tłumienia, wykazy odcinków kabla, opis trasy przebiegu kabla, zestawienie odcinków kanalizacji pierwotnej i wtórnej.
●  Generowanie schematów przebiegu kabli, schematu kanalizacji pierwotnej, rurociągu kablowego, zestawienia materiałów projektu bądź wybranej relacji.
●  Raport wybranego obiektu lub grupy obiektów.
●  Eksport zestawienia materiałów do programów kosztorysowych.