• patron serwisu

Bloczek betonowy konstrukcyjny BBK-14

Materiał : betonowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 395
Szerokość [mm] : 140
Wysokość [mm] : 190
Odchyłki wymiarów [mm] : +1-3/+1-3/+-2
Wytrzymałość muru na ściskanie [N/mm²] : 20,0
Masa elementu [kg] : 19,7
Gęstość [kg/m³] : 1900
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : dla P50% = 0,09; dla P90% = 1,09
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/15
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 3,0
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1
Klasa odporności ogniowej : REI 120, REW 120
Powierzchnia lica : 750,5 cm²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 13,3
Liczba elementów na palecie [szt.] : 70
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 771-3:2011+A1:2015, EN 13501-2+A1:2010, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-4:2011, Certyfikat ZKP nr 1020-CPR-030037272, EN ISO 9001:2008 no. CQS 2163/2016, IQNet ISO 9001:2008 no. CZ-2163/2016

Produkty (0)