• patron serwisu

Dach krajobrazowy wariant 0-5°

Typ użytkowania : intensywny
Nachylenie [°] : 0
Grubość warstwy [mm] : 600
Roślinność : byliny, krzewy, drzewa
Substrat : dwuwarstwowy, typu I lub typu R (I warstwa), typu U (II warstwa)
Grubość substratu [mm] : 250 (typ I) lub 150 (typ R) - I warstwa,
290-690 (typ U) - II warstwa
Warstwa filtracyjna : geowłóknina filtracyjna, typ 105
Warstwa drenażowa : mata drenażowa FKD60 BO (6 cm) wypełniona kruszywem sypkim Perl 8/16, skrzynka kontrolna nad wpustem
Warstwa zabezpieczająca : geowłóknina chłonno-ochronna, typ RMS 900
Izolacja konstrukcji dachu : hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM, papa, masy bitumiczne
Magazynowanie wody [dm³/m²] : ok. 180-320
Współczynnik spływu : 0,05-0,01
Masa [kg/m²] : 700 (maks. 1300)
Cechy szczególne : stosowanie wysokich nasadzeń oraz dowolne kształtowanie krajobrazu
Opis: 
Dach krajobrazowy wariant 0-5°, o grubości warstwy 600-1000 mm.
W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne. Służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.
Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:
●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew
●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej
●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego
●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna
●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Produkty (0)