• patron serwisu

GEO5 – MES

Opis: 
Program wykorzystujący metodę elementów skończonych, umożliwia analizę szerokiej gamy zagadnień geotechnicznych, tj. osiadania terenu, głębokie wykopy (ściany szczelinowe, palisady, ścianki berlińskie itp.), stateczność skarp i zboczy, tunele oraz wiele innych. Program oferuje szereg modeli materiałowych gruntów, a także różnorodne elementy konstrukcyjne (belki, kotwy, rozpory, geotekstylia, geosiatki itp.). Wykorzystywany jest do wyznaczania przemieszczeń, sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych, naprężeń, odkształceń i stref plastycznych w masywie gruntowym oraz innych zmiennych w każdej fazie budowy.
W połączeniu z modułami uzupełniającymi program umożliwia także analizę tuneli wykonywanych metodą konwencjonalną (NATM), analizę ustalonego lub nieustalonego przepływu wody oraz analizę konsolidacji.
Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.

Najważniejsze funkcje oraz możliwości programu:
■  Szeroki wybór współcześnie stosowanych modeli materiałowych:
- model sprężysty
- model sprężysty modyfikowany
- model Mohra-Coulomba
- model Mohra-Coulomba Modyfikowany z uwzględnieniem wzmocnienia/osłabienia
- model Druckera-Pragera
- model Cam Clay
- model hypoplastyczny dla iłów.
■  Szeroki wybór typowych elementów konstrukcyjnych:
- ściany szczelinowe, palisady, ściany berlińskie lub żelbetowa obudowa tunelu modelowane są za pomocą elementów belkowych z wbudowanymi katalogami profili i materiałów
- kotwy
- rozpory
- zbrojenie (geotekstylia, geosiatki).
■  Elementy kontaktowe na styku konstrukcji i gruntu uwzględniające nieliniową zależność naprężenie-przemieszczenie.
■  Modelowanie dowolnej liczby faz budowy w celu uwzględnienia faz wykonawczych.
■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe oraz liniowe) może być dodana w każdej fazie budowy.
■  Warunki brzegowe generowane są automatycznie lub definiowane ręcznie w wybranych punktach lub liniach.
■  Zwierciadło wody gruntowej może być zdefiniowane przez użytkownika lub wyznaczone w module GEO5 MES – Przepływ wody i importowane poprzez GeoSchowek.
■  Każdy model materiałowy może być zastosowany zarówno w warunkach z odpływem jak i bez odpływu.
■  W każdej fazie budowy istnieje możliwość przeprowadzenia analizy stateczności z uwzględnieniem obciążeń statycznych lub sejsmicznych w celu wyznaczenia bieżącego współczynnika stateczności.
■  Szeroki wybór zmiennych (osiadania, naprężenia, odkształcenia, strefy plastyczne, ciśnienia porowe itp.) przedstawiany jest zarówno na modelu odkształconym jak i nieodkształconym.
■  Dostępna jest także prezentacja sił wewnętrznych i przemieszczeń elementów konstrukcyjnych.
■  Obserwacja zmian wartości poszczególnych zmiennych w wybranych punktach możliwa jest dzięki wykorzystaniu monitorów i wykresów.
■  Automatyczny generator siatki wyświetla ostrzeżenia wskazujące problematyczne elementy topologii.
■  Rozmiar elementów siatki można dostosować za pomocą zagęszczeń punktowych, liniowych oraz dowolnych.
■  Program umożliwia import oraz eksport DXF.

Produkty (0)