GEO5 – Stateczność zbocza

Opis: 
Program stosowany do projektowania i analizy stateczności zboczy, skarp, nasypów, ścian oporowych, obudów wykopów i innych. Stateczność zbocza może być sprawdzana z zastosowaniem kołowej powierzchni poślizgu (dostępne metody: Bishopa, Felleniusa/Pettersona, Janbu, Morgensterna-Price'a i Spencera) lub łamanej powierzchni poślizgu (metody: Sarmy, Janbu, Morgensterna-Price'a i Spencera).
Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
■  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).
■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.
■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.
■  Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego).
■  Proste modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego i geometrii zbocza.
■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.
■  Szybka i niezawodna optymalizacja powierzchni poślizgu (kołowej lub łamanej).
■  Definiowanie ograniczeń przebiegu płaszczyzny poślizgu.
■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).
■  Dowolna liczba poziomów kotwienia.
■  Modelowanie wody w postaci zwierciadła wody gruntowej lub izolinii ciśnienia porowego.
■  Możliwość uwzględnienia gwałtownego obniżenia wody gruntowej.
■  Dowolna liczba faz budowy (wykopy, nasypy).
■  Możliwość wykonania wielu obliczeń dla każdej z faz budowy.
■  Proste modelowanie elementów sztywnych.
■  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie)
■  Możliwość uwzględnienia foliacji gruntu.
■  Możliwość definiowania zbrojenia gruntu.
■  Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).
■  DXF import-eksport.

Produkty (0)